Konference Project Management Day 2012

Praha, 14. června 2012 – Pátý ročník odborné konference Project Management Day proběhl 12. června 2012 v prostorách angelo Hotel Prague. Hlavními tématy konference byly mezinárodní standardy projektového řízení, certifikační autority a srovnání metodik IPMA, PMI a PRINCE2; vzdělávání, motivace a hodnocení projektových manažerů. Program doplnily ukázky vedení konkrétních projektů z praxe a panelové diskuse. (TZ)

Součástí konference bylo slavnostní oznámení výsledků soutěže Best Project Management 2012, kterou vyhlašují společnosti solit project a PRAM Consulting, s odbornou garancí společnosti Ernst & Young. Nejlepším projektovým manažerem za rok 2011 se stal Petr Drbohlav ze společnosti Člověk v tísni, na druhém místě se umístil René Kubiš ze Slovak Telekom a třetí místo obsadil Vladimír Beran ze společnosti Et netera.

„Letošní ročník soutěže přinesl zajímavé a propracované projekty. Jsem potěšen, že se do soutěže hlásí projekty nejenom z tradičních oblastí jako ICT, bankovnictví či procesní změny, ale také například humanitární pomoci,“ komentuje průběh soutěže Patrik Schober, Managing Partner, PRAM Consulting. „Naplněná kapacita konference a aktivní zapojení posluchačů do živých panelových diskusí pak deklaruje zájem projektových manažerů o vzájemné sdílení zkušeností. Platformu pro setkávání projektových manažerů Project Management Day budeme proto dále rozvíjet,“ dodává.

„Kvalita projektů v České republice rok od roku stoupá. Firmy i neziskový sektor dnes kladou stále větší důraz na efektivitu a tak projektoví manažeři musí řídit stále více projektů souběžně. Rostou i nároky na jejich kvalifikaci a inovativní přístup,“ říká Petr Knap, partner společnosti Ernst & Young. „Oproti předchozím letům již není tak významnou příčinou změn v projektovém řízení nejistý ekonomický vývoj. Zdá se, že společnosti jsou již na výkyvy lépe připraveny a dokážou na případné změny při realizaci svých projektů lépe reagovat.“

O soutěži Best Project Management 2012

Cílem soutěže Best Project Management je najít a ocenit nejlepší realizovaný projekt a úspěšné projektové manažery v České a Slovenské republice a zároveň vyvolat širší zájem odborné i laické veřejnosti o profesi projektového managementu a projektový management obecně.

„Velkým posunem kupředu je snaha projektových manažerů „prodat“ projekty nejen porotě nebo interně do týmu v průběhu projektů, ale vyzdvihnout projekty také po jejich ukončení. A to v rámci všech dotčených subjektů, které se projektů účastnili, i po mediální stránce,“ říká Marek Čáp, zástupce společnosti solit project. „Je vidět, že projektoví manažeři i po „marketingové“ stránce rostou a uvědomují si důležitost tohoto pohledu na projekt,“ dodává. Tři nejlépe hodnocené projekty, resp. projektoví manažeři roku 2011 jsou:

  1. místo:

Tým projektového manažera Petra Drbohlava a Lucie Kinkorové, Člověk v tísni, o.p.s

Název projektu: Pokrytí potravinových potřeb navracejících se vnitřně vysídlených osob na severu Srí Lanky

Představení projektu: Poslední fáze válečného konfliktu na Srí Lance vyhnala z domovů na 300 tisíc lidí. Cílem projektu bylo podpořit jejich návrat vytvořením pracovních příležitostí pro 3 500 rodin a rehabilitací veřejné infrastruktury. Člověk v tísni byla jedna z prvních mezinárodních nevládních organizací, která získala povolení od srílanské vlády na působení ve válkou zpustošené oblasti

  1. místo:

Tým projektového manažera Reného Kubiše, Slovak Telecom, a.s.

