Google se v žebříčku globálních vlastníků médií posouvá na první pozici

Největším vlastníkem médií na světě je dnes Google, uvádí zpráva agentury ZenithOptimedia Třicítka největších světových vlastníků médií. Gigant vyhledávání a digitální reklamy postupuje z druhé pozice a nyní se pyšní příjmy z médií, které jsou o 39 % vyšší než příjmy jeho nejbližšího konkurenta, společnosti DirecTV. (TZ)

Zpráva Třicítka největších světových vlastníků médií je unikátním žebříčkem největších světových mediálních společností podle příjmů z médií, jak je odhaduje agentura ZenithOptimedia. S vypracováváním zprávy se začalo v roce 2007 a naposledy ji agentura ZenithOptimedia zveřejnila v roce 2010. Nejnovější zpráva se týká finančního roku 2011.* ZenithOptimedia definuje příjmy z médií jako veškeré příjmy pocházející z podnikatelské činnosti, která podporuje reklamu, nikoli pouze příjmy z reklamy samotné.**

Google dominuje globální digitální reklamě

Čtyři vlastníci internetových médií v našem seznamu (Facebook, Google, Microsoft a Yahoo!) získali v roce 2011 v příjmech z internetové reklamy 49,2 mld. amerických dolarů, a to z celkové sumy 77 mld. amerických dolarů, jež byla na reklamu celosvětově vynaložena. Googlu samotnému připadlo 49 % z celosvětových výdajů na internetovou reklamu, zatímco Yahoo! (15. místo) si připsalo 6 % a Microsoft (26. místo) s Facebookem (27. místo) měly po 4 %. Twitter je s příjmy 140 mil. amerických dolarů za období, kterým se tato zpráva zabývá, mimo horní třicítku. Navzdory zjevně malým překážkám vstupu na internetový reklamní trh je tento trh značně polarizovaný a pouhé čtyři společnosti ovládají 64 % všech světových výdajů.

Hnací silou, která stojí za úspěchem Googlu, je jeho vyhledávací algoritmus, jenž se zdaleka největším úspěchem poskytuje výsledky vyhledávání, které spotřebitelé chtějí, a zároveň je zpeněžuje prostřednictvím reklamy ve vyhledávači. V prosinci 2012 měl Google podle údajů společnosti comScore 65% podíl na všech vyhledáváních po celém světě. Dominantní postavení Googlu na poli reklamy ve vyhledávačích je dokonce ještě úplnější: své výnosy z reklamy ve vyhledávání a digitální plošné (display) reklamy sice nevykazuje samostatně, ale odhadujeme, že představují 82 % všech prostředků vynaložených na reklamu ve vyhledávačích po celém světě.

Toto dominantní postavení v oblasti vyhledávání poskytlo Googlu peněžní tok k expanzi do všech aspektů digitální reklamy. Jeho investice do YouTube ho postavila do čela trhu s on-line videem, jednoho z nejrychleji rostoucích digitálních segmentů. I když jeho sociální síť Google+ má je 17 % počtu uživatelů Facebooku, stále se jedná o 190 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Mobilní reklama, kterou Google nabízí, mu umožňuje adaptovat se na posun v uživatelských návycích a přechod od stolních počítačů k mobilním zařízením. Žádná jiná společnost nebyla schopna účinně obstát ve všech segmentech trhu s digitální reklamou. ZenithOptimedia odhaduje, že Google poutá 15 % celosvětové plošné reklamy (včetně tradiční display reklamy, on-line videa a sociálních médií), jež doplňují jeho 82% podíl na reklamě ve vyhledávání.

Nedávno jmenovaná generální ředitelka Yahoo! vede společnost novým směrem, jelikož přitahuje mladší demografickou skupinu a tím pro řadu velkých globálních zadavatelů reklamy zvyšuje relevanci společnosti. Nedávná akvizice Tumblru bude mít na výši příjmů z reklamy pozitivní dopad – je tedy namístě Yahoo! bedlivě sledovat.

Přetrvávající síla producentů obsahu

Navzdory vzestupu digitálních médií je většina příjmů z médií generována tradičními médii a zábavními společnostmi, jež vytvářejí a distribuují obsah. Ze 30 největších globálních vlastníků médií tvoří 22 společnosti, jejichž hlavní činností je přilákat publikum silným obsahem, který pro generování příjmů z médií zůstává i nadále zásadní. Šest z 10 největších vlastníků médií je producenty obsahu, a to včetně News Corporation na třetím místě a Disneyho na místě čtvrtém. Těchto 22 společností generovalo v roce 2011 příjmy z médií o celkové výši 169 mld. amerických dolarů, neboli 61 % celkové částky generované největší třicítkou.

Pětice nováčků ve světové top třicítce

Od té doby, co agentura v roce 2010 zveřejnila svůj žebříček naposledy, postoupilo do horní třicítky pět společností: Facebook, Microsoft, Globo, ProSiebenSat.1 a Sanoma.

