Klíčovým předpokladem úspěchu firem jsou podle manažerů inovace

Společnost HP oznámila uvedení nových řešení z oblasti transformace aplikací, která pomohou firmám a podnikům snáze rozvíjet inovace díky flexibilitě a rychlosti aplikací.
V současném světě očekává každý zákazník bezpečný, snadný a okamžitý přístup k informacím bez ohledu na čas a místo. Tato očekávání vyžadují infrastrukturu Instant-On Enterprise, kterou lze průběžně rychle inovovat a dokáže pružně reagovat. (TZ)

„Inovace odlišují lídry na trhu od jejich věčných následovníků,“ řekl Thomas E. Hogan, výkonný viceprezident HP Enterprise Sales and Marketing. „Jsme přesvědčeni, že technologie jsou pro podniky hnacím motorem inovací. A HP má jedinečné portfolio takových technologií.“

Nový průzkum(1) vypracovaný pro HP na zakázku odhaluje roli inovací v současných firmách. Pětadevadesát procent manažerů v soukromém a veřejném sektoru považuje inovace za důležitý předpoklad úspěchu svých organizací. Na otázku, proč jsou inovace důležité, byl nejčastější odpovědí představitelů obou sektorů budoucí růst (84 % manažerů v soukromém sektoru a 63 % manažerů ve státní správě).

Respondenti také uváděli, že „měnící se poptávka zákazníků a občanů“ a „vytváření kvalitnějších produktů a služeb“ jsou primárními cíli inovací. Ve snaze pochopit hnací faktory inovací měli respondenti označit „motor inovací.“ Více než dvě třetiny manažerů uvedly, že jsou to technologie.

Jedním z cílů průzkumu bylo také zjištění, kam by manažeři nejdříve investovali prostředky, aby podnítili inovace. Nejčastější odpověď zněla „do aplikací a softwaru pro flexibilnější procesy.“

Pro agilní firmy, které usilují o urychlení inovací, rozšiřuje HP své řešení Application Transformation o sedm nových produktů. Rozšířené portfolio produktů umožňuje zákazníkům lépe posoudit, modernizovat a spravovat aplikace, které zajišťují provoz jejich podniků.

HP navázalo partnerství s italským Ministerstvem vzdělávání, univerzit a výzkumu (MIUR), pod něž spadají pracovníci 10 500 škol. MIUR implementovalo řešení zahrnující služby modernizace aplikací od HP. Klíčovým cílem byla transformace tisíců dávkových programů v jazyce COBOL na moderní infrastrukturu. Díky řešení HP se ministerstvu podařilo zredukovat portfolio aplikací o 33 % a náklady na vývoj dokonce o 38 %. MIUR rovněž odhaduje, že v průběhu tří let ušetří dalších více než 12 milionů eur za hardware a licencování softwaru, a zcela tak vyřadí z provozu mainframovou architekturu nasazenou již před 30 lety.

Posouzení aplikačních prostředí pro největší dopad na inovace

Řešení HP Application Transformation umožňují firmám pochopit jejich aplikační portfolia a rozhodnout, které části zachovat, změnit nebo vyřadit. Je to první krok na cestě transformace.

Software HP Application Portfolio Management (APM), dodávaný jako služba, pomáhá zákazníkům rychle identifikovat oblasti pro optimalizaci portfolia na základě faktické analýzy vztažené k podnikovým cílům. APM slouží jako základna plánu transformace podnikových aplikací a pomáhá snižovat náklady a rizika spojená s modernizačními projekty. Spojením APM se službami HP Applications Rationalization mohou klienti získat přizpůsobený plán transformace aplikací, jehož výsledkem bude optimální portfolio aplikací.

Služby HP Applications Transformation to Cloud pomohou firmám analyzovat jejich aplikační a infrastrukturní prostředí, určit vhodnost nasazení cloudu, vypracovat na zakázku plán transformace a nakonec implementovat vybrané aplikace v cloudu.

