Telefónica získala prestižní cenu Via Bona za sedmnáctileté partnerství s Linkou bezpečí

Společnost Telefónica Czech Republic a.s. včera převzala v rezidenci velvyslance Spojených států amerických prestižní Cenu Via Bona za všestrannou finanční, materiální i odbornou pomoc Sdružení Linka bezpečí. Telefónica je generálním partnerem Linky bezpečí již 17 let. (TZ)

„Cenu Via Bona za dlouhodobou a systematickou podporu místním komunitám a neziskovým organizacím získáváme již po třetí. Velmi si této prestižní ceny vážíme, protože Sdružení Linka bezpečí je naším nejdelším neziskovým partnerem. Jsme přesvědčeni, že skutečná pomoc musí být systematická a dlouhodobá, aby měla opravdový smysl. Před 17 lety jsme stáli u zrodu Linky bezpečí s za dobu naší spolupráce přijala přes 8,5 milionů volání od dětí, které se ocitly v krizi,“ říká Dana Dvořáková, předsedkyně správní rady Nadace O2 a ředitelka pro korporátní komunikaci společnosti Telefónica .

Společnost Telefónica hradí již 17 let veškeré telekomunikační služby v hodnotě 3 mil. Kč ročně, díky nimž mohou všechny děti volat na Linku bezpečí zdarma. Kromě toho získává Linky bezpečí každoročně další 1 milion Kč od Nadace O2 na provoz sdružení. Výraznou měrou přispívají na Linku bezpečí také zaměstnanci Telefónica, ať už finančními sbírkami, tak i odbornými konzultacemi např. v oblasti lidských zdrojů. V roce 2008 zajistila Telefónica v rekordním čase 3 měsíců přečíslování Linky bezpečí na nové celoevropské číslo 116 111, které požaduje Evropská komise. Česká republika se tak zařadila mezi jedny z prvních zemí Evropské unie, které toto číslo implementovaly. U této příležitosti realizovala spol. Telefónica pro Linku bezpečí rozsáhlou mediální kampaň v hodnotě téměř 13 mil. Kč, která upozorňovala děti a veřejnost na nové číslo Linky bezpečí.

„Neziskové organizace prožívají v dnešní době těžké časy, nikdy nevíte, zda budete mít dostatek financí na následující rok. Díky společnosti Telefónica máme již 17 let jistotu pokrytí výrazné části našeho rozpočtu a to je něco, čím se může pochlubit jen málokterá nezisková organizace,“ říká Darina Rossl, ředitelka Sdružení Linka bezpečí. „Finanční a technologická podpora však není to jediné, čím nám Telefónica pomáhá. Snad ještě více si ceníme odborných konzultací a nepřetržité podpory od zaměstnanců Telefónica.Je zkrátka skvělé mít za sebou tak velkou nadnárodní společnost.Je to pro nás velký závazek a zároveň potvrzení o profesionalitě a kvalitě našich služeb,“ dodává Darina Rossl.

Linka bezpečí byla založena před 17ti lety a od té doby přijala přes 8,5 milionů volání od dětí, které se ocitly v krizi. Za dobu svého působení rozšířila svou pomoc kromě telefonních linek také o online služby jako je chat a internetová poradna. Nabízí služby také rodičům prostřednictvím své rodičovské linky.

Prestižní ocenění VIA BONA je udělováno firmám a jednotlivcům, kteří finanční, materiální či jinou formou pomáhají svému okolí. Kandidáty na cenu navrhují přímo příjemci podpory, tedy neziskové organizace, nebo samotné firmy. O udělení ceny rozhoduje ve dvou kolech osmičlenná hodnotící komise složená ze zástupců komerčních firem, médií a neziskového sektoru.

Cenu Via Bona v kategorii Srdcař roku získal pan PhDr. Jaroslav Šturma za svou celoživotní obětavou a odbornou práci pro zdravotně postižené děti a jejich rodiny. Pan Jaroslav Šturma je dlouholetým členem správní rady Nadace O2, svou odbornou pomoc a konzultace poskytuje Nadaci O2 již deset let bez nároku na honorář.

O Sdružení Linka Bezpečí

Sdružení Linka bezpečí je občanské sdružení a bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Sdružení je akreditováno v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice. Sdružení je dále členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI). Sdružení Linka bezpečí ke své činnosti splňuje veškeré potřebné náležitosti, aby mohly být služby Linka bezpečí, Linka vzkaz domů, Rodičovská linka realizovány jako sociální služby ve smyslu Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Sdružení je akreditovanou vzdělávací institucí dle Zákona č. 108/2006 Sb. a realizuje dva typy akreditovaných výcviků v telefonické krizové intervenci.

K naplňování našeho poslání slouží následující linky krizové intervence, které Sdružení provozuje:

O společnosti Telefónica Czech Republic

Telefónica Czech Republic je předním integrovaným telekomunikačním operátorem na českém trhu. V současnosti provozuje téměř sedm miliónů mobilních a pevných linek, což z ní činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb na světě. Nabízí nejucelenější nabídku hlasových a datových služeb v České republice. Mimořádnou pozornost věnuje využití růstového potenciálu především v datové a internetové oblasti. Společnost provozuje nejrozsáhlejší pevnou a mobilní síť včetně sítí 3. generace – datovou síť CDMA a síť UMTS, která umožňuje přenos dat, hlasu, obrazu a videa. Telefónica Czech Republic je také předním poskytovatelem ICT služeb v zemi.

O společnosti Telefónica Europe

Telefónica Europe je obchodní divizí společnosti Telefónica, která poskytuje služby v oblasti mobilního a fixního volání a DSL připojení ve Velké Británii, Irsku, Německu, České republice a na Slovensku – všechny organizační jednotky používají značku O2. Má více než 54 miliónů zákazníků mobilních a pevných služeb. Telefónica Europe vlastní 50 % podíl v britské a irské pobočce Tesco Mobile a společný podnik Tchibo Mobilfunk v Německu. Ředitelství společnosti Telefónica Europe sídlí ve Slough ve Velké Británii.

O společnosti Telefónica

Společnost Telefónica je z hlediska tržní kapitalizace jednou z největších telekomunikačních firem na světě. Své obchodní aktivity zaměřuje především na služby pevné a mobilní telefonie, přičemž za klíčový nástroj k rozvoji obojího považuje širokopásmové připojení. Společnost ve významném rozsahu působí celkem v 25 zemích světa a počet jejích zákazníků dosahuje více než 260 milionů. Její zastoupení se soustřeďuje na Španělsko, Evropu a země Latinské Ameriky, kde realizuje svou růstovou strategii. Telefónica je 100% soukromá společnost, akcie společnosti jsou kotované na burze v Madridu a dalších burzách a dělí se o ně více než 1,5 miliónu přímých akcionářů.