Historicky nejúspěšnější rok pro Unicorn

Skupina společností Unicorn, poskytující komplexní služby v oblasti informačních technologií, dosáhla v roce 2012 obratu 1,422 miliard Kč. Jedná se o nejlepší výsledek v její více než dvacetileté historii. Počet zaměstnanců skupiny, do níž patří společnosti Unicorn Systems, Unicorn Universe a Unicorn College, byl v minulém roce 941. (TZ)

Obrat skupiny Unicorn tvořily z 97 % dodávky služeb, zejména v oblasti vývoje, integrace, provozu a podpory informačních systémů pro klienty hlavně z bankovnictví, pojišťovnictví, energetiky, průmyslu, telekomunikací a obchodu. Podíl zahraničních zakázek na celkovém obratu přesáhl 30 %.

Mezi stabilní zákazníky softwarové společnosti Unicorn Systems na českém trhu patřily i v roce 2012 Komerční banka, Česká spořitelna, Československá obchodní banka, ŠKODA AUTO, ČEPS, Allianz pojišťovna, DHL, Tesco, Vodafone, Telefónica a další. Mezi klíčové zakázky na slovenském trhu se zařadily systémy pro Tatra banku, Poštovou banku, Všeobecnou úverovou banku, Slovenskou sporiteľňu, provozovatele přenosové soustavy SEPS nebo mobilního operátora Orange. Unicorn Systems úspěšně pokračoval v získávání a realizaci projektů pro evropské energetické společnosti, jako jsou například TenneT, APX-ENDEX, BritNed, TSC, Elia a další.

V roce 2012 významným způsobem vzrostl počet uživatelů internetové služby Unicorn Universe. Přes 37 000 uživatelů z více než 270 organizací odřídilo více než 530 000 000 činností. Vedle stále stoupajícího zájmu o informační systémy pro podniky a organizace v rámci Business Territory došlo také k výraznému nárůstu uživatelů služby My Territory, určené pro řízení záležitostí z osobního života.

Na soukromé vysoké škole Unicorn College studuje celkem 366 studentů. Unicorn College zajišťuje také běh interních vzdělávacích programů Unicorn Top Gun Academy, určených pro všechny zaměstnance skupiny Unicorn. V roce 2012 některým z kurzů úspěšně prošlo 862 účastníků. V loňském roce Unicorn College také získala akreditaci ČNB k provádění zkoušek zaměřených na prokázání odborné způsobilosti podle zákona o doplňkovém penzijním spoření.

O společnosti Unicorn

Unicorn je dynamická skupina společností poskytující komplexní služby v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Již od roku 1990 je posláním skupiny přinášet klientům konkurenční výhodu a vysokou přidanou hodnotu prostřednictvím špičkových informatických produktů a služeb poskytovaných v dohodnuté kvalitě, kvantitě, termínu a rozpočtu.

Skupina je tvořena třemi společnostmi zaměřenými na specifické portfolio produktů a služeb – Unicorn Systems, Unicorn Universe a Unicorn College.

O Unicorn Systems

Unicorn Systems je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch našich zákazníků. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky, průmyslu, obchodu i veřejného sektoru. Našimi zákazníky jsou přední a největší firmy. Disponujeme detailními znalostmi z celého spektra podnikatelských odvětví. Rozumíme principům jejich fungování, ale i specifickým potřebám našich zákazníků.

O Unicorn Universe

Unicorn Universe poskytuje chytrá řešení pro podporu řízení, sdílení informací, a hlavně spolupráce – můžete organizovat firmu, osobní zájmy nebo jiné aktivity ze svého života. Budujeme na internetu prostor, kde snadno nabídnete svůj business ostatním. Na jednom místě dokážete komunikovat s obchodními partnery, sdílet potřebné informace s kolegy nebo plánovat společné akce s přáteli. Našimi prioritami jsou přitom maximální dostupnost, absolutní bezpečnost a garantovaná ochrana svěřených dat.

O Unicorn College

Unicorn College je moderní soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské bakalářské studium v oblastech informační a komunikační technologie, ekonomie a managementu. Naším cílem je poskytnout studentům aktivní schopnost využít získané vědomosti tam, kde je to vyžadováno, a rovněž tyto znalosti obohatit o reálné zkušenosti.

Tato i další tiskové zprávy Unicornu jsou k dispozici na webových stránkách http://www.unicorn.eu/cz/novinky-2013.html.