Telekom Austria Group zakládá dceřinou společnost, která se zaměří na oblast „Machine to Machine“

Skupina Telekom Austria Group založila v srpnu 2011 vlastní dceřinou společnost pro oblast Machine to Machine (M2M, komunikace mezi přístroji), která v těchto dnech zahajuje plný provoz. Telekom Austria Group M2M slouží jako kompetenční centrum společnosti Telekom Austria Group pro všechna odvětví z oblasti M2M. (TZ)

„S M2M stojíme na prahu slibného vývoje. Během několika let bude zcela běžné, že automobily, domácí spotřebiče a servisní zařízení budou navzájem propojeny online. V tomto inovačním oboru zaujímáme včas roli průkopníků nových obchodních modelů,“ vysvětluje Dr. Hannes Ametsreiter, generální ředitel skupiny Telekom Austria Group a A1.

Nová společnost zaměřená na M2M se v počáteční fázi soustředí na celkem osm sektorů, které dnes i do budoucna slibují v rámci M2M zajímavé příležitosti: automobilový průmysl, spotřební elektronika, zdravotnictví, logistika a doprava, maloobchod a platební systémy, zabezpečení a ochrana, průmyslová automatika a také energetika.„Telekom Austria Group je již dlouhá léta spolehlivým partnerem při vytváření komunikačních řešení pro firemní zákazníky ve střední a východní Evropě,“ uvedl Bernd Liebscher, jednatel společnosti Telekom Austria Group M2M. „Naše rozsáhlé know-how v oblasti datové komunikace a systémů zúčtování nyní spojujeme do výkonného celku pro nové a rychle se rozvíjející odvětví.“Nový podnik se zaměří na mezinárodní firemní zákazníky

Telekom Austria Group M2M GmbH nabídne svým zákazníkům odborné znalosti a schopnosti svých M2M specialistů v rámci celého hodnotového řetězce – počínaje projektovým návrhem přes realizaci až po provoz M2M aplikací. Trhy skupiny Telekom Austria Group ve střední a východní Evropě slouží novému podniku jako základna pro obchodní a marketingové aktivity s celoevropskou působností. Podnik bude také řídit a koordinovat jednotlivé iniciativy v lokálních společnostech regionu.

„Telekom Austria Group M2M GmbH chce společně se svými zákazníky a partnery rozvíjet a využít obrovský potenciál aplikací M2M,“ vysvětluje Bernd Liebscher. „Proto nabízíme flexibilní modulárně strukturovanou nabídku služeb, která se dokáže přizpůsobovat nejrozmanitějším požadavkům zákazníků.“ Společnost Telekom Austria Group M2M GmbH navíc disponuje nejlepším síťovým pokrytím na vlastních trzích a vynikající sítí mezinárodních roamingových partnerů.

Velký potenciál síťově propojených zařízení

Odvětví M2M čeká výrazný růst. Odborníci předpokládají, že do roku 2020 bude navzájem propojeno 20-50 miliard přístrojů. „Propojení se uskutečňuje převážně pomocí SIM karty,“ říká Bernd Liebscher. „Díky vývoji nových M2M aplikací budeme v budoucnu využívat nejen SIM karty pro telefony, počítače nebo elektronické poznámkové bloky, ale na každého uživatele bude připadat řada nejrůznějších karet zabudovaných do jednotlivých přístrojů.“ Vývoj nabídky M2M pozitivně ovlivňují také rámcové podmínky. Na jedné straně mají na cenovou strukturu vliv klesající náklady na hardware a stále efektivnější servisní platformy, na druhé straně podporují stávající právní rámcové podmínky Evropské unie inovace v oblasti M2M – například inteligentní měření nebo povinnost zabudovat funkci nouzového volání pro nové vozy.

M2M – internet věcí

Zkratkou M2M se označuje datová komunikace, která se odvíjí automaticky mezi koncovými přístroji a centrální informační platformou. Přenášejí se při ní například informace o stavu jako je teplota chladicí skříně, informace o momentálním umístění vozidel nebo hlášení alarmů při odchylkách od normovaných rozsahů sledovaných hodnot. Přenos dat probíhá zpravidla prostřednictvím SIM karet, ale samotné koncové přístroje většinou nejsou mobilní telefony, nýbrž speciální hardware vyvinutý za příslušným účelem použití.

Možnosti aplikací sahají od průmyslových měřicích a řídicích systémů přes řešení automatizace, sledování a monitorování Track & Trace až po aplikace ke zpracování alarmů a zajištění bezpečnosti. Kromě úspor nákladů díky optimalizaci procesů umožňuje M2M zavádění moderních obchodních modelů – například pojištění povinného ručení automobilů v závislosti na ujetých kilometrech („pay as you drive“). „Téměř neomezené možnosti využití ze strany koncových i podnikových zákazníků činí z řešení M2M jedno z nejzajímavějších témat v odvětví informačních a komunikačních technologií. Společnost Telekom Austria Group M2M GmbH se bude na dalším rozvoji tohoto odvětví aktivně podílet,“ dodává Bernd Liebscher.O Telekom Austria Group:

Na vídeňské burze kótovaný podnik Telekom Austria Group je předním poskytovatelem telekomunikačních služeb, které dodává 22 milionům zákazníků v osmi zemích střední a východní Evropy. Mezi tyto země spadá Rakousko (A1 Telekom Austria, společnost vznikla fúzí podniků Telekom Austria TA a mobilkom austria), Slovinsko (Si.mobil), Chorvatsko (Vipnet), Srbsko (Vip mobile), Makedonie (Vip operator), Bulharsko (Mobiltel), Bělorusko (Velcom) a Lichtenštejnsko (mobilkom liechtenstein). Trh v těchto osmi zemích zahrnuje přibližně 41 milionů obyvatel. Skupina podniků zaměstnává více než 17 tisíc zaměstnankyň a zaměstnanců a v obchodním roce 2010 dosáhla obratu 4,7 miliard eur. Široké portfolio firmy zahrnuje produkty a služby v oblasti hlasové telefonie, širokopásmového internetu, multimediálních služeb, datových a IT řešení, velkoobchodu a platebních řešení.

Další informace najdete na stránkách http://www.telekomaustria.com