Návštěvnost internetu je už druhý měsíc nad hranicí 6 milionů uživatelů z ČR

Návštěvnost internetových serverů zapojených do projektu NetMonitor se v České republice už druhý měsíc drží nad hranicí šesti milionů uživatelů. V listopadu 2011 navštívilo některou z měřených stránek dokonce 6,16 milionu uživatelů z ČR a ti zobrazili 7,75 miliardy stránek. (TZ)

Aktuální statistiky návštěvnosti českého internetu ukazují, že servery zapojené do projektu NetMonitor v listopadu 2011 navštívilo 6,16 milionu reálných uživatelů (RU) z ČR. Meziměsíčně návštěvnost vzrostla o 0,38 %.

Internetoví uživatelé strávili v listopadu 2011 na internetu v průměru 26 hodin a 50 minut, během kterých zobrazili 7,75 miliardy webových stránek. Oproti říjnu strávili reální uživatelé na českém internetu o tři čtvrtě hodiny více času a zobrazili o 2,95 % stránek více.

Listopadový počet návštěvníků je prozatím v letošním roce ale i v historii českého internetu nejvyšší, množství zobrazených stránek z ČR a průměrně strávený čas na internetu už byly zaznamenány vyšší – rekordy padaly v březnu 2009, kdy uživatelé z ČR zobrazili 8,45 miliardy webových stránek a na internetu strávili v průměru 32 hodin a 19 minut.

Tab. 1: Základní statistiky návštěvnosti – meziměsíční srovnání

Ukazatel X.11 XI.11 Změna
Absolutní Relativní
Reální uživatelé z ČR 6 134 870 6 157 998 23 128 0,38%
Počet zobrazených stránek z ČR 7 525 589 863 7 747 955 158 222 365 295 2,95%
Průměrně strávený čas (ATS) 26:04:00 26:50:54 0:46:54 3,00%

Zdroj: NetMonitor – SPIR – MEDIARESEARCH & Gemius, říjen a listopad 2011

NetMonitor projekt výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů v České republice. Výstupy NetMonitoru umožňují analyzovat efektivitu obsahu internetových serverů a plánovat internetovou reklamu.

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediaresearch.cz) je výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice – Elektronického měření sledovanosti televize (TV metry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR.

SPIR je profesní sdružení subjektů působících v oblasti internetové reklamy. Zastřešuje subjekty, které spojuje společný zájem – rozvoj internetu a prosazování internetové reklamy v ČR. Je zadavatelem výzkumu NetMonitor a monitoringu reklamních výdajů na internetu AdMonitoring.

Gemius S.A. (www.gemius.pl) je největší internetovou výzkumnou agenturou ve střední a východní Evropě a poskytuje širokou škálu online výzkumů pro významné klienty v regionu. Cílem jeho základního výzkumu gemiusAudience je zavést jednotný způsob měření návštěvnosti internetu ve všech zemích, kde společnost působí. Prostřednictvím spolupráce s významnými internetovými profesními sdruženími a dalšími klíčovými hráči na trhu Gemius poskytuje přesné, vysoce kvalitní data pro mediální plánování, nákup a prodej. Ve spolupráci s Mediaresearch realizuje komplexní výzkum internetu v České (NetMonitor) a Slovenské republice (AIMmonitor).