HP oznamuje hospodářské výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2013

PRAHA, 22. února 2013 – Společnost HP oznámila finanční výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2013, které skončilo 31. ledna 2013. GAAP rozředěný zisk na akcii (earnings per share, EPS) dosáhl hodnoty 0,63 USD a zaznamenal tak sice meziroční ztrátu oproti hodnotě 0,73 USD, ale dosáhl výrazně vyšší hodnoty oproti poslednímu zveřejněnému odhadu v rozsahu 0,34 až 0,37 USD. (TZ)

Non-GAAP rozředěný EPS činil 0,82 USD, což znamená meziroční snížení oproti hodnotě 0,92 USD, ale vyšší hodnotu oproti poslednímu zveřejněnému odhadu v rozmezí 0,68 až 0,71 USD. Non-GAAP tržby za první fiskální čtvrtletí roku 2013 nezahrnují účetní úpravy ve výši 373 milionů dolarů po zdanění, tj. 0,19 dolaru na akcii, které souvisejí se zakoupenými nehmotnými aktivy, amortizací zakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a výdaji souvisejícími s akvizicemi.
Čisté příjmy HP za první čtvrtletí dosáhly 28,4 miliardy dolarů, což v meziročním srovnání znamená 6% pokles, resp. 4% pokles po započtení účinků změn měnových kurzů.

„Oproti posledním odhadům zveřejněným v minulém kvartálu jsme dokázali vylepšit hodnotu našeho non-GAAP rozředěného EPS o 0,11 dolaru, a to zejména díky vyššímu výkonu, vylepšení partnerského kanálu a dodávek produktů na trh, a důsledkům programu restrukturalizace, který jsme oznámili v květnu 2012,“ řekla Meg Whitman, prezidentka a generální ředitelka společnosti HP. „Máme před sebou sice ještě hodně práce, abychom vygenerovali tak velký růst, jaký chceme všichni vidět, ale již nyní začíná náš obrat získávat ten správný tah v důsledku procesů, které jsme nastartovali v loňském roce a položili tak základy pro úspěšnou budoucnost HP.“

Výhled
Pro druhé čtvrtletí fiskálního roku 2013 očekává HP non-GAAP rozředěný EPS zhruba 0,80 až 0,82 USD a GAAP rozředěný EPS okolo 0,38 až 0,40 USD. Z odhadů non-GAAP rozředěného EPS pro druhé čtvrtletí fiskálního roku 2013 jsou odečteny náklady ve výši zhruba 0,42 USD na akcii po zdanění, jež se vážou především na odpisy zakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a výdaje související s akvizicemi.

HP očekává, že za celý fiskální rok 2013 bude non-GAAP rozředěný EPS činit mezi 3,40 a 3,60 USD a GAAP rozředěný EPS dosáhne hodnot 2,30 až 2,50 USD, v souladu s již dříve oznámenými odhady. Z odhadů non-GAAP rozředěného EPS za celý fiskální rok 2013 jsou odečteny náklady ve výši zhruba 1,10 USD na akcii po zdanění, jež se vážou především na odpisy zakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a výdaje související s akvizicemi.

„Naším hlavním cílem je dostát splnění odhadů za celý fiskální rok 2013, a já mám ze zbytku letošního roku dobrý pocit,“ uvedla Meg Whitman. „Během tohoto roku představíme řadu nových programů a zásadních inovací, a také očekáváme, že se během roku 2013 budou dále zvyšovat pozitivní dopady naší restrukturalizace.“

Správa aktiv
HP vygenerovalo v prvním čtvrtletí cash flow z aktivit ve výši 2,6 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 115 %. Na konci prvního čtvrtletí mělo HP skladové zásoby v hodnotě 6,4 miliardy dolarů, přičemž objem skladových zásob na počet dnů se meziročně snížil o 2 dny na 26 dnů. Pohledávky ve výši 14,2 miliardy dolarů se meziročně snížily o 3 dny na 45 dnů. Stav závazků na konci prvního čtvrtletí činil 11,7 miliardy dolarů a zůstal na meziročně stejné hodnotě 48 dnů. Výplata dividend HP si v prvním čtvrtletí při ceně 0,132 dolaru na akcii vyžádala hotovost ve výši 258 milionů dolarů. Dalších 253 milionů dolarů v hotovosti použilo HP během prvního čtvrtletí k odkupu zhruba 19,2 milionů kmenových akcií z otevřeného trhu. Na konci prvního fiskálního čtvrtletí roku 2013 mělo HP k dispozici 13,1 miliardy dolarů v hrubé hotovosti.

„Po vyplacení více než půl miliardy dolarů našim akcionářům formou odkupu akcií a dividend se tento kvartál stal již čtvrtým v řadě, kdy jsme snížili náš čistý provozní dluh o více než miliardu dolarů na 4,7 miliardy dolarů,“ dodala Meg Whitman. „Tento trend zachováme i nadále a zaměříme se úplné srovnání naší účetní bilance.“

Výsledky jednotlivých obchodních divizí za první čtvrtletí fiskálního roku 2013

  • Tržby divize Personal Systems meziročně klesly o 8 % při 2,7% provozní marži. Na trhu komerčních klientů došlo k 4% poklesu tržeb, v oblasti spotřebních klientů pak ke 13% snížení tržeb. Celkové prodeje produktů poklesly o 5 %; přičemž prodeje desktopů se snížily o 10 % a prodeje notebooků o 14 %.
  • Tržby divize Printing meziročně poklesly o 5 % při silné 16,1% provozní marži. Celkový počet prodaných jednotek se meziročně snížil o 11 %. Tržby v oblasti komerčních tiskáren zaznamenaly 6% pokles, v oblasti spotřebních tiskáren pak došlo k 13% snížení tržeb.
  • Tržby divize Enterprise Group se meziročně snížily o 4 % při 15,5% provozní marži. Obchodní jednotka Networking meziročně zvýšila své tržby o 4 %, Industry Standard Servers poklesla o 3 % a Business Critical Systems snížila tržby o 24 %. Tržby v oblasti Storage klesly o 13 %, v oblasti Technology Services se snížily o 1 %.
  • Tržby divize Enterprise Services se meziročně snížily o 7 % při 1,3% provozní marži. Tržby skupiny Application and Business Services klesly o 9 % a tržby skupiny IT Outsourcing o 6 %.
  • Tržby divize HP Software se meziročně snížily o 2 % při 17,0% provozní marži. Obchodní úsek podpory zvýšil své tržby o 11 %, prodej licencí poklesl o 16 % a prodej služeb se snížil o 8 %.
  • Divize Financial Services meziročně zvýšila své tržby o 1 %, přičemž 1% zvýšení čistých aktiv vykompenzovalo 25% pokles objemu financování. Provozní marže činila 10,6 %.

Další informace o čtvrtletních výsledcích společnosti HP včetně podrobné finanční analýzy a prezentace s přehledem dílčích výsledků lze najít na webu společnosti HP pro vztahy s investory www.hp.com/investor/home.

Záznam konferenčního hovoru společnosti HP k výsledkům za první čtvrtletí fiskálního roku 2013 je k dispozici jako zvukový webcast na webu www.hp.com/investor/2013Q1webcast.

O společnosti HP

HP vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy, státní správu a celou společnost. Portfolio největší technologické firmy světa, které zahrnuje špičkové produkty z oblasti tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury, je pečlivě vyvíjeno pro řešení problémů zákazníků. Více informací o společnosti HP (NYSE: HPQ) je k dispozici na webu www.hp.cz.

Tagged