Společnost T-Systems zahájila v ČR spolupráci se společností Siemens PLM Software

Společnost T-Systems Czech Republic uzavřela smlouvu o spolupráci se společností Siemens PLM Software na prodej a implementaci produktu NXTM, který představuje špičkovou technologii v oblasti CAD/CAM/CAE. Součástí spolupráce je také produkt Teamcenter® pro digitální správu životního cyklu výrobku, který je jedním ze světově nejpoužívanějších systémů v této oblasti. V neposlední řadě jsou předmětem spolupráce rovněž technologie Tecnomatix® pro digitální návrh a přípravu výroby. Jako součást dohody se společnost T-Systems Czech Republic připojuje k programu Siemens Partner. (TZ)

Společnost Siemens PLM Software, která je součástí koncernu Siemens, rozvíjí své portfolio a péči o zákazníky v České republice. Společnost T-Systems má bohaté zkušenosti a znalosti procesů v průmyslových podnicích. Díky propojení těchto znalostí a PLM technologií společnosti Siemens získají zákazníci obou firem nejvyšší možnou kvalitu služeb a mohou tak maximalizovat přínos ze svých investic do PLM nástrojů a systémů.

Společnost T-Systems působí v České republice na poli PLM již více než patnáct let. Své služby systémové integrace, kam PLM řešení bezesporu patří, poskytuje řadě podniků včetně mezinárodních automobilových výrobců. Nové partnerství rozšíří možnosti poskytování spolehlivých a flexibilních služeb a produktů stávajícím i novým zákazníkům.

„Začlenění PLM technologií společnosti Siemens do portfolia nám umožní dále rozšířit komplexní služby a pokrýt tak aktuální trendy současné doby, a to nejen na území České republiky, ale i v dalších zemích,“ uvádí Josef Škarda, Vice President divize Systémová integrace ve společnosti T-Systems.

Jako systémový integrátor je společnost T-Systems díky přístupu k nejnovějším technologiím schopna řešit náročné úkoly a projekty související s integrací jednotlivých systémů v IT infrastruktuře té které společnosti. „Dodavatelské firmy jsou dnes v oblasti PLM nuceny svými odběrateli používat různé systémy. Těmito systémy vytvářená data je třeba dále zpracovávat v navazujících systémech (např. ERP systémy, systémy pro oblast marketingu, systémy pro tvorbu zákaznické dokumentace apod.). Role systémového integrátora je u takovýchto řešení nezastupitelná a bez potřebných znalostí integrovaných technologií prakticky nemožná,“ dodává Josef Škarda.

„Jsem zvláště hrdý na toto partnerství s T-Systems. Je to pro Siemens PLM Software strategický krok – společnost T-Systems přinese své zkušenosti a znalosti zejména na automobilovém trhu,“ řekl Simon Goldberg, CEO Siemens PLM Software pro Českou republiku. „Jsem přesvědčen o tom, že spolupráce mezi našimi společnostmi rychle přinese benefity zákazníkům.“

Společnost T-Systems poskytuje řadu PLM řešení pro české i mezinárodní zákazníky. Díky zkušenostem z rozsáhlých projektů, vysoké odbornosti a stabilnímu zázemí představuje pro své zákazníky kompetentního a spolehlivého partnera.

O společnosti T-Systems

T-Systems Czech Republic nabízí síťově orientovaná ICT řešení a služby systémové integrace, implementaci a provoz ICT systémů. Zaměřuje se především na podnikovou klientelu, a to jak na nadnárodní koncerny s celosvětovou působností, tak i na významné lokální podniky a veřejnou správu.

Skupina T-Systems patřící do koncernu Deutsche Telekom AG je jedním z vedoucích evropských poskytovatelů služeb a řešení informačních a komunikačních technologií (ICT) pro podnikové zákazníky s podporou inovativních řešení pro propojenou budoucnost obchodu a společnosti. Skupina má 48.200 zaměstnanců ve více než 20 zemích světa a její výnosy v roce 2011 činily 9,2 miliardy eur.

Služby společnosti T-Systems představují pro zákazníky optimalizaci procesů, zlepšení kvality a snížení nákladů na oblast interních ICT systémů. To ve svém důsledku poskytuje zákazníkům vyšší flexibilitu a možnost koncentrace na jejich hlavní předmět činnosti.

Informace o společnosti a jejích službách najdete na internetových stránkách www.t-systems.cz nebo na mezinárodních stránkách www.t-systems.com.

O skupině Deutsche Telekom

Skupina Deutsche Telekom je jedním z předních světových poskytovatelů integrovaných ICT služeb pro více než 129 miliónů mobilních zákazníků, 36 miliónů zákazníků fixních služeb a více než 17 miliónů širokopásmových služeb. Skupina poskytuje produkty a služby pro pevné i mobilní sítě, internetové a IPTV zákazníky. Pro firmy zajišťuje skupina širokou škálu ICT řešení. Deutsche Telekom působí ve více než 50 zemích světa a má 247.000 zaměstnanců. Tržby generované v roce 2011 dosáhly výše 58,7 miliardy eur, z toho více než polovina měla původ mimo Německo.

O produktu Teamcenter

Teamcenter® software je světově nejpoužívanější PLM systém. Teamcenter pohání inovaci a zvyšuje produktivitu propojením lidí napříč globálním vývojem produktů a výrobců s produktovými a procesními znalostmi potřebnými k úspěchu. Komplexní průmyslem prověřené řešení Teamcenter je postavené na otevřených základech pro pohánění end-to-end PLM.

O produktu Tecnomatix

Tecnomatix® software je soubor digitálních řešení pro výrobu, který dodává průmyslově nejkomplexnější výrobní proces rozvoje a virtuální ověřování, pomáhající společnostem rychle určit a realizovat nejúčinnější strategie pro zvýšení produktivity a snížení nákladů a splnění cíle jakosti. Tecnomatix urychluje inovaci prostřednictvím spolupráce mezi všemi inženýrskými a výrobními týmy, od produktového inženýrství po dílnu.

O produktu NX

NX™ software je budoucí generace systému digitálního vývoje produktu, který pomáhá společnostem transformovat životní cyklus produktu. S nejširší sadou integrovaných, plně asociativních CAD / CAM / CAE aplikací, se NX dotýká celé řady vývojových procesů v designu produktů, výroby a simulace. NX poskytuje kompletní sadu nástrojů pro integraci automatizace procesů a umožňuje tak společnostem shromažďovat a opětovně využívat znalosti o výrobcích a procesech.