Týden knihoven 2012 bude od 1. do 7.10.2012

Již 16. ročník celostátní akce Týden knihoven připravuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Letos chce SKIP ČR více propagovat služby lékařských knihoven ve spolupráci s Národní lékařskou knihovnou a Klubem lékařských knihoven SKIP, oslovil ke spolupráci tvůrce portálu BIBLIOHELP a chce nabízet v knihovnách témata jako např. biblioterapie, zdravý životní styl atd. Týden knihoven je propagační akcí pro knihovny, které chtějí oslovit – čtenáře i nečtenáře, sponzory a mecenáše, zřizovatele osvícené i neosvícené, novináře a média všeho druhu. V centru zájmu knihoven jsou především jejich uživatelé, proto každý den Týdne knihoven 2012 bude orientován na jinou cílovou skupinu: (TZ)

V Týdnu knihoven, kdy se dveře těchto zařízení otevřou široké veřejnosti dokořán a mnohá z nich vyjdou se svými programy i na veřejná prostranství, se bude moci opravdu každý přesvědčit, co všechno mu knihovny nabízejí, co všechno dokážou a jak málo za to chtějí. Týden knihoven 2012 bude letos zahájen již 21. září Knihovnickým happeningem v jihočeském Písku s mottem Nejen na papíře… V rámci happeningu bude také předána cena MARK 2012 pro pracovníky/ice oboru knihovnictví a studenty oboru knihovnictví ve věku do 35 let. Cílem této soutěže je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/ic knihoven a studentů/ek oboru a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce. Letos byl vyhlášen již třetí ročník této akce.

Státní cena Knihovna roku bude předána dne 4. října v Zrcadlové kapli Klementina. Cena Knihovna roku 2012 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Součástí této akce bude již potřetí udělení ceny Městská knihovna roku, kterou udělují společně SKIP a partner českých knihoven, Skanska, a.s.

Stovky zajímavých akcí knihoven v celé ČR naleznete na našich nových webových stránkách:

http://goo.gl/FqIi8