Online kdykoliv a kdekoliv

Čeští uživatelé internetu začínají mít v oblibě surfování přímo z mobilu. Už více než polovina tuzemské internetové populace se účastní dění na sociálních sítích. Mezi uživateli klesá zastoupení zájemců o tvorbu a prezentaci vlastního internetového obsahu a psaní blogů. Údaje vycházejí ze Strukturálního exkluzivního kontinuálního výzkumu (SEKV), který pro Sdružení pro internetovou reklamu realizuje společnost MEDIARESEARCH. (TZ)

Díky mobilnímu telefonu se až desetina internetové populace připojuje k internetu kdekoliv se jí zachce. Sedmiprocentní nárůst oproti předchozí vlně SEKV je zčásti možné přičíst lepší dostupnosti takzvaných chytrých telefonů, které využívají internet pro mnohé ze svých funkcí. O něco častěji se příznivci připojení z mobilu najdou mezi muži. Výzkumu se účastnilo 2 146 respondentů starších deseti let, kteří jsou na internetu alespoň jednou měsíčně.

Na sociálních sítích tráví svůj čas už více než polovina českých uživatelů internetu. Ve věkové kategorii 15-24 let navštěvuje komunitní weby téměř 90% dotázaných. Silná je také skupina třicátníků. Soustavně se na sociálních sítích zvyšuje i zastoupení starších věkových skupin. Uživatelů kolem padesátky se na komunitách pohybuje čtvrtina.

Mezi další oblíbené aktivity patří online nakupování a sledování videí a ukázek přímo na webu. O něco málo klesá podíl počtu příznivců tvorby vlastního webu a psavců vlastních blogů.

Doplňující informace:

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediaresearch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice – Elektronického měření sledovanosti televize (TV metry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR.

SPIR je profesní sdružení subjektů působících v oblasti internetové reklamy. Zastřešuje subjekty, které spojuje společný zájem – rozvoj internetu a prosazování internetové reklamy v ČR. Je zadavatelem výzkumu NetMonitor a monitoringu reklamních výdajů na internetu AdMonitoring.

NetMonitor projekt výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů. Výstupy NetMonitoru umožňují analyzovat efektivitu obsahu internetových serverů a plánovat internetovou reklamu.

SEKV  – Strukturální exkluzivní kontinuální výzkum realizovaný společností MEDIARESEARCH k projektu měření návštěvnosti internetu v ČR. Zadavatelem je Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). Kontinuální výzkum probíhá v průběhu celého roku (v prvním roce výzkumu ve dvou vlnách a od roku 2009 ve třech menších vlnách). Hlavním cílem projektu je popsat strukturu a chování internetových uživatelů na internetu a poskytnout data pro kontrolu reprezentativity panelu internetových jednotlivců. Sběr dat probíhá metodou osobního dotazování se standardizovaným dotazníkem.