Název projektu: Telekom DataCenter

Představení projektu: Projekt TDC byl největší IT investicí Slovak Telekomu v letech 2010/2011. Projekt zahrnoval výstavbu TDC, výběr vhodného portfolia poskytovaných služeb, spuštění a sledování prodeje a marketingové aktivity až po uvedení do provozu. TDC představuje důležité aktivum, určené zákazníkům, které má přinášet firmě výnosy. Výstavba TDC byla náročná na koordinaci interních i dodavatelských aktivit. Výstavba TDC od položení základného kamene po uvedení do provozu trvala pouze 10 měsíců (celkové trvání projektu 24 měsíců).

  1. místo:

Tým projektového manažera Vladimíra Berana, ET netera, a.s.

Název projektu: Můj Datart

Představení projektu: Důvodem vzniku projektu je záměr přivést co nejvíce registrovaných zákazníků a mít možnost je následně cíleně oslovovat tak, aby v DATARTu více a častěji nakupovali. Projekt byl realizován zároveň pro Českou i Slovenskou republiku.

O konferenci Project Management Day 2012

Na konferenci vystoupili představitelé projektových kanceláří významných společností a osobnosti české akademické sféry.  Michal Hanzal, Senior konzultant, Ernst & Young a Viceprezident České komory PMI představil výsledky sedmého ročníku průzkumu společnosti Ernst & Young zaměřeného na projektové řízení interních projektů v České republice a na Slovensku. Tomáš Peterka, projektový manažer ve společnosti solit project a Jiří Krátký, výkonný manažer PM Consulting, sumarizovali mezinárodní standardy projektového řízení a porovnali metodiky IPMA, PMI a PRINCE2. Dušan Chlapek z katedry informačních technologií FIS VŠE se věnoval problematice vzdělávání mladých projektových manažerů z  pohledu vzdělávacích institucí, na což navázal Petr Brabec, ředitel produkčního streamu, Unicorn Systems, s přednáškou Jak vychovávat projektové manažery v praxi. Tématu Motivace a hodnocení projektových manažerů se věnovali Vladimír Knop, projektový manažer České spořitelny a Marek Novotný, vedoucí oddělení pro dodávku aplikací HP ve společnosti Hewlett-Packard. Součástí každého z uvedených témat byla panelová diskuse, která poskytla příležitost pro aktivní zapojení do diskuse všem účastníkům konference.

Více informací o konferenci a soutěži naleznete na http://bestprojectmanagement.cz/.

O společnosti Ernst & Young

Ernst & Young patří mezi nejvýznamnější celosvětové firmy poskytující odborné poradenské služby
v oblasti auditudaňovéhotransakčníhopodnikového poradenství. Více informací na www.ey.cz .

O společnosti solit project

Společnost solit project, s.r.o. poskytuje služby Project managementu v oblasti IT projektů a Business projektů. Součástí těchto poskytovaných služeb je především dočasné rozšíření řídící kapacity našich zákazníků a akcelerace jejich projektů se zaměřením na dosahování jejich cílů a očekávání. Služba Vedení projektu je podpořena zkušeností s řešeními v různých oborech lidské činnosti, liniovým vedením projektových týmů a to i v oblastech kritických procesů, aplikací nebo projektů, které se do krize dostaly. Více informací na www.solitproject.cz .

O společnosti PRAM Consulting

PRAM Consulting s.r.o. je agenturou s mnohaletými zkušenostmi v oblasti public relations, marketingu
a podpory prodeje. Obchodním partnerům pomáhá nejen s prosazováním značky na trhu, s podporou prodeje jejich výrobků a s mediální podporou, ale také v oblasti grafických prací, nákupu médií a organizace společenských akcí. PRAM Consulting je členem Asociace Public Relations Agentur – APRA a v roce 2009 se stala součástí celosvětového sdružení nezávislých PR agentur, Worldcom PR Group. PRAM pravidelně prochází certifikací Consultancy Management Standards. Společnost působí na českém a slovenském trhu, své služby však zajišťuje i v dalších evropských regionech prostřednictvím svých zahraničních partnerů. Více informací na www.pram.cz.