VMware představuje VMware vSphere 5 a ucelenou sadu pro cloudovou infrastrukturu

Generální ředitel společnosti VMware Paul Maritz dnes v rámci živého vystoupení představil VMware vSphere® 5 a ucelenou sadu technologií pro cloudovou infrastrukturu, které pomohou zákazníkům transformovat své IT a zajistit tak vyšší efektivitu stávajících investic i zlepšit provozní hbitost.  (TZ)

VMware vSphere 5 s více než 200 novými a vylepšenými funkcemi i nadále určuje standard virtualizace a zaručuje lepší výkonnost a dostupnost aplikací pro všechny klíčové podnikové aplikace, přičemž dokáže zautomatizovat správu rostoucí široké škály datových center. Společnost VMware dnes rovněž přestavila VMware vShield™ 5, VMware vCenter™ Site Recovery Manager 5, a VMware vCloud® Director 1.5, které společně s VMware vSphere 5 umožňují provádět operace cloudového rozsahu a tak znásobují hodnotu, jež zákazníci mohou z virtualizovaných zdrojů čerpat.

„Trh plně přijal virtualizaci jako klíčovou technologii transformace, která představuje srdce výpočetních operací příštího období,” řekl Paul Maritz, generální ředitel společnosti VMware. „Díky vSphere® 5 a naší sadě pro cloudovou infrastrukturu pomáhá společnost VMware zákazníkům rychleji přecházet na automatizovanou cloudovou infrastrukturu a tím měnit způsob, jakým jsou zdroje spravovány a zabezpečeny. Díky tomu nakonec vzniká produktivnější vztah mezi IT a podniky, kterým jsou služby poskytovány.”

Sada VMware pro cloudovou infrastrukturu pomůže organizacím budovat inteligentní virtuální infrastrukturu, která zajistí ve vysoce virtualizovaném prostředí automatizaci, samooblužnost a zabezpečení, jež zákazníci potřebují, aby mohli provádět následující činnosti:

  • S jistotou nasazovat kritické podnikové aplikace – dramatické zvýšení výkonnosti a škálovatelnosti produktu VMware vSphere 5 umožní zákazníkům provozovat i ty z hlediska zdrojů nejnáročnější kritické podnikové aplikace ve virtuálních a cloudových prostředích.

  • Díky hbitosti technologie cloudů rychleji reagovat na potřeby podniku – cloudová infrastruktura VMware výrazně zjednoduší správu infrastruktury od rychlého zajištění nových zdrojů až po inteligentní řízení probíhajících operací.

  • S důvěrou přejít na technologii cloud computing – VMware přesouvá bezpečnost z fyzického modelu na virtuální softwarový model, který je vytvářen a řízen na základě bezpečnostní politiky, zákazníci tak mohou důvěřovat bezpečnosti svých aplikací a dat bez ohledu na to, kde se nacházejí či jak často se přesouvají mezi různými soukromými, veřejnými a hybridními cloudovými prostředími.

„Nedávná kontextuální průzkumná studie agentury Gartner ukazuje, že koncové uživatelské organizace v naprosté většině vnímají virtualizaci x86 jako klíčový prvek architektury soukromé cloudové infrastruktury ve formě služby,” uvedl Chris Wolf, viceprezident pro průzkumy agentury Gartner. „Mnoho organizací navíc vnímá VM x86 jako standardní platformu infrastruktury pro nové aplikace. Úspory nákladů a podniková hbitost patří i nadále mezi nejčastěji zmiňované hnací síly investic do virtualizace a technologie cloud computing.”

VMware vSphere 5: Základy cloudové infrastruktury se posouvají vpřed

Virtualizační platforma VMware vSphere, které zákazníci po celém světě důvěřují nejvíce a kterou nejčastěji nasazují, tvoří základ sady společnosti VMware pro cloudovou infrastrukturu. Tuto platformu, navrženou pro podporu nejširší škály virtuálních potřeb a potřeb cloudové infrastruktury, hojně využívají  malé a středně velké firmy, veřejní poskytovatelé cloudových služeb a slouží i jako základ pro rostoucí trh s infrastrukturou pro virtuální desktopy (VDI). Rostoucí počet zákazníků využívá standardně strategickou IT platformu VMware vSphere.

