Zákazníci Infor zvyšují profitabilitu s inovovaným řešením pro řízení podnikových aktiv

Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového softwaru s více než 70 000 zákazníky, oznámila zvýšený globální zájem zákazníků o funkčně bohaté řešení Infor EAM, na které mohou upgradovat z řešení Infor MP2. Společnosti jako například Brewster Cheese, Chicago Transit Authority, Grimmway, Jamaica Energy, Maritz, TvAzteca, a Virginia International Terminals již na Infor EAM upgradovaly a nyní využívají veškerých výhod pokročilého řízení podnikových aktiv obsažených v Infor EAM.  (TZ)

Novinky:

  • Stovky zákazníků řešení MP2 využily výhod automatizovaného a jednoduchého způsobu upgradu na řešení Infor EAM pro lepší řízení podnikových aktiv.
  • Díky flexibilitě řešení Infor EAM mohli zákazníci MP2 jednoduše konfigurovat a personalizovat své podnikové procesy, obrazovky a panely s cílem zlepšit využívání a produktivitu systému.
  • Nové funkcionality obsažené v Infor EAM zahrnující grafické rozvrhování, automatické filtrování dat, e-training a inteligentní upozorňování pomáhají zákazníkům MP2 zefektivňovat údržbu, rozhodovací procesy a bezpečnost.
  • Zákazníci řešení MP2 čelí výzvám v oblasti výpadků a spolehlivosti zařízení s využitím kontinuálního monitorování výkonnosti zařízení a analytických funkcí integrovaných v rámci Infor EAM, jež umožňují proaktivně detekovat problémy a řídit nápravná opatření.
  • Zákazníci MP2 s energeticky náročnými provozy využívají Infor EAM k řešení energeticky neefektivního provozu svých zařízení prostřednictvím neustálého sledování, analyzování a snímání spotřeby energie, včetně automatického upozorňování pracovníků údržby na podmínky, které vyžadují zásah s cílem snížení nákladů.

Komentář společnosti Maritz

„Upgrade na Infor EAM byl neuvěřitelně jednoduchý, tým Infor Consulting Services převedl veškerá data o našich zařízeních a skladových zásobách, takže jsme byli provozuschopní velmi rychle,“ řekl Bill Wright, supervizor divize stavebních konstrukcí ve společnosti Maritz. „S Infor EAM Enterprise Edition jsme dosáhli 30% úspor nákladů na naše zásoby. Díky integrovanému pokročilému nákupnímu modulu Infor EAM iProcure máme jen málokdy nedostatek náhradních dílů.“

Komentář Infor

„Nedávná ekonomická recese zvýšila tlak na podniky směrem k nižším nákladům a vyšší profitabilitě,“ řekl John Murphy, ředitel pro marketing EAM řešení ve společnosti Infor. „Infor nabízí program, který pomáhá našim zákazníkům řešení MP2 upgradovat na Infor EAM s minimálními náklady tak, aby mohli monitorovat a řídit nasazení, provoz a údržbu svých podnikových zařízení a přitom eliminovat nejrůznější provozní překvapením a odhalovat skryté rezervy.“

Další zdroje

Poznámka: k přístupu k online obsahu může být vyžadována registrace.