Konsorcium společností Atkins a Skanska Balfour Beatty Joint Venture získalo ocenění Autodesk BIM Experience Award

Společnost Autodesk, světový lídr v oblasti 3D návrhového, konstrukčního a animačního softwaru, ohlásila, že konsorcium společnosti Atkins a joint-venture Skanska Balfour Beatty získalo ocenění Autodesk BIM Experience Award. Společnosti byly oceněny za použití metody informačního modelu budovy (BIM) ke splnění nároků na rozšíření 64 kilometrů ze 188kilometrového dálničního okruhu M25 okolo Londýna v rámci příprav na olympijské hry v roce 2012.  (TZ)

Ocenění bylo konsorciu firmy Atkins a společnému podniku Skanska Balfour Beatty uděleno za příkladné použití procesu BIM k zajištění:

  • informovaného rozhodování v zájmu vyšší bezpečnosti,
  • lepšího porozumění návrhu mezi projektanty,
  • koordinace návrhářských disciplín a řešení mezioborových konfliktů před výstavbou tak, aby nedocházelo k potenciálně nákladným chybám,
  • virtuálního plánování výroby, aby se podařilo splnit agresivní časové plány při zachování provozu na vytížené dálnici.

Stavební tým používá od roku 2009 řešení Autodesk BIM ke spolupráci na projektu a k řešení problémů ještě předtím, než se projeví v terénu. Mezi softwarová řešení použitá na podporu procesu BIM patří AutoCAD, Autodesk Navisworks Manage, Autodesk Navisworks Freedom a AutoCAD Civil 3D.

„Členové našeho projektového týmu používají řešení BIM společnosti Autodesk ke spolupráci a koordinaci návrhů souvisejících s rozšířením vytížené dálnice M25 o další dopravní pruh. Přitom je naším cílem omezit provoz v současných třech pruzích v obou směrech jen minimálně,“ řekl Bob Marlow, projektový manažer společnosti Atkins. „Takto vytvořené modely přispívají ke koordinovanějšímu a ucelenějšímu projektu.“

„Použití aplikací AutoCAD a AutoCAD Civil 3D k obohacení virtuálního stavebního modelu v Navisworks nám pomáhá řešit stavební problémy předtím, než se objeví na staveništi,“ řekl David Owens, projektant, Skanska Balfour Beatty joint-venture. „Tento proces umožňuje stavebnímu týmu lépe zhodnotit celkový návrh a pomáhá identifikovat a řešit konflikty mezi jednotlivými disciplínami.“

Integrovaný návrhový model aplikace Autodesk Navisworks je klíčem k úspěchu

Vzhledem k agresivnímu časovému plánu na výstavbu spoléhá projektový tým na koordinovaný, přesný model návrhového záměru. Integrovaný návrhový model v aplikaci Autodesk Navisworks pomáhá týmu vizualizovat celý projekt včetně všech nadzemních a podzemních komponent i souvisejících aspektů návrhu, jako například pracovních zón ohraničených bezpečnostními zábranami. Návrháři pomocí aplikace Navisworks identifikují a odstraňují konflikty, které by ve 2D dokumentaci bylo velmi složité zjistit.

Po předání návrhu k výstavbě projektový tým přizpůsobuje návrhový model v aplikaci Autodesk Navisworks, aby vytvořil stavební model. S pomocí programu AutoCAD Civil 3D rozvíjí tým model návrhového záměru na virtuální stavební model, který obsahuje další prvky, například realistickou vizualizaci nových pomocných zdí, mračna bodů z laserového skenování a dočasné stavební úpravy. Tým zastupující návrháře na staveništi aktualizuje v případě potřeby stavební model tak, aby lépe odrážel změny návrhu při výstavbě.

Širší projektový tým včetně pracovníků stavby může zobrazovat stavební model pomocí aplikace Autodesk Navisworks Freedom. Použití konsolidovaného, přesnějšího stavebního modelu zajistí, že při posuzování, jak nejlépe provádět stavební úkoly, vychází každý ze stejných aktuálních a realistických projektových informací.