VMware vSphere 5 poskytuje podporu virtuálním strojům (VM), které jsou až čtyřikrát výkonnější než předchozí verze s pamětí až 1 terabyte a 32 virtuálními CPU. Tyto virtuální stroje dokáží zpracovat více než 1 milion operací I/O za vteřinu, což značně přesahuje požadavky i těch zdrojově nejnáročnějších aplikací. V kombinaci s vylepšenou a zjednodušenou vysokou dostupností VMware vSphere 5 umožňují tato zlepšení škálovatelnosti a výkonu virtuálních strojů zákazníkům provozovat své nejdůležitější podnikové aplikace, aniž by pochybovali o jejich výkonu a dostupnosti.

VMware vSphere 5 přináší rovněž tři nové nosné funkce, které rozšiřují jedinečné schopnosti platformy v oblasti správy zdrojů datových center a zajišťují inteligentní správu politiky na podporu automatického přístupu typu “nastav a zapomeň” pro řízení zdrojů datových center včetně nasazování serverů a správy úložišť. Zákazníci mohou definovat svoji politiku a zavádět provozní parametry, zatímco o zbytek se postará VMware vSphere 5. Nové funkce Auto-Deploy, Profile-Driven Storage a Storage DRS produktu VMware vSphere 5 mohou ušetřit zákazníkovi, který má prostředí s 1000 virtuálními stroji, až jeden rok práce správce.

„Díky VMware vSphere 5 a sadě pro cloudovou infrastrukturu bude virtualizace našich klíčových podnikových aplikací daleko jednodušší,” řekl YP Chien, manažer pro informační zdroje společnosti Kingston Technology. „Cesta společnosti Kingston Technology do světa technologie cloud computingu, ve kterém získáme maximální provozní výkon a podnikovou hbitost, tak bude rychlejší.”

Více o novinkách produktu VMware vSphere 5

Ucelená sada pro cloudovou infrastrukturu

Společnost VMware přináší na trh ucelenou sadu technologií, postavených na základech VMware vSphere 5, a poskytuje automatizaci, samoobslužnost a bezpečnost, jež zákazníci potřebují:

  • VMware vShield 5 – v reakci na obavy ohledně technologie cloud computingu, jako je bezpečnost, kontrola a shoda s předpisy, skupina produktů vShield překračuje meze tradičních bezpečnostních řešení tím, že poskytuje adaptivní softwarový bezpečností model určený pro virtuální a cloudová prostředí. vShield 5 bude obsahovat nové funkce pro bezpečnost dat, které umožní IT rychle rozpoznávat rizika způsobená nechráněnými citlivými daty, izolovat aplikace s různou úrovní důvěrnosti a migrovat bezpečnostní politiky při přesunu dat a aplikací mezi různými systémy a uplatňovat stejné politiky i ve veřejných cloudech. Více o novinkách produktu VMware vShield 5

  • VMware vCenter Site Recovery Manager 5 – tento produkt, který rozšiřuje osvědčené řešení pro obnovu po selhání, přináší integrované možnosti replikace VMware vSphere, jež umožní zákazníkům zdvojnásobit počet chráněných aplikací za stejnou cenu a zároveň podporovat heterogenní konfigurace ukládání na primární a záložní lokalitě. Nové automatické funkce failback a plánovaná migrace umožní zákazníkům provádět migrace zabraňující selhání a podporovat plánované činnosti údržby a konsolidace datových center. Více o novinkách produktu VMware vCenter Site Recovery Manager 5

  • VMware vCloud Director 1.5 – tento produkt umožňuje využívat samoobslužný model poskytování infrastrukturních služeb napříč interními a externími zdroji a navíc dokáže dramaticky zkrátit čas potřebný k poskytnutí nových IT serverů. Nové funkce Linked Clone zkrátí čas zavedení na 5 vteřin, přičemž se sníží náklady na skladování dat až o 60 % a zároveň bude možné spravovat zdroje z jediného panelu. Více o novinkách produktu VMware vCloud Director 1.5

V samostatném oznámení dnes společnost VMware představila nový softwarový produkt vSphere Storage Appliance™, který poskytuje bohatou podnikovou kontinuitu a automatickou správu zdrojů produktu VMware vSphere malým a středně velkým firmám bez nákladů a složitosti sdíleného skladování dat. Nový produkt VMware vSphere Storage Appliance transformuje interní skladování serveru na sdílené skladové prostory, díky čemuž mohou zákazníci z řad malých a středně velkých firem plně těžit z jedinečných funkcí podnikové kontinuity a automatizace produktu VMware vSphere včetně funkcí High Availability, vMotion® a Distributed Resource Scheduler™.

