„Máš nápad, máš moc“: Nadace O2 zahajuje nový program Think Big na podporu nápadů mladých lidí

Od dnešního dne mohou mladí lidé ve věku 13 – 26 let přihlašovat své nápady a projekty na podporu svého okolí a získat tak až 90 tisíc korun. Nový celoevropský dlouhodobý program Think Big společnosti Telefónica Europe přichází také do České republiky, kde jej realizuje Nadace O2 ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti. V prvním ročníku programu bude podpořeno až 150 projektů mladých lidí, na jejichž podporu Nadace O2 poskytne částku 6 milionů korun. (TZ)

“ Na mladé lidi jsou v dnešní době kladeny vysoké nároky a velká očekávání. Zároveň však jako společnost málo nasloucháme jejich názorům,“říká Ivana Šatrová, ředitelka Nadace O2.“Chceme se postavit za mladé lidi, docílit jejich aktivního zapojení do dění ve společnosti a přispět ke změně myšlení o nich samotných. Programem Think Big chceme mladým lidem dokázat, že s nimi počítáme a pomůžeme jim. Naším cílem je v prvním ročníku zapojit až 3 tisíce mladých lidí,“ dodává Šatrová.

Program Think Big nabídne mladým lidem příležitost zvolit si komu a jakým způsobem chtějí pomáhat. Mladí lidé mohou přihlašovat Malé projekty s rozpočtem do 30 tisíc korun, nebo Velké projekty, na něž mohou získat až 90 tisíc korun. Projekty mohou mladí lidé přihlašovat na webovém portáluwww.o2thinkbig.cz do 27. června 2011. Projekty následně posoudí nezávislé regionální komise složené z odborníků z neziskového sektoru, zaměstnanců Telefónica a také z mladých lidí, kteří již projekty realizovali. Na konci srpna se mladí lidé dozví, zda bude jejich přihlášený projekt podpořen. Další možnost přihlášek pak bude otevřena na konci září. Webový portál Think Big poskytne mladým lidem platformu pro sdílení a prezentaci jejich nápadů a projektů.

„Mladí lidé dnes bohužel patří do skupiny, která nejhůře shání zaměstnání. Hlavními důvody jsou chybějící praxe, zkušenosti a velmi často také nedůvěra společnosti,“ říká Bojan Šuh, programový ředitel Nadace rozvoje občanské společnosti. “ Program Think Big je svým rozsahem a nabídkou podpory mladým lidem v České republice ojedinělý. Pomůže jim získat zkušenosti a respekt okolí, stát se samostatnějšími, naučí je pracovat v týmu a přemýšlet o významu jejich práce pro okolí. Díky Think Big získají mladí lidé reference, které přispějí k jejich snazšímu uplatnění ve společnosti,“ dodává Šuh.

Think Big poskytne mladým lidem nejen finanční prostředky, ale také trénink projektových, komunikačních a prezentačních dovedností od zkušených lektorů, základní technologické vybavení jako je mobilní telefon a sim karta s předplaceným voláním. Pro realizaci velkých projektů získají týmy mladých lidí také k zapůjčení notebook s připojením na internet po dobu 6ti měsíců zdarma. S realizací projektů budou mladým lidem pomáhat zkušení pracovníci Nadace rozvoje občanské společnosti a také zaměstnanci Telefónica Czech Republic.

Think Big je celoevropský dlouhodobý sociální program skupiny Telefónica zaměřený na podporu mladých lidí během jejich přechodu do dospělosti a na jejich aktivní zapojení do řešení problémů ve svém okolí. Programy Think Big realizuje společnost Telefónica od roku 2010 ve Velké Británii, Německu, Irsku a na Slovensku.

Příloha. č 1

Představujeme mladé lidi, kteří měli nápad, vymysleli projekt a ten zrealizovali nebo jej plánují zrealizovat.

A1 Race

Martin (23 let) s Tomášem (23 let) jsou motorkáři, Martin jezdí závodně. Oba vědí, že Česká republika drží první místo v Evropské unii v počtu úmrtí mladých motorkářů. Martin s Tomášem si uvědomují, že v dnešní době je pro kluky motorka poměrně dostupná, ale nikdo z nich už nemá peníze na zaplacení dobrého tréninku. Proto vymysleli projekt pro všechny ty, kteří na motorce teprve začínají a svou nezkušenou jízdou jsou nebezpeční sobě i okolí. Plánují pořádat akce pro mladé motorkáře v prostoru uzavřeného motookruhu a za účasti odborných instruktorů. Motorkáři si s instruktory budou trénovat techniku jízdy a učit se, jak předcházet krizovým situacím. A nebudou to testovat rovnou na silnicích za běžného provozu. Martin s Tomášem jsou přesvědčeni, že přednášky ve školách a represe nepomáhají. Jenom praktický trénink a získávání zkušeností může vést k menšímu počtu dopravních nehod. Při hledání financí na realizaci akce se však setkali vzhledem k svému nízkému věku s nedůvěrou sponzorů. Nikdo jim také nechtěl věřit, že by akci mohli plánovat jako nevýdělečnou. Proto se přihlásí do programu Think Big, který jim tu důvěru dá.

