Autodesk přidává Autodesk Inventor a Autodesk Revit Structure do sady aplikací Autodesk Plant Design Suite 2012

Společnost Autodesk, světový lídr v oblasti 3D návrhového, konstrukčního a animačního softwaru, oznámila novou verzi Autodesk Plant Design Suite 2012, oceňované sady aplikací pro navrhování výrobních závodů. Nová sada aplikací, která je dostupná v edicích Standard, Premium a Ultimate, zjednodušuje koordinaci návrhů mezi různými spolupracujícími odděleními. Uživatelé sady Plant Design Suite Ultimate 2012 budou mít přístup k aplikacím Autodesk Inventor 2012 pro navrhování výrobního zařízení továren a Autodesk Revit Structure 2012 pro návrh konstrukcí a tvorbu detailů. Společnost zároveň oznámila verze 2012 produktů AutoCAD P&ID a AutoCAD Plant 3D. (TZ)

Pomocí sady aplikací Autodesk Plant Design Suite 2012 mohou nyní uživatelé rychleji vytvářet přesvědčivé návrhy a snadno sdílet data při tvorbě návrhů potrubních systémů, konstrukcí a vybavení závodu. Zapojením projektantů v různých stádiích pracovního postupu pomáhá Autodesk Plant Design Suite 2012 omezovat konstrukční chyby, předcházet nákladnému přepracovávání a rozsáhlým zastavením provozu.

„Vzhledem k napjatým časovým plánům a rozpočtům je dnes spolupráce na všech úrovních procesu nesmírně důležitá, přitom je stále těžší jí dosáhnout. Nová verze sady aplikací Plant Design Suite byla vyvinuta právě se zřetelem na koordinaci různých disciplín,“ řekl Mark Strassman, viceprezident, Autodesk Construction & Plant. „Sada nyní obsahuje aplikace Autodesk Inventor, Autodesk Revit Structure, AutoCAD Plant 3D a Autodesk Navisworks Manage. Autodesk tím zákazníkům poskytuje v jednom balíčku to nejlepší z platformy AutoCAD, nejlepší řešení informačního modelu budovy (BIM) a nejlepší řešení digitálního prototypování pro vysoce optimalizovaný pracovní postup.“Autodesk Plant Design Suite staví na výkonu a známém prostředí aplikace AutoCAD a poskytuje snadno použitelný soubor funkcí a obsahu specifického pro nejrůznější úlohy při projektování výrobních závodů – od 2D kreslení a schémat až po navrhování a revize 3D modelů. Poskytováním vzájemně se doplňujících softwarových produktů v jednom balíku zjednodušuje Autodesk instalaci, nasazení a správu projektů, šetří návrhářům výrobních závodů čas a peníze.„Jedním z nejnáročnějších aspektů renovací, přestaveb a rozšiřování výrobních závodů je nalezení toho správného mixu nástrojů pro zvládnutí všech komplikací a nuancí jednotlivých projektů,“ řekl Armando Valdez, manažer jednotky centrálního regionu ve společnosti COMIMSA. „Vidíme reálnou hodnotu v tom, že Autodesk nabízí kompatibilní sadu nástrojů v jednom výhodném a snadno dostupném balíku. Plant Design Suite šetří čas potřebný ke školení a eliminuje potíže spojené s podporou různých nástrojů od různých výrobců. Navíc nám poskytuje přístup k širšímu okruhu technologií, které nám pomáhají inovovat a odlišovat se od konkurentů.“Sadu aplikací Autodesk Plant Design Suite 2012, přičemž všechny jsou obsaženy v edici Ultimate, tvoří:

  • AutoCAD 2012 pro obecné kreslení, navrhování a tvorbu rozvržení

  • AutoCAD P&ID 2012 pro navrhování potrubí a přístrojového vybavení se zdokonalenými funkcemi správy knihovny symbolů a lepší podporou různorodých projektů v metrické soustavě

  • AutoCAD Plant 3D 2012 pro 3D modelování a dokumentaci potrubí s vylepšenými izometrickými funkcemi aplikace AutoCAD a tvorbou požadovaných výkazů

  • AutoCAD Structural Detailing 2012 pro kreslení a úpravy konstrukčních detailů

  • Autodesk Revit Structure 2012 pro 3D modelování konstrukčních komponent

  • Autodesk Inventor 2012 pro digitální prototypování výrobního zařízení závodů

  • Autodesk Navisworks Simulate 2012 pro agregaci, vizualizaci a simulaci modelů

  • Autodesk Navisworks Manage 2012 pro detekci kolizí

  • Autodesk Showcase 2012 pro předvádění interaktivních prezentací

  • Autodesk SketchBook Designer 2012 pro ilustrace návrhů a grafickou komunikaci

Více informací a stažení bezplatné* zkušební verze aplikací naleznete na: AutoCAD Plant 3D 2012 a AutoCAD P&ID 2012. Na webu AutoCAD Plant Exchange uživatelé naleznou diskuze s odborníky, výukové nástroje a videa, která jim pomohou produktivněji používat návrhový software Autodesk Plant Solutions.O společnosti Autodesk

Autodesk, Inc. je světový lídr v oblasti 3D návrhového, technického a animačního softwaru pro výrobu, stavebnictví, média a zábavu. Software od Autodesku pro návrh, vizualizaci a simulaci svých nápadů využívají zákazníci z odvětví strojírenství a výroby, architektury, stavebnictví, médií a zábavy – včetně 15 posledních vítězů filmových Oscarů (Academy Award) za nejlepší vizuální efekty. Od uvedení aplikace AutoCAD v roce 1982 nabízí Autodesk nejširší portfolio moderních softwarových aplikací pro globální trh. Další informace o společnosti Autodesk najdete na webu www.autodesk.cz.