Studie pracovní platformy RESTART: Sčítání lidu mohlo být o 1,5 mld. levnější, kdyby Česko efektivněji postupovalo v elektronizaci dat

V Praze, 19. ledna 2012 – V průběhu minulého roku proběhla statistická akce desetiletí, sčítání lidu. Plánované náklady byly 2,48 mld. Kč, což je násobně více než v elektronizovaných zemích. Studie pracovní platformy RESTART provedla srovnání českého sčítání s praxí států, které již rozvinuly svůj eGovernment a tedy fungují tak, jak by se v 21. století očekávalo. (TZ)

Mezi výsledky hodnocení patří, že pokud by Česká republika postupovala rychleji a efektivněji v elektronizaci dat, mohli bychom se sčítat o zhruba 1,5 miliardy levněji a každý občan by si ušetřil půl hodiny svého času. Naopak, pokud stát brzy nezačne s aktivními změnami legislativy a přípravou elektronizace, která s sebou nese efektivní využívání stávajících dat, bude si národ muset sčítání zopakovat i v roce 2021 ve stávající zastaralé a drahé podobě.

Studie nehodnotila přiměřenost cen vysoutěžených veřejných zakázek, ale pouze obecné metody sčítání běžně používané v EU. Výsledky mají přispět k široké diskuzi o změnách legislativy a přístupu k elektronizaci agend Česka.

Autory studie a s ní související Metodiky měření efektivity e-služeb ve veřejné správě jsou Martin Tajtl a Martin Ješuta, autoři RESTARTu a studenti oboru Informační systémy a technologie na VŠE.

Na stránce www.czrestart.cz se nachází kompletní studie sčítání lidu a metodika měření. Tomuto tématu se bude RESTART věnovat i nadále tak, aby byl vytvářen tlak na pozitivní legislativní a systémové změny eGovernmentu České republiky.

Více o RESTARTu

RESTART představuje informační a pracovní platformu určenou všem zájemcům o „restartování“ České republiky. Základním prostředkem je web www.czrestart.cz, který uveřejňuje kvalitní informace, analýzy, výzkumy, názory a srovnání. RESTART se zaměřuje na klíčové body týkající se rozvoje naší země. Specifickými tématy jsou eGovernment, vzdělání, podnikání, inovace, finance a mezinárodní spolupráce. Autorkou projektu je Adriana Krnáčová, podnikatelka a někdejší ředitelka Transparency International ČR. Cílem RESTARTu je zařazení České republiky mezi „fakticky“ úspěšné, produktivní a konkurenceschopné země.

RESTART najdete na www.czrestart.cz