Modernizace aplikačních prostředí

HP pomáhá klientům transformovat zastaralé aplikace na nejmodernější služby prostřednictvím celého portfolia služeb poradenství, vývoje, integrace a outsourcingu aplikací.

Služby HP Application Transformation Services for Client Computing modernizují klientská zařízení na Windows 7, a přinášejí tak vyšší produktivitu, mobilitu a zabezpečení. Pomocí automatizace, standardizovaných procesů a globálních pracovních sil může HP výrazně snížit náklady a čas potřebný k implementaci.

Správa aplikačních prostředí pro zajištění bezpečnosti

Vzhledem k rostoucímu počtu i sofistikovanosti hrozeb namířených proti aplikacím je zabezpečení zásadním hlediskem a výzvou u všech modernizačních projektů. HP Fortify Real-Time Hybrid Analysis je prvním řešením analýzy zabezpečení aplikací, které sledováním útoků v reálném čase odhaluje hlavní příčiny slabin v softwaru.

Použitím řešení HP Fortify Real-Time Hybrid Analysis v kombinaci s novými verzemi produktů HP Fortify 360 a HP Application Security Center mohou zákazníci proaktivně získat analytické informace o zabezpečení aplikací, jež jsou nezbytné k efektivnímu řízení rizik.

Nasazení hybridních modelů dodávek k urychlení transformace aplikací
HP nabízí celou řadu cloudových řešení, která mají klientům pomoci na jejich „cestě do cloudu.“ V rámci cloudového portfolia HP byly nyní uvedeny další tři nové produkty, které zvyšují flexibilitu a zkracují dobu potřebnou ke zprovoznění řešení.

  • Software HP Cloud Service Automation 2.0 (CSA) umožňuje firmám rychle vybudovat, nasadit, monitorovat a spravovat aplikace či infrastrukturu v heterogenních prostředích. Nová vylepšení v oblasti automatizace a funkce pro přidělování a monitorování jedním kliknutím umožňují CSA 2.0 podnikům snadno zprovoznit jejich vlastní veřejný nebo privátní cloud a urychlit dodávání aplikací na trh.
  • HP Exchange Services for Private Cloud nabízí zákazníkům model cloud computingu s úhradou podle využití a s výkonem a zabezpečením na podnikové úrovni. Přináší tak všechny výhody cloud computingu bez souvisejících rizik.
  • HP Enterprise Cloud Services for Microsoft® Dynamics CRM nabízí špičkový CRM software Microsoft Dynamics ve virtuálním privátním cloudu. Tento alternativní model spojuje výhody cloudového modelu s rozsáhlými zkušenostmi HP v oblasti systémů vztahů se zákazníky a kontaktních center.

HP pomáhá klientům překonat finanční překážky inovací

Divize HP Financial Services spolupracuje se zákazníky na implementaci dlouhodobých strategií investic do IT. Tím jim pomáhá překonávat finanční překážky inovací.
Řešení HP Application Transformation usnadňuje zákazníkům proces návrhu a budování infrastruktury Instant-On Enterprise díky modernizaci technologicky překonaných aplikací a procesů, které byly navrženy pro zcela jinou dobu.

O společnosti HP

HP neustále vytváří nové příležitosti k tomu, aby technologie měly smysluplný přínos pro jednotlivce, firmy, státní správu a celou společnost. Portfolio největší technologické firmy světa zahrnuje tisková řešení, osobní výpočetní techniku, software, služby a IT infrastrukturu. Konvergencí cloudu a konektivity vytváří HP perfektně provázané, bezpečné a kontextově vysoce senzitivní prostředí pro dokonale propojený svět. Další informace o společnosti HP (NYSE: HPQ) jsou k dispozici na webu www.hp.com.

  1. The State of Innovation, výzkum vypracovaný agenturou Burson-Marsteller pro společnost HP, březen 2011
Tagged