LMC se mění, je průkopníkem nového způsobu vývoje

Společnost LMC se rozhodla výrazně zefektivnit a zrychlit vývoj svých produktů, od července proto přechází na tzv. agilní vývoj. V nově uspořádaných produktových týmech, které přinášejí žádané novinky ve čtrnáctidenních cyklech, nyní pracuje celkem 80 specialistů, designerů a programátorů. Inspirací k tomuto posunu, orientovanému především na dosažení co nejlepších výsledků pro zákazníky, bylo mimo jiné také působení Martyho Cagana, uznávaného světového odborníka na oblast produktovového vývoje, přímo na půdě LMC. (TZ)

K rozhodnutí změnit způsob vývoje společnost LMC dospěla již na sklonku předchozího roku. V té chvíli spustila rozsáhlý program Rediscovery, jehož výsledkem je současný přechod na agilní vývoj. Nově je důraz kladen především  na to, aby produkty LMC vždy splňovaly tři základní parametry: hodnotu pro zákazníka – aby je uživatelé chtěli využívat, použitelnost – aby je byli schopni snadno ovládat a využít všech jejich možností a proveditelnost – tj. aby LMC byla schopna produkty v daném čase a s danou technologií efektivně vyvinout.

„Pro vhodné propojení těchto pohledů týkajících se produktů, návrhu jejich uživatelského rozhraní a výběru použitých technologií jsme vytvořili specializované interní týmy, v nichž  jsou zastoupeny vždy všechny potřebné odbornosti. Tyto týmy pracují ve dvoutýdenních cyklech, tzv. sprintech, během nichž jsou schopny dokončit jednotlivé novinky. Důležitou změnou je také větší zapojení samotných zákazníků a uživatelů do připravovaných produktů. Každý týden provádíme uživatelské testování nových konceptů a zároveň se snažíme mnohem intenzivněji získávat zpětnou vazbu na již existující produkty a služby, abychom je mohli i nadále zlepšovat,“ uvedl Milan Jasný, obchodní a marketingový ředitel společnosti LMC, který vede program Rediscovery.

Změna v produktovém vývoji a organizaci práce se dotýká podstatné části zaměstnanců společnosti LMC. Celkem se jedná o 80 lidí, tedy zhruba dvě pětiny LMC. Každý ze zcela soběstačných produktových týmů nyní zahrnuje vždy jednoho produktového manažera, návrháře uživatelského rozhraní (U/X designer), dva až tři vývojáře (engineer) a jednoho nebo dva testery/programátory (QA engineer). Důležitým článkem a zároveň pojítkem mezi produktovou a IT částí každého z týmů je vedoucí vývoje (lead engineer).

„Podstatnou součástí systému agilního vývoje, který nyní v LMC rozjíždíme, je využití tzv. SCRUM metodiky,“ upřesnil Jaroslav Pechan, Technology ředitel LMC, a dodal: „Při vývoji softwaru tímto způsobem je důsledně uplatňováno několik základních principů, například setkávání v rámci produktových týmů na denní bázi, reportování formou osobních prezentací před zbytkem týmu či samostatné přiřazování vývojářů na jednotlivé úkoly. To vše přispívá  k zefektivnění celého vývojového cyklu produktu.“

Společnost LMC je nyní v ČR průkopníkem agilního vývoje mezi předními technologickými firmami. Své zkušenosti s přechodem a výsledky prvních měsíců nového způsobu vývoje bude LMC prezentovat na Agile Prague Conference, která se uskuteční ve dnech 29. – 30. září v Praze.

Společnost LMC s.r.o. je již 15 let nejvýznamnějším operátorem na českém elektronickém trhu práce a jednou z předních evropských e-recruitmentových společností. Provozuje službu www.jobs.cz určenou pro elitní pozice na domácím pracovním trhu a největší pracovní portál na českém internetu www.prace.cz. V současnosti registruje 9 000 firemních zákazníků z ČR i zahraničí. LMC také poskytuje řešení na správu náborového procesu LMC G2. Více informací o firmě a jejích produktech naleznete na www.lmc.eu.