Ericsson zveřejňuje hospodářské výsledky za 2. kvartál 2011

„Čtvrtletní objem prodeje ve skupině se meziročně zvýšil o 14 % v důsledku přetrvávající silné poptávky po mobilním vysokorychlostním připojení. Na objem prodeje měla negativní dopad silná švédská koruna, objem prodeje u srovnatelných obchodních jednotek, po započítání vlivu směnného kurzu a hedgingu, meziročně vzrostl o 27 %. Silný růst, který jsme pozorovali v uplynulých čtvrtletích, pokračoval i v tomto čtvrtletí,“ prohlásil Hans Vestberg, prezident a generální ředitel Ericssonu (burza NASDAQ: ERIC). „Příjmy z provozní činnosti, nezahrnující příjmy ze společných podniků, se ve sledovaném čtvrtletí snížily na 5,0 (5,3) miliard švédských korun – negativně se u nich projevil jednorázový výdaj na restrukturalizaci ve výši 1,3 miliardy švédských korun související se snížením počtu pracovníků ve Švédsku. Čisté příjmy dosáhly výše 3,2 (2,0) miliardy švédských korun, což představuje nárůst o 59 %.

Druhé čtvrtletí

První čtvrtletí

Šest měsíců

Miliard švédských korun

2011[1]

2010[2]

Změna

2011 [1]

Změna

2011[1]

2010[2]

Změna

Čistý objem prodeje

54,8

48,0

14 %

53,0

3 %

107,7

93,1

16 %

Hrubá marže

37,8 %

39,0 %

38,5 %

38,1 %

38,8 %

Marže EBITA bez spol. podniků

11,4 %

13,5 %

14,1 %

12,7 %

13,2 %

Příjmy z provozní činnosti bez spol. podniků

5,0

5,3

-6 %

6,3

-20 %

11,3

9,9

15 %

Provozní marže bez spol. podniků

9,2 %

11,1 %

11,9 %

10,5 %

10,6 %

Podíl Ericssonu na příjmech u společných podniků

-0,8

-0,1

-0,5

-1,2

-0,4

Příjmy očištěné o finanční položky

4,6

5,1

-9 %

5,8

-21 %

10,4

9,2

13 %

Čisté příjmy

3,2

2,0

59 %

4,1

-21 %

7,3

3,3

121 %

Zředěný zisk na akcii ve švédských korunách

0,96

0,58

66 %

1,27

-24 %

2,23

0,98

128 %

Zisk na akcii (neodpovídající metodice IFRS) ve švédských korunách [3]

1,21

0,85

42 %

1,52

-20 %

2,74

1,73

58 %

Upravený tok hotovosti z provozní činnosti [4]

7,0

-2,0

-2,1

4,9

1,0

Tok hotovosti z provozní činnosti

5,8

-2,7

-2,9

2,9

-0,4

1) Všechny údaje za rok 2011 jsou uvedeny se započtením výdajů na restrukturalizaci ve výši 1,7 miliardy švédských korun ve druhém čtvrtletí a 0,4 miliardy švédských korun v prvním čtvrtletí.

2) Všechny údaje za rok 2010, kromě zisku na akcii, zisku na akcii neodpovídajícího metodice IFRS, čistých příjmů a toku hotovosti z provozní činnosti, jsou uvedeny bez započtení výdajů na restrukturalizaci. Podrobnosti naleznete v oddílu o restrukturalizaci v dokumentu Účetní závěrka a další informace (Financial Statements and Additional Information).

3) Zředěný zisk na akcii, bez započtení amortizace a odpisů pořízených nehmotných aktiv.

4) Tok hotovosti z provozní činnosti, bez započtení poskytnutých výdajů na restrukturalizaci v hotovosti.

Ve sledovaném čtvrtletí jsme mohli pozorovat změnu u tržního mixu, kdy Brazílie, Čína, Německo, Korea a Rusko předvedly obzvlášť silný růst, meziročně i sekvenčně. USA si udržely vysokou míru obchodní aktivity i přesto, že prodej síťových řešení se zpomalil, přičemž prodej služeb se i nadále úspěšně rozvíjel.