Cloudovou infrastrukturu společnosti VMware podporuje více než 25 000 partnerů včetně technologických partnerů a nezávislých prodejců software, poskytovatelů řešení, poskytovatelů služeb a systémových integrátorů i všech významných globálních výrobců hardware. Komunita partnerů společnosti VMware se neustále vyvíjí společně s tím, jak společnost konzistentně nastavuje laťku inovací v oblasti virtualizace a cloudových technologií.

Více o této robustní podpoře sady pro cloudovou infrastrukturu společnosti VMware.

Nový licenční model rozšiřuje výhody, které přináší pooling, nad rámec technologie

S představením produktu VMware vSphere 5 společnost VMware zároveň rozvíjí i licencování produktu, čímž vytváří základy k tomu, aby si zákazníci osvojili model IT nákladů,  postaveného více na technologii cloud a vycházejícího ze spotřeby a hodnoty namísto fyzických komponent a kapacity. VMware vSphere 5 bude i nadále licencován na počet procesorů (CPU), avšak VMware opouští současná omezující práva na fyzická jádra CPU a fyzickou paměť RAM serveru a nahrazuje je jediným licenčním právem na sdruženou virtuální paměť postavenou na virtualizaci neboli vRAM.

Sdružená vRAM představuje celkovou paměť nastavenou pro všechny virtuální stroje v zákaznickém prostředí. Každá licence vSphere 5 pro CPU opravňuje držitele využívat konkrétní velikost vRAM, kterou je možné sdružit v celém prostředí vSphere tak, aby vznikl skutečně cloudový model spotřeby IT postavený na využití. Nejsou stanovena žádná omezení na to, jak bude kapacita vRAM rozdělena mezi virtuální stroje. Zákazník si tak může nastavit mnoho malých virtuálních strojů či jeden velký virtuální stroj. VMware vSphere umožňuje zákazníkům maximalizovat využití hardware a efektivitu tím, že sdružuje CPU, paměť, skladování a síťové služby. Prostřednictvím těchto změn v licenčních podmínkách rozšiřuje společnost VMware koncepci sdružování a sdílení, jeden ze základních prvků technologie cloud computing, nad rámec technologie i nad obchodní stránku a umožňuje tak sdružovat licence a dosáhnout maximálního využití a hodnoty.

Vzhledem k tomu, že VMware vSphere 5 je i nadále licencován pro jednotlivé CPU, zákazníci mohou i nadále těžit ze zavedených procesů nákupu, nasazování a správy licencí.

Více informací o licenčních podmínkách pro produkt VMware vSphere 5

Dostupnost

Předpokládá se, že VMware vSphere 5 bude společně s aktulizovanou sadou pro cloudovou infrastrukturu v prodeji ve třetím čtvrtletí roku 2011.

Další zdroje

O VMware

Společnost VMware poskytuje řešení pro virtualizaci podnikové infrastruktury, která firmám všech velikostí dosahovat lepších výsledků v podnikání. Zákazníci se na společnost VMware, která poskytuje nejrozšířenější virtualizační platformu VMware vSphere, spoléhají při snižování investičních a provozních nákladů, zvyšování pružnosti, zajištění nepřetržitého provozu svého podnikání, posilování bezpečnosti a snižování ekologické zátěže. S tržbami ve výši 2,9 miliardy USD v roce 2010, více než 250 tisíci zákazníků a 25 tisíci partnerů je VMware lídrem v oblasti virtualizace a pravidelně se umísťuje na žebříčku top preferovaných řešení IT řediteli. Společnost VMware sídlí v Silicon Valley a disponuje pobočkami po celém světě. Další informace najdete na www.vmware.com/cz.