Fujitsu mezi 100 největšími inovátory na světě

Praha, 6. prosince 2011 – Společnost Fujitsu byla vybrána mezi 100 nejvíce novátorských společností na světě dle žebříčku Thomson Reuters za rok 2011 (Thomson Reuters 2011 Top 100 Global Innovators). Fujitsu ocenění získala na základě přísného vyhodnocení inovačních aktivit a práva duševního vlastnictví. Metodika pro ocenění Thomson Reuters 2011 Top 100 Global Innovator je založena na čtyřech základních kritériích – na míře úspěšnosti schvalování patentů, na globálním významu patentového portfolia, na vlivu patentů na citace ve vědecké literatuře a celkovém množství patentů.  (TZ)

Důvody pro výběr společnosti Fujitsu:

Společnost Fujitsu si vedla velmi dobře z hlediska všech kriterií programu. Své místo v této prominentní stovce si zasloužila díky vysokému počtu podaných žádostí o patenty i vysokému počtu úspěšných žádostí o granty. Fujitsu také chrání značný počet svých vynálezů na čtyřech předních světových trzích: na japonském, čínském, americkém a evropském patentovém úřadě. Za oceňované období získala Fujitsu více než 86 000 citací souvisejících s vlastními inovacemi a vynálezy, což ukazuje, že technologie, které vynalézá, jsou ostatními uznávány a využívány.

„Být vybrán do stovky nejlepších světových inovátorů je pro nás opravdu velikou ctí, zvláště je-li to výsledkem komplexního vyhodnocení aktivit společnosti Fujitsu v oblasti intelektuálního vlastnictví. V rámci střednědobé a dlouhodobé vize společnosti se snažíme vybudovat „Human Centric Intelligent Society“, kde informační a komunikační technologie vedou k mnohem bezpečnějšímu a prosperujícímu životnímu stylu. Získání a užívání práv na duševní vlastnictví bude podporovat podniky, které budou schopny tento cíl realizovat,“ říká Masahiro Kamei, vedoucího skupiny pro duševní vlastnictví společnosti Fujitsu

Cena Thomson Reuters 2011 Top 100 Global Innovator

Program Thomson Reuters 2011 Top 100 Global Innovator je iniciativou zpravodajské agentury Thomson Reuters, která kromě ekonomických dat analyzuje i údaje o patentech, aby identifikovala společnosti a instituce, jejichž inovační aktivity patří k nejlepším na světě. Více informací o ceně a oceněných na: http://top100innovators.com/

O Fujitsu Technology Solutions Česká republika

Fujitsu Technology Solutions ČR patří do stejnojmenné divize, která je součástí globální skupiny Fujitsu Limited a vznikla v roce 2008 odkoupením 50% podílu společnosti Siemens ve společném podniku Fujitsu-Siemens. V České republice nabízí kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb. Využívá koncepci dynamických infrastruktur (cloud computing) a k jeho klientům patří jak ty největší společnosti a instituce, kterým spravuje datová centra, infrastrukturu anebo poskytuje infrastrukturu jako službu (IaaS), tak střední nebo malé firmy a jednotlivci, které obsluhuje i prostřednictvím sítě svých obchodních partnerů. Fujitsu Technology Solutions zaměstnává v ČR více než 100 lidí. Další informace o Fujitsu najdete na webu cz.fujitsu.com.

O společnosti Fujitsu Limited

Společnost Fujitsu Limited (Fujitsu) je třetím největším poskytovatelem ICT řešení na světě. Jeho tým tvoří 173 000 zaměstnanců, kteří nabízejí přímou podporu zákazníkům v 70 zemích. Fujitsu poskytuje špičkové systémy a služby, nabízí vysoce spolehlivé produkty z oblasti počítačových a komunikačních řešení a vyrábí nejmodernější mikroelektronické součástky. Produkty Fujitsu vždy přinášejí nejmodernější technologie a přidanou hodnotu pro zákazníky. Fujitsu patří k světovým lídrům v oblasti inovací a vlastní více než 34 tisíc patentů. Sídlo společnosti Fujitsu Limited (TSE: 6702) je v Tokiu, konsolidované tržby za poslední fiskální rok, který skončil 31. března 2011, dosáhly výše 54,6 miliard amerických dolarů. Více informací je k dispozici na webu www.fujitsu.com.