ICT trh zaznamenává růst, produktivita roste

Český ICT trh vykazuje v první polovině roku 2011 pozitivní růst. Ve čtvrtletním srovnání vývoje obratu, počtu zakázek a změn počtu zaměstnanců, které vypracovala Czech ICT Alliance, je možné vysledovat také růstový trend v oblasti produktivity. Porovnávána byla data za první a druhé čtvrtletí roku. Na otázky odpověděli zástupci 54 ICT společností. (TZ)

Situace je v rámci ICT trhu z pohledu mezikvartálního srovnání pozitivní. Z výsledků více než 50 firem vyplývá, že trh IT služeb v roce 2011 je ve znamení růstu a zvyšování produktivity: více než 40 % firem ve 2. čtvrtletí 2011 zaznamenalo vyšší tržby a získalo více nových zakázek než v prvním kvartálu. Většina firem těchto pozitivních výsledků dosahuje se stejným počtem pracovníků (60 % nepřibírá nové pracovníky).

Z hlediska objemu nových objednávek a zakázek lze jednoznačně hovořit o pozitivním trendu. Více než 92 % společností, které v průzkumu odpověděly, ve 2. čtvrtletí realizovalo větší nebo stejný objem zakázek jako v 1. čtvrtletí 2011. Velká část respondentů – konkrétně 43 % – přitom uvedla, že objem zakázek v období od dubna do června 2011 vzrostl.

větší objem

stejný objem

menší objem

Nové objednávky a zakázky

43%

49%

8%

Obrat

42%

43%

15%

Průměrný počet pracovníků

32%

59%

9%

Zdroj: Czech ICT Alliance

Zmiňovaným výsledkům odpovídá také vývoj obratu ICT firem. Stejného nebo vyššího obratu ve 2. čtvrtletí dosáhlo 85 % firem, což je pro IT odvětví velmi příznivý vývoj.

„Rok 2011 je pro ICT segment ve znamení růstu nejen obratu, ale také zvyšování počtu nových zakázek. Slabší růst zaměstnanosti v odvětví poukazuje na rostoucí efektivitu a produktivitu práce v IT firmách,“ říká ředitel Czech ICT Alliance Michal Zálešák a dodává: „Chtěli jsme mít aktuální přehled o tom, jak se daří českým ICT firmám. Proto jsme se rozhodli trh monitorovat pravidelně.“

O projektu

Cílem srovnání je pravidelně – každé 3 měsíce – monitorovat vývoj a dynamiku ICT odvětví a získat tak průběžné výsledky vývoje trhu založené na reportu ICT společností s účelem jejich další prezentace směrem k zahraničním partnerům a trhům.
Czech ICT Alliance se při přípravě projektu inspirovala aktivitami německého sdružení Bitkom.

O Czech ICT Alliance

Czech ICT Alliance je oficiální exportní aliance agentury CzechTrade, vládní České agentury na podporu obchodu. Formálně vznikla v září 2005 a čítá více než 90 členů. Jejími členy jsou přední exportéři ICT služeb a další významné české ICT firmy. Spolupracuje také s agenturou CzechInvest.