Česká herní scéna v číslech a faktech

Asociace herního průmyslu České a Slovenské republiky zveřejnila brožuru, která odhaluje výsledky průzkumu české herní scény zpracovaného agenturou Factum Invenio. Podle nich hraje v České republice videohry téměř 30 procent dospělé populace. Většinou jde o muže ve věku 18-29 let, v hráčské populaci se ale neztrácejí ani ženy. (TZ)

Publikace nazvaná „Herní průmysl v roce 2011 – Základní informace o trhu s videohrami v ČR” je k dispozici volně ke stažení na stránkách http://www.herniasociace.cz/ (přímý odkaz – 3,6 MB, PDF). Zájemci z řad novinářů, odborné veřejnosti, investorů nebo zástupců státních institucí v ní najdou demografické informace o hráčích v České republice a nejdůležitější fakta o struktuře herního trhu. Brožura se soustředí zejména na věkové složení hráčů, jejich rozdělení podle pohlaví, nákupních zvyklostí, vybavenosti jejich domácností herními zařízeními nebo na způsoby pořizování her, potažmo pirátství. Několik stran je věnováno i problematice rodičů vychovávající děti, které hrají videohry a jejich znalosti systému věkového hodnocení her PEGI. Závěrečná část pak přináší data o herním trhu a seznamy nejdůležitějších distributorů a vývojářů her působících v ČR. „Tato brožura by se měla stát jakýmsi základním kamenem v oblasti informování a orientace na českém trhu s videohrami,” říká prezident AHP Michal Valkoun.

Z publikovaných údajů vyplývá, že v České republice hraje hry 27,8 % populace starší 15 let. Hrám se věnují především muži (63,1 %) a 67,4 % hráčů spadá do věkové kategorie 18-44 let. „Výsledky průzkumu se v základních parametrech příliš neliší od podobných čísel známých ze západní Evropy. Je zřejmé, že český herní trh se svou strukturou pomalu přibližuje vyspělým zemím,” poznamenává viceprezident AHP Martin Bach.

Výzkum, ze kterého publikace vychází, byl realizován v dubnu 2011 agenturou Factum Invenio. Probíhal metodou telefonického dotazování s podporou počítače (CATI) a zúčastnilo se jej 1002 respondentů vybraných kvótním výběrem. Vzorek odpovídal struktuře populace České republiky.

O AHP:

Asociace herního průmyslu České a Slovenské republiky, o. s., je občanským sdružením, které sdružuje největší společnosti z řad importérů a distributorů interaktivního softwaru působící v České republice a na Slovensku. Cílem AHP je zvýšení povědomí o herním průmyslu v regionu, zefektivnění diskuse o problémech v tomto oboru zábavního průmyslu a poskytování potřebných základních informací veřejnosti a médiím.

V případě zájmu o další informace se můžete obrátit na:

Webové stránky AHP:

http://www.herniasociace.cz/