ČTÚ přichází s cenovým barometrem: zobrazuje vývoj cen za volání a internet

Praha, 12. listopadu 2012. Český telekomunikační úřad dnes na svých internetových stránkách zpřístupnil pro veřejnost cenový barometr. Ten nabízí interaktivní zobrazení vývoje maloobchodních cen u vybraných služeb elektronických komunikací v ČR. Konkrétně se jedná o ceny za volání z mobilních telefonů a o ceny za pevný přístup k internetu. (TZ)

„V cenovém barometru získává veřejnost názorný a graficky přehledně ztvárněný nástroj, který jí bude poskytovat informace o celkovém vývoji vybraných cen v čase,“ říká Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ. „Jde o dílčí, avšak důležitý krok, který ČTÚ již dříve slíbil učinit. Nicméně tím hlavním úkolem v oblasti ochrany spotřebitele zůstává zejména průběžná kontrola náležitostí smluvních podmínek, kontrola obchodních praktik a dozor nad transparentností podmínek služeb, jejich cen a tarifů,“ dodává Pavel Dvořák.

Barometr porovnává maloobchodní ceny mobilních telefonních služeb společností Telefónica, T-Mobile a Vodafone. Ceny jsou srovnávány pomocí spotřebních košů. Ty reprezentují podle množství odebíraných služeb tři typy zákazníků: malého, středního a velkého. Barometr dále zobrazuje vývoj celkové (reálné) průměrné ceny za minutu volání uplatňované na národním trhu, a to souhrnně za všechny tři mobilní operátory.

Co se pevného přístupu k internetu týče, cenový barometr znázorňuje vývoj cen opět u tří největších mobilních operátorů, a navíc u největšího provozovatele kabelového internetu – společnosti UPC ČR. Ukazuje rovněž, jak se ceny vyvíjejí z hlediska rychlosti stahovaných dat (download) a podle použité technologie.

Cenový barometr má za cíl zlepšit informovanost a umožnit snazší orientaci veřejnosti při využívání služeb elektronických komunikací. Jeho cílem tedy není srovnávání nabídky individuálních poskytovatelů služeb elektronických komunikací. Tím se odlišuje od cenových kalkulaček, kterým Úřad uděluje akreditace a které pomáhají při výběru nejvhodnější služby. Tuto akreditaci zatím obdržela pouze jedna kalkulačka a ČTÚ dokončuje akreditaci druhé.

Ceny u vybraných služeb jsou srovnávány podle metodiky ČTÚ. Ta je zájemcům přístupná na úvodní stránce barometru.