Objem prodeje v segmentu Sítě meziročně vzrostl o 31 %. Vedle přetrvávajícího růstu objemu prodeje mobilního vysokorychlostního připojení došlo k silnému růstu příjmů z prodeje síťových produktů IP. Segment Globální služby vykázal meziroční pokles objemu prodeje o 5 %, zejména v důsledku směnného kurzu. Objem prodeje v segmentu Specializované služby v místních měnách nevykázal téměř žádné změny. Objem prodeje v segmentu Manažované služby se ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2010 snížil. Hlavní faktory růstu objemu prodeje v segmentu Služby zůstávají stejné a zájem zákazníků je vysoký. Objem prodeje v segmentu Multimédia meziročně poklesl o 2 %, nicméně lze pozorovat pozitivní posun u řízení příjmů.

Zemětřesení a vlny tsunami v Japonsku měly ve druhém čtvrtletí v důsledku úspěšných aktivit zaměřených na zmírnění škod pouze omezený dopad. Dodavatelský řetězec naší společnosti obnovil činnost rychleji, než jsme předpokládali, a doba vyřízení objednávek na naše produkty se postupně vrací na standardní úroveň.

Sledované čtvrtletí přineslo našim společným podnikům řadu problémů a u obou byla vykázána ztráta. Na zisk Sony Ericssonu mělo nepříznivý dopad zemětřesení v Japonsku, které narušilo dodávky u téměř 1,5 milionu jednotek. Přetrvává silná poptávka po sortimentu smartphonů na straně spotřebitelů i telekomunikačních operátorů.

Firma ST-Ericsson vykázala ve sledovaném čtvrtletí vyšší ztrátu, zejména v důsledku nedávných změn poptávky na trhu s klasickými mobilními telefony,“ uzavírá Hans Vestberg.

Kompletní zpráva v anglickém jazyce:

http://www.ericsson.com/res/investors/docs/q-reports/2011/6month11-en.pdf

Video-rozhovor s Hansem Vestbergem: http://www.ericsson.com:80/thecompany/press

Fotogalerie: http://www.ericsson.com:80/thecompany/press/photolibrary

Broadcast room: www.ericsson.com/broadcast_room

Společnost Ericsson je světovým lídrem v oblasti poskytování technologií a služeb telekomunikačním operátorům. Ericsson si drží vedoucí postavení ve 2G, 3G a 4G mobilních technologiích, přičemž v globálním pohledu poskytuje podporu pro mobilní sítě s více než 2 miliardami uživatelů a udržuje si vedoucí pozici také v oblasti řízených služeb. Portfolio společnosti zahrnuje jak mobilní, tak i pevnou telekomunikační infrastrukturu, telekomunikační služby či software. V neposlední řadě do nabídky Ericssonu patří také řešení pro broadband a multimédia určená pro telefonní operátory, velké podniky a mediální průmysl. Sdružené společnosti Sony Ericsson a ST-Ericsson poskytují spotřebitelům mobilní zařízení s širokou nabídkou moderních funkcí.

Ericsson se snaží naplňovat svoji vizi, kterou lze shrnout do hesla „vedoucí hráč na širokém poli komunikace“, a to prostřednictvím inovací, technologií a udržitelných obchodních řešení. Společnost k dnešnímu dni operuje ve 175 zemích světa, kde celkově zaměstnává více než 80 000 zaměstnanců. V roce 2009 Ericsson dosáhl tržeb ve výši 206,5 miliardy SEK (27,1 miliardy USD). Společnost Ericsson byla založena v roce 1876, její sídlo se nachází ve Stockholmu ve Švédsku. Ericsson figuruje na indexu OMX NASDAQ, Stockholm a NASDAQ New York.

www.ericsson.com

www.twitter.com/ericssonpress

www.facebook.com/technologyforgood

www.youtube.com/ericssonpress