O2 Důvěryhodný archiv nabízí v současnosti jedinou certifikovanou, časově neomezenou ochranu elektronicky podepsaných dokumentů

Elektronický podpis je stále „pouze“ technologií, a stejně jako jiné technologie, i on zastarává. Může se tak stát, že způsob zabezpečení, kterým byl vytvořen, bude po několika letech překonán a zneužit. V případě soudních sporů bude pak velice obtížné dokazovat, který dokument je původní a pravý. Řešení nabízí kromě finančně i časově náročné notářské konverze na listinné dokumenty v současnosti jediná v ČR certifikovaná služba O2 Důvěryhodný archiv.   (tisková zpráva)