Kontakt: martin.fisera@email.czkubica@vzdelavani.net,

Klub DOKořán

Jana (25 let) s Pepou (26 let) založili otevřený volnočasový klub pro děti ze sociálně slabších rodin z Horažďovic. Každý den do klubu DOKořán zajde až čtyřicet dětí, které tam najdou bezpečný prostor a nemusí být na ulici, kde předtím trávili většinu volného času. V klubu mají k dispozici počítače s internetem, fotbálek, ping pong i kulečník. Jana s Pepou a dalším dobrovolníky jim také pomáhají s učením a organizují pro ně sportovní akce.

Pepa k tomu říká: „Studoval jsem v Plzni a tam jsem viděl, jak skvělé kluby pro děti fungují. Štvalo mě, že v Horažďovicích nic takového nemáme a tak jsem to chtěl změnit.“ Jana k tomu dodává:“Když jsem viděla údaje o vysoké delikvenci v Horažďovicích, řekla jsem si, že jestli s tímhle někdo něco neudělá, tak musím já.“ Klub Dokořán získal finanční příspěvek od Nadace O2 ve výši 200 tisíc Kč a díky této podpoře mohl začít fungovat.

Kontakt: Jana Mráčková,janee@seznam.cz, Klub Dokořán naFacebooku.

Street Art Ranvej

David (23 let) s Maruškou (23 let) chtěli dát mladým lidem šanci vyzdvihnout a ukázat potenciál, který v sobě mají, a přiblížit široké veřejnosti hiphopovou kulturu.

Zorganizovali v pražských kavárnách sérii výstav výtvarného umění vytvořeného mladými lidmi. Na školách na to navázali sérií přednášek o hiphopové kultuře. Několikaměsíční akce vyvrcholila velkým happeningem a koncertem světoznámých hiphoperů z USA a Francie v pražském parku Gutovka. Akce se zúčastnilo 400 lidí. Projekt byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti.

Kontakt: David Král,kraldave@gmail.commaruadamcova@gmail.com

O Nadaci O2

Nadace O2 je firemní nadace společnosti Telefónica Czech Republic. Dlouhodobým, promyšleným a systematickým dárcovstvím zdůrazňuje vstřícný postoj k našemu okolí a přijímání spoluzodpovědnosti za stav a vývoj společnosti. Hlavním účelem Nadace O2 je podpora projektů, které přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže. Nadace O2 dále přispívá k rozvoji a ochraně prostředí a komunit, ve kterých žijeme. Prostřednictvím technologií, služeb a duševního vlastnictví společnosti Telefónica O2 Czech Republic podporuje také projekty ze sociální oblasti s cílem vyrovnávat šance u dalších znevýhodněných skupin a jednotlivců. Nadace O2 rozdělila na podporu neziskových projektů již více než 170 milionů korun. Od roku 2011 realizuje program Think Big, který pomáhá mladým lidem realizovat své nápady a projekty na pomoc svému okolí. Nadace O2 dále aktivně bojuje proti šikaně na českých školách svým dlouhodobým projektem Minimalizace šikany, za nějž získala v roce 2005 Zvláštní cenu Fóra dárců a v roce 2008 Cenu VIA BONA. Je generálním partnerem Sdružení Linka bezpečí, které pomáhá dětem v krizi. Finančně podporuje také Linku seniorů.

Nadace O2 se stala jednou z prvních registrovaných firemních nadací v České republice a jedním z často užívaných modelů firemního dárcovství. V roce 2004 a 2008 obdržela Telefónica za aktivity své firemní nadace prestižní cenu VIA BONA, která je veřejným uznáním za dlouhodobou, kvalifikovanou a systematickou podporu obecně prospěšné činnosti. Společnost Telefónica Czech Republic se také podílela na vzniku jedinečného filantropického nástroje DMS, takzvané Dárcovské SMS. V žebříčku TOP FIREMNÍ FILANTROP se společnost Telefónica CR v roce 2010 umístila na 6. místě nejštědřejších firemních dárců dle absolutního objemu darovaných prostředků. Je zakládajícím členem platformy Byznys pro společnost. Pro měření svých filantropických aktivit používá mezinárodní metodiku LBG – Standard odpovědná firma.

www.nadaceo2.cz

Nadace rozvoje občanské společnosti

Dáváme lidi do pohybu. Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) existuje v České republice již téměř dvacet let a patří mezi největší neziskové organizace. Od svého založení úspěšně podpořila téměř 4 500 projektů částkou přesahující 1,5 miliardy korun. Nadační příspěvky poskytuje z grantových programů pocházejících ze zdrojů Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, ale i z individuálních či firemních zdrojů.

Jeden z pilířů práce NROS spočívá v práci s dětmi, mládeží a mladými dospělými, kterým se snaží poskytovat podporu v situacích, kdy je ohrožena kvalita jejich života. Vlajkovou lodí mezi programy zaměřenými na ohrožené děti je sbírkový projekt Pomozte dětem!, který patří mezi nejznámější a nejdůvěryhodnější sbírky v České republice. NROS ve spolupráci se soukromými subjekty dbá také o rozvoj zdravých životních návyků mladých lidí a je zkušeným správcem velkých dobrovolnických programů. Členové nadačního týmu mají přímou zkušenost s přímou prací mezi mládeží, a poskytují tak projektu Think Big nezbytnou expertní základnu.

Podrobnosti o činnostech Nadace a jejím poslání naleznete na www.nros.cz.