Trend Micro uvedla na trh Trend Micro™ Deep Security 7.5:

V rámci rozšiřování své vedoucí pozice do oblasti zabezpečení virtualizovaných prostředí a cloudů společnost Trend Micro uvedla na trh  nejnovější verzi pokročilého bezpečnostního softwaru, který chrání operační systémy, aplikace a data na fyzických a virtuálních serverech i na serverech v cloudu a na virtuálních počítačích. Produkt Trend Micro™ Deep Security 7.5, který využívá nejnovější rozhraní API VMware vShield Endpoint, je nyní dodáván s novým antimalwarovým modulem bez použití agenta, jenž dále vylepšuje stávající množinu poskytovaných ochranných nástrojů, kam patří: zjišťování a prevence narušení, ochrana webových aplikací, řízení aplikací, stavový firewall, monitorování integrity a kontrola protokolů. (tisková zpráva, 11.10.2010)