Průzkum společnosti Visa Europe: V regionu střední Evropy patří Česká republika k zemím, v nichž je užívání platebních karet nejrozšířenější

Praha, 11. března 2013 – Podle průzkumu společnosti Visa Europe, který se uskutečnil v polovině loňského roku se dvěma tisíci respondenty, debetní kartu vlastní 93% českých klientů bank, z nichž 73% ji běžně používá k výběrům z bankomatu, nebo    pro platbu u obchodníků, zatímco 11% ji u sebe nenosí vůbec. Česká republika je sice lídrem v užívání platebních karet ve střední Evropě, ovšem v porovnání se západní Evropou je na tom o něco hůře. O to větší má však podle společnosti Visa Europe potenciál.  (TZ)

Průzkum dále prokázal, že většina Čechů preferuje pouze jednu banku, u které si vedou svůj účet. Tento fakt potvrzuje i zjištění průzkumu, podle něhož cítí zákazníci ke svým vybraným bankám silnou loajalitu. Výsledky také ukázaly, že čeští klienti při velkých nákupech potravin platí v 57% případů debetní kartou, 38% nakupujících platí v hotovosti a pouze 5% z nich provádí platbu kartou kreditní. Studie, která proběhla v celé řadě regionů Čech, Moravy         i Slezska, také zjistila, že klienti bank mají u sebe běžně v průměru 1054 Kč v hotovosti.

Finanční chování – Čeští klienti bank jsou podle průzkumu společnosti Visa Europe rozumní a upřednostňují život v rámci svých možností namísto půjček. Česká populace má velmi obezřetné finanční chování a klade důraz na úspory. Většina respondentů průzkumu se domnívá, že si dovede uhlídat své finance a umí předcházet dluhům. Pouze 9% dotázaných přiznalo, že nemá problém si peníze půjčit, pokud by se díky tomu výrazně zlepšil jejich životní styl. Peníze jako finanční ochranu pro budoucnost si šetří 70% respondentů.

Úspory – Je překvapivé, že i mladší generace dnes nakládá s penězi opatrně – více než třetina mladých lidí věnuje pozornost úsporám a plánuje své nákupy. Lidé ve věku 25
až 34 let jsou půjčkám otevřeni o něco více, než je celkový český průměr. Podle očekávání vykazují lidé s vyššími příjmy i větší sklon k úsporám (57%) a také častěji plánují své útraty (47% z nich). U klientů, kteří plánují dopředu, je pak třikrát vyšší pravděpodobnost, že si zavedou spořící účet. Z průzkumu také vyplynulo, že držitelé vyššího počtu karet jsou sofistikovanější v oblasti plánování dopředu. Naproti tomu méně než 20% klientů bank si vůbec neplánuje rodinný rozpočet do budoucna.

Pokud se Češi rozhodnou uzavřít některý z bankovních či rodinných úvěrů, vedou je k tomu nejčastěji rodinné důvody nebo zásadní změny v jejich životě.

Kreditní karty vlastní podle průzkumu v České republice pouze 16% zákazníků bank. Potvrzuje se, že tento typ karty na zdejší trh ještě dostatečně nepronikl. Nejčastěji jsou jejich majiteli lidé mezi 35 až 49 roky. Vlastnictví kreditní karty úzce souvisí s pracovním poměrem. Až 24% klientů, kteří mají svůj podnik, je držiteli kreditní karty. Majitelé “kreditky” také častěji nakupují online (22%) a využívají služeb internetového bankovnictví (20%). Kreditní kartou rovněž disponují lidé, kteří mají hypotéky (32%) nebo si zavedli kontokorentní úvěr (28%).

Průzkum společnosti Visa Europe dále zjistil, že Češi považují nákup bytu či domu za nejdůležitější investici. Z ostatních typů investic překročily hranici 20% jen pojištění vázané na investiční spoření a soukromé spoření na penze (30%). Klienti, kteří jsou držiteli více než čtyř platebních karet, mají mnohem větší sklon vlastnit další typy investičních produktů, než činí současný průměr na trhu.

Informace o průzkumu Visa Europe

Průzkum s názvem “The Consumer Payments and Borrowing Lens” byl poprvé uskutečněn v roce 2002. Následně byl proveden i v letech 2008, 2011 a 2012. V těchto třech provedeních byl již více kladen důraz na požadavky spotřebitelů ve vztahu k půjčkám a e-commerce.

Společnost IPSOS Global, která průzkum pro asociaci Visa Europe uskutečnila, oslovila prostřednictvím 45minutového dotazníku více než 41 tisíc lidí napříč 12 evropskými trhy a také ve Spojených státech. Dotazník kombinoval písemnou formu komunikace s rozhovory tváří v tvář nebo online. Respondenti museli splňovat veškerá kritéria – od pohlaví, věku, pracovního postavení až po konkrétní region.

Společnost Visa Europe se v průzkumu z loňského roku zaměřila na jednotlivé zkušenosti z více než 200 tisíc nákupních transakcí, včetně zjištění, jaké produkty a služby byly zakoupeny a odkud, kolik za ně bylo utraceno, k čemu byly platební mechanismy konkrétně použity a z jakého důvodu. S odkazem na tyto transakce poté respondenti odpovídali na základě osobních preferencí i omezení, s nimiž se při volbě platebního mechanismu potýkali.

O asociaci Visa Europe

Visa Europe je společnost zabývající se platebními technologiemi, kterou vlastní a provozují členské banky a další poskytovatelé platebních služeb ve 36 zemích Evropy.
Visa Europe vyvíjí nejmodernější technologie a vytváří infrastrukturu umožňující elektronické platby milionům evropských zákazníků, podniků i vlád. Její členové nesou odpovědnost za vydávání karet, registraci prodejců a stanovování výše poplatků pro držitele karet a obchodníky.

Asociace Visa Europe poskytuje vysoko objemový a zároveň nízkonákladový obchodní model, který svým členům nabízí široké spektrum služeb. Přebytek jejích investic je znovu reinvestován do podnikání podniku a zároveň použit ke zhodnocení kapitálu a rezerv. Za posledních šest let investovala Visa Europe více než 1 miliardu euro do nových technologií a infrastruktury.

V Evropě nyní existuje 466 milionů karet Visa, přičemž každé euro z 6,75 euro je utraceno právě touto kartou. Téměř 80% obchodu společnosti Visa Europe tvoří debetní karty. Do září loňského roku byl tímto typem karty utracen více než 1 bilion euro. Roční útraty prostřednictvím online nakupování se poprvé vyšplhaly na 200 miliard euro (202 mld).
Asociace Visa Europe byla založena v roce 2004. Je nezávislá na organizaci Visa Inc. a má exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou provozní licenci v rámci Evropy. Obě společnosti fungují s cílem zajistit bezchybné globální platby Visa. Jakožto specializovaný evropský platební systém dokáže Visa rychle a pružně reagovat na konkrétní požadavky evropských bank a jejich klientů – držitelů karet i obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá naplňovat cíl Evropské komise tj. vytvoření skutečného vnitřního platebního trhu.
Více informací naleznete zde: www.visaeurope.com