Společnost Canon oznámila zahájení veřejné nabídky na převzetí všech akcií společnosti I.R.I.S. Group SA

PRAHA, 12. února 2012 – Společnost Canon Europe, lídr v oblasti digitálního zpracování obrazu, oznámila zahájení dobrovolné a podmíněné veřejné nabídky na odkupu akcií, opčních listů a opcí na akcie společnosti I.R.I.S. Group SA za peněžní protiplnění. Počáteční fáze převzetí  začala 6. února a bude ukončena 20. března 2013.  (TZ)
Nabídka se vztahuje na všechny akcie (včetně kmenových akcií), které nejsou v držení společnosti Canon Europe, opční listy a opce na akcie, které vydala společnost I.R.I.S. Group SA. Za akcii nabízí 44,5 eur, cena opčních listů a opcí na akcii odpovídá tržní ceně.

Dlouholeté partnerství s I.R.I.S. Group bylo posíleno v červenci 2009, kdy Canon v této společnosti získal 17% podíl. Začlenění I.R.I.S. Group do skupiny Canon umožní užší spolupráci při vývoji nových technologií pro oblast podnikových řešení.

“Oba týmy jsou připraveny dokončit probíhající proces začlenění I.R.I.S. Group v rámci Canon Group. Těšíme se na společnou práci, která povede k dalšímu růstu. Jsme přesvědčeni, že I.R.I.S. Group bude v dlouhodobém horizontu hrát důležitou roli při budování portfolia řešení Canon v oblasti podnikových služeb,”  uvedl Rokus van Iperen, prezident a CEO pro Evropu, Blízký východ a Afriku.

„Svět technologií se rychle mění a my nabízíme silné portfolio inovativných řešení a služeb, které mohou přinášet našim partnerům a klientům výhody. Naše portfolio zapadá do strategie společnosti Canon vybudovat na mezinárodní úrovni silnou pozici v oblasti řešení a služeb. Představenstvo a management I.R.I.S. Group tento krok jednomyslně podporují,” uvedl Pierre de Muelenaere, prezident a CEO společnosti I.R.I.S. Group,

Všechny podrobnosti o akvizici je možné nalézt v nabídkovém prospektu a memorandu, které předložilo představenstvo I.R.I.S. Group SA. Oba dokumenty jsou na webových stránkách I.R.I.S. Group (www.iriscorporate.com) a na stránkách ING Belgium (www.ing.be). Základní prospekt je možné si bezplatně telefonicky vyžádat od ING Belgium SA/NV na telefonních číslech +32 2 464 60 02 (francouzština) a +32 2 464 60 04 (angličtina).

Nabídkový prospekt a memorandum byly schváleny FSMA (Financial Services and Markets Authority) 5. února a je možné je nalézt na stránkách: http://www.fsma.be/fr/Supervision/fm/oa/ooa/ProspectusOPA.aspx

Poznámky:

Prospekt je možné nalézt na:
Online:
Základní prospekt (včetně jeho přijetí a memoranda) je možné nalézt v anglickém jazyce na stránkách ING Belgium SA/NV:
http://www.ing.be/en/retail/investments/shares-and-bonds/Pages/shares.aspx?WT.xmenusource=LEFTNAVIGATION_Actions

Ve francouzštině na stránkách ING Belgium SA/NV:
http://www.ing.be/fr/retail/investments/shares-and-bonds/Pages/shares.aspx?WT.xmenusource=LEFTNAVIGATION_Actions

Základní prospekt je také v angličtině a francouzštině vyvěšen na webových stránkách I.R.I.S. Group:
http://www.iriscorporate.com/c2-151-17/Prospectus.aspx

Zkrácenou verzi je možné nalézt v holandštině na stránkách ING Belgium SA/NV:
https://www.ing.be/nl/retail/investments/shares-and-bonds/Pages/shares.aspx?WT.xmenusource=LANGUAGE_NL