Kalendář plný satelitních kreseb

Praha, 19. ledna 2012 – Partneři, prodejci a spolupracovníci společnosti SES (pařížská a lucemburská burza Euronext: SESG) obdrželi začátkem tohoto roku neobvyklý dárek – velkoformátový kalendář na rok 2012 plný dětských kreseb. Kalendář je výsledkem soutěže s názvem „ASTRA Talent“, kterou společnost SES pořádala koncem minulého roku v České a Slovenské republice, Maďarsku a Polsku. (TZ)

Děti ve věku 8–15 let byly vyzvány, aby pomocí kresby, malby či podobné ruční techniky znázornily svou představu satelitu a satelitního vysílání. Pozvánku obdrželo 1 566 základních uměleckých škol ve zmíněných státech a na konci soutěže, která probíhala od 1. září do 31. října, se sešlo 1 003 kreseb.

Ze zaslaných kreseb vybrala odborná porota 12 finalistů, kteří obdrželi ceny a jejich kresby byly otištěny v kalendáři společnosti SES pro střední a východní Evropu pro rok 2012. V odborné porotě zasedli umělci sdružení při Mezinárodním domě umění pro děti BIBIANA se sídlem v Bratislavě. Dalších 6 oceněných obrázků vybrala v hlasování široká veřejnost na webových stránkách www.astratalent.eu. Na tomto webu probíhala také veškerá komunikace s účastníky soutěže i sběr jednotlivých podkladů.

„Úrovní prvního ročníku soutěže jsme byli velmi příjemně překvapeni. Zájem o soutěž, kreativita a technická vyspělost dětských kreseb předčila očekávání naše i odborné poroty. Momentálně připravujeme další ročník, ve kterém chceme oslovit více zemí a rozšířit projekt o aktivity CSR,“ říká Barbara Uzunowa-Drymer, ředitelka marketingu pro střední a východní Evropu.

V České republice bylo osloveno celkem 485 škol a odbornou porotu nejvíce zaujaly práce Anny Hofmeisterové (10 let), Jitky Vaščákové (10 let) a Julie Štěpánové (10 let) ze škol v Praze na Zbraslavi a v Brně. Vlastní kresby uvedených autorek najdete v příloze, elektronickou verzi kalendáře je možné stáhnout zde.

O skupině SES

Skupina SES je předním světovým provozovatelem satelitů; v současnosti provozuje 49 geostacionárních družic. Společnost zajišťuje satelitní komunikaci pro televizní a rozhlasové vysílání, pro poskytovatele obsahu Internetu (ICP) a poskytovatele služeb Internetu (ISP), provozovatele mobilních a pevných sítí a pro soukromé i státní organizace na celém světě.

SES je synonymem pro dlouhodobé obchodní partnerské vztahy, vysokou kvalitu služeb a špičkové vysílání. Kulturně různorodé regionální týmy SES působí po celém světě. Úzce spolupracují se zákazníky a uspokojují jejich specifické potřeby týkající se satelitních pásem a dalších služeb.

Skupina SES (kód na burzách Euronext Paris a Luxembourg Stock Exchange: SESG) vlastní podíly ve společnostech Ciel (Kanada) a QuetzSat (Mexiko) a dále strategický podíl v nově vzniklé firmě O3b Networks, která se zaměřuje na satelitní infrastrukturu. Další informace lze nalézt na: www.ses.com