Ericsson odhaluje možnosti použití oken jako síťových prvků

Ericsson (burza NASDAQ: ERIC) podporuje mobilní operátory, aby mohli uživatelům zajistit kvalitní mobilní připojení, a to i přes problémy s omezenou šířkou pásma a omezeními u základnových stanic. Dodává proto řešení s přidanou hodnotou šetřící náklady a vytvářející nové obchodní příležitosti. Jedním z připravovaných inovativních konceptů je projekt „Window of opportunity“. Nehovoříme zde o vzdálené budoucnosti. Projekt využívá běžná okna, která nás obklopují, připojená k síti průhlednými anténami, které skýtají nesčetné možnosti jednotlivcům, firmám i celé společnosti. (TZ)

„Chytré“ okno připojené k síti dokáže víc, než jen spustit alarm při rozbití – umožňuje podrobnou lokalizaci polohy, která může být v mimořádných situacích klíčová. Lze jej rovněž využít ke komunikaci, zobrazení obsahu, kontrole prostupu světla a jako chytrou tabuli, která zaznamená, co na ni napíšete, a odešle poznámky e-mailem.

Okna připojená k síti mohou být prospěšná i společnosti – lze je ztmavovat a mohou tak šetřit energii snížením nároků na klimatizaci. Menší nároky na energii znamenají snížení emisí skleníkových plynů, což přispívá k trvalé udržitelnosti. Při provedení s průhlednými fotovoltaickými články lze okna využít i k výrobě elektřiny – mohou tak vyrábět energii pro vlastní provoz a přebytky dodávat do chytré rozvodné sítě.

Avšak jaké výhody přináší projekt mobilním operátorům? Jaké problémy řeší? Naším cílem je podporovat tři hlavní oblasti působnosti mobilních operátorů a přinášet zde přidanou hodnotu:

Šířka pásma: Jedná se o omezený přírodní zdroj, který je nutné využívat co nejhospodárněji. Jedním ze způsobů hospodárného využití šířky pásma je vytváření menších buněk, k čemuž chytrá okna napomáhají.

Základnové stanice: V současnosti řešíme, jakým způsobem budovat základnové stanice, aby se staly přirozenou součástí městského prostředí. Okna připojená k síti by nerušivě rozšířila tento všudypřítomný stavební prvek a umožnila mobilním operátorům zajistit zvenčí pokrytí uvnitř budov. Zjednodušila by se tím údržba infrastruktury vnitřního pokrytí.

Kvalitní připojení pro uživatele: Hospodárné využití šířky pásma ve stále hustějším nasazení mobilní síťové infrastruktury má obecně za účel zajistit uživatelům vysokorychlostní připojení s nízkou latencí.

Poznámky pro redaktory:

Window of Opportunity – fotografie, video a další informace: http://www.ericsson.com/thinkingahead/networked_society/window_of_opportunity

Broadcast room: www.ericsson.com/broadcast_room

Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení fungujících v reálném čase vytváříme propojenou společnost, která nám všem umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v trvale udržitelných společnostech po celém světě.

Naši nabídku tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od Ericssonu uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace a naše společnost zajišťuje servis sítí zákazníků s více než 2 miliardami uživatelů.

Působíme ve 180 zemích a zaměstnáváme více než 100 000 pracovníků. Ericsson byl založen v roce 1876 a sídlí ve Stockholmu ve Švédsku. V roce 2011 činily tržby naší společnosti 226,9 miliard švédských korun (35 miliard amerických dolarů). Ericsson je zapsán na stockholmské burze NASDAQ OMX a newyorské burze NASDAQ.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress