XANADU oznamuje nová partnerství a finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2011

Akciová společnost XANADU, dodavatel řešení a služeb v oblasti informačních technologií, oznamuje finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2011 a nová strategická partnerství se společnostmi NetApp, Oracle a Microsoft. (TZ)

Finanční výsledky za první čtvrtletí jasně ukazují pozitivní směr, kterým se XANADU po odštěpení své CAD/GIS divize v loňském roce vydalo. Společnost si tímto krokem rozvázala ruce, jejichž potenciál mohla v plné míře vrhnout na rozvoj svých IT a outsourcingových služeb. Meziročně tak tržby celkově stouply o 24 %. Jedním dechem je navíc třeba dodat, že na loňském výsledku se nemalou měrou podílela i zmiňovaná CAD/GIS divize. Bez ní by byl meziroční nárůst ještě markantnější.

Čísla detailně

Na celkově dobrém finančním výsledku za první čtvrtletí se největší měrou podílely tržby za služby v oblasti IT, které meziročně poskočily o 46 %. Z této oblasti se XANADU nejvíce soustředí na poskytování služeb správy IT a v neposlední řadě i outsourcing. Lehce si v meziročním srovnání polepšily i tržby za servis hardwaru, konkrétně o 4 %.

„Jak nám již naznačily výsledky za poslední čtvrtletí roku 2010, XANADU nabírá na síle, což výsledky z prvního kvartálu letošního roku jen potvrzují. Užší specializace a koncentrace na oblast IT se začíná z dlouhodobého hlediska projevovat,“ říká Tomáš Netolický, generální ředitel XANADU a dodává:

„V letošním roce očekáváme výrazné oživení trhu s IT službami, zejména pak v oblasti outsourcingu středních firem. Firmy si začínají uvědomovat, že se jim vlastní drahé IT oddělení z dlouhodobého hlediska nevyplácí a je lepší investovat do externího pravidelného servisu s dobře plánovatelnými náklady. Ve světle těchto skutečností očekáváme letošní rok v XANADU jako znatelně růstový.“

Nová strategická partnerství

Během prvního čtvrtletí se také společnosti XANADU podařilo získat a obnovit některá strategická partnerství. Mezi ty nejvýznamnější patří spojenectví se společností NetApp, Inc., předního světového výrobce unifikovaných diskových polí a řešení pro datovou infrastrukturu. Do nabídky se tak dostaly zajímavá disková pole a NAS servery, které jsou určeny pro velké korporace i do SOHO segmentu.

Díky nové fázi partnerství se společností Oracle (XANADU získalo status Oracle Gold Partner) se do nabídky dostalo kompletní portfolio produktů a služeb této společnosti. Stejně tak se změnil statut společnosti v případě partnerství s Microsoftem, kdy XANADU nyní zastává pozici Microsoft Partner Network Member s kompetencí Gold Midmarket Solution Provider. Pro zákazníky by tyto dvě změny měly představovat jediné – další zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb.

XANADU slaví 20. narozeniny

V letošním roce slaví XANADU 20. výročí založení firmy. Během dvou dekád společnost několikrát změnila své jméno nikoliv však portfolio produktů a zákazníků, přičemž nově vzniklý podnik v roce 2010 z CAD/GIS divize se vrátil k původnímu názvu CAD Studio, který XANADU používalo od roku 1991. Název XANADU se v názvu firmy objevil poprvé v roce 2002. Počátkem roku 2006 společnost drobnou přestávkou změnila svoji právní formu na akciovou společnost, jíž je dodnes.

###

O společnosti XANADU

Od svého vzniku se XANADU orientuje na komplexní dodávky IT řešení. Zpočátku se činnost společnosti soustředila na řešení pro projektanty a architekty, CAD pro strojírenství nebo GIS, což následně doplnila oblast IT infrastruktury – systémy kompletních síťových, tiskových, bezpečnostních a podnikových řešení a souvisejících IT služeb. XANADU nabízí dlouhodobé finanční zázemí, stabilitu, znalost a orientaci na trhu i regionální pokrytí, čehož jsou dokladem četné reference významných tuzemských i zahraničních zákazníků. Více informací: www.xanadu.cz.
XANADU je držitelem certifikátu ISO 9001:2008 pro obor Dodávky hardwaru, softwaru, služeb, outsourcingu a servisu hardwaru v oboru informačních a komunikačních technologií. Současně je držitelem nejvyššího statusu Gold Partner společností HP a Microsoft. V letošním roce XANADU oslaví 20. výročí od svého založení. Více informací: www.xanadu.cz.