161025_top-5-zadavatelu-za-leden-az-zari-2016-v-segmentu-telekomunikacni-cinnosti