O řešeních BIM společnosti Autodesk

Informační model budovy (Building Information Modeling – BIM) představuje inteligentní proces založený na modelu, jež poskytuje pohled s cílem rychlejšího a efektivnějšího vytváření a řízení stavebních a infrastrukturních projektů s menším dopadem na životní prostředí. Řešení Autodesk BIM určená pro životní cyklus stavby od návrhu až po výstavbu a následně provoz a údržbu jsou založena na inteligentních modelech vytvořených pomocí softwaru Autodesk Revit zahrnující řešení pro architekturu, strukturální konstrukce a technické zabezpečení budov (TZB). Řešení BIM pro životní cyklus infrastrukturních projektů jsou postavena na modelech vytvořených pomocí softwaru AutoCAD Civil 3D pro návrh inženýrských staveb a softwaru AutoCAD Map 3D pro plánování infrastruktury. Další podporu výhodám samotného BIMu představuje široké spektrum výkonných komplementárních řešení, včetně Autodesk Navisworks a Autodesk 3ds Max Design pro vizualizaci a simulaci projektů, a AutoCAD pro tvorbu dokumentace a profesionální rýsování. Autodesk Vault Collaboration AEC pomáhá projektovým týmům spravovat a sledovat digitální modely, zabezpečovat, organizovat a přistupovat k projektové dokumentaci, a podporovat týmovou spolupráci.

O společném podniku firem Connect Plus, Atkins a Skanska Balfour Beatty

Balfour Beatty, Skanska, Atkins a Egis Road Operation UK sestavily konsorcium Connect Plus, kterému byla zadána zakázka na návrh, vybudování, financování a provozování (DBFO – design, build, finance and operate) silničního úseku Area 5. Area 5 zahrnuje dálnici M25, tunely A282 Dartford Crossing a části radiálních silnic (M1, M3, M4 a M11), které protínají M25. Kontrakt DBFO počítá s každodenní údržbou dálnic a hlavních silnic v páté oblasti Úřadu dálnic a křižovatky Dartford po dobu 30 let. Tým složený ze společného podniku Skanska Balfour Beatty a firmy Atkins jako hlavního projektanta v rámci kontraktu DBFO bude zodpovědný za rozšíření mezi dálničními křižovatkami 16-23 a 27-30 dálnice M25.

Skanska je jedna z největších světových skupin zabývajících se projektováním a výstavbou. Má zkušenosti s výstavbou, rozvojem komerčních a rezidenčních projektů i s partnerstvími veřejného a soukromého sektoru.

Balfour Beatty je špičkový světový poskytovatel infrastrukturních služeb, které pokrývají celý životní cyklus infrastruktury. Má silné pozice na významných světových trzích.

Atkins je největší projekční a návrhářská poradenská agentura ve Velké Británii a 11. největší návrhářská firma na světě. Ať se jedná o koncept nového mrakodrapu, modernizaci železniční sítě, modelování protipovodňového systému nebo zdokonalení procesu řízení, Atkins dokáže naplánovat, navrhnout a vytvořit efektivní řešení.

O společnosti Autodesk

Autodesk, Inc. je světový lídr v oblasti 3D návrhového, technického a animačního softwaru pro výrobu, stavebnictví, média a zábavu. Software od Autodesku pro návrh, vizualizaci a simulaci svých nápadů využívají zákazníci z odvětví strojírenství a výroby, architektury, stavebnictví, médií a zábavy – včetně 15 posledních vítězů filmových Oscarů (Academy Award) za nejlepší vizuální efekty. Od uvedení aplikace AutoCAD v roce 1982 nabízí Autodesk nejširší portfolio moderních softwarových aplikací pro globální trh. Další informace o společnosti Autodesk najdete na webu www.autodesk.cz.