Postup Facebooku a Microsoftu je ukázkou růstu významného postavení reklamy na internetu – ta nyní představuje 20 % celosvětových reklamních výdajů. Facebook stál v čele explozivního růstu reklamy v sociálních médiích po celém světě – ta v současné době roste přibližně o 28 % za rok. Microsoft naproti tomu těžil z pomalejšího, avšak stále svižného růstu reklamy ve vyhledávání a tradiční display reklamy, jež ročně rostou přibližně o 13 %. S uvedením Windows 8 na trh se vlajkový operační systém Microsoftu poprvé stal reklamní platformou. Příštích pár let ukáže, jaký účinek, pokud vůbec nějaký, to bude mít na umístění Microsoftu v žebříčku.

Přítomnost společnosti Globo prokazuje rozmach ekonomik zemí BRICS (společné hospodářské uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky). Globo je zdaleka největším brazilským vlastníkem médií – vlastní nejrozsáhlejší televizní síť, největší službu placené televize, noviny, časopisy, rozhlasové stanice a webové stránky. Brazílie je na dobré cestě předstihnout letos Velkou Británii, a stát se tak pátým největším trhem s reklamou – roste přibližně o 9 % za rok. Dominantní postavení Globa na tomto trhu jej letos v  žebříčku staví na 17. místo.

Jak Sanoma, tak ProSiebenSat.1 jsou evropské společnosti s mediálním majetkem v řadě zemí. Sanoma sídlí ve Finsku, ale má noviny, časopisy a podíly v televizi, rádiu a on-line médiích napříč Skandinávií, Belgií, Nizozemskem a východní Evropou, což jí zajistilo 30. místo. ProSiebenSat.1 je největším subjektem televizního vysílání v Německu, které také představuje jádro jeho podnikatelské činnosti. Vlastní však i televizní a rozhlasové stanice v Rakousku, Dánsku, Finsku, Maďarsku, Norsku, Rumunsku, Švédsku a Švýcarsku. Je to 28. největší vlastník médií v tomto žebříčku.

Top třicítce dominují Severní Amerika s Evropou

Globo je stále jen jedním z pouhých dvou mediálních vlastníků z rozvíjejících se trhů, kteří se na seznamu objevují. Druhým je mexická Televisa. Zbytku seznamu dominují společnosti se sídlem v Severní Americe a Evropě: v USA sídlí osm z horní desítky mediálních společností, zbylé dvě jsou z Evropy. Celkově má 16 ze společností na seznamu sídlo v USA a devět v Evropě; další tři jsou z Japonska. Ačkoli je Čína v současnosti třetím největším reklamním trhem, v žebříčku největší třicítky agentury ZenithOptimedia momentálně žádné společnosti z Číny nejsou – tamní vlastnictví médií vykazuje značnou roztříštěnost. Navzdory tomu Baidu, nejdůležitější čínský vyhledávač, tentokrát žádnou pozici neobsadil jen těsně a je pravděpodobným kandidátem pro zařazení do žebříčku napřesrok; čínská státní televizní společnost CCTV za ním nebude o mnoho zaostávat.

„Pozice Googlu coby světového vlastníka médií číslo jedna vypovídá nejenom o jeho síle na poli vyhledávání, ale i o jeho expanzi na další klíčové digitální platformy,“ říká Jonathan Barnard, vedoucí prognózování v agentuře ZenithOptimedia. „V žebříčku největší třicítky jsou nyní zastoupeni čtyři vlastníci digitálních médií a ZenithOptimedia očekává, že příští rok minimálně jeden přibude. Rovněž očekáváme, že se ke dvojici mediálních vlastníků z Latinské Ameriky v horní třicítce připojí další vlastníci médií z Číny a dalších rostoucích trhů. Mediální a zábavní společnosti, které produkují přitažlivý obsah, zůstávají navzdory rozmachu digitálních technologií i nadále jádrem mediálního podnikání a náleží jim většina příjmů z naší největší třicítky.“

Top 30 globálních majitelů médií

Pořadí

Vlastník médií

Mediální příjmy (v mld. USD)

1.

Google

37,9

2.

The DirecTV Group

27,2

3.

News Corporation

26,4

4.

Walt Disney Company

19,7

5.

Comcast

16,2

6.

Time Warner

15,6

7.

Bertelsmann

11,3

8.

Cox Enterprises

11,1

9.

CBS Corporation

10,8

10.

BSkyB

10,2

11.

Viacom

9,1

12.

Vivendi

6,8

13.

Advance Publications

6,6

14.

Clear Channel Communications

6,2

15.

Yahoo!

5,0

16.

Gannett

5,0

17.

Globo

4,7

18.

Grupo Televisa

4,5

19.

Fuji Media Holdings

4,5

20.

Yomiuri Shimbun Holdings

4,1

21.

Axel Springer

3,9

22.

Mediaset

3,8

23.

Hearst Corporation

3,8

24.

JCDecaux

3,4

25.

Asahi Shimbun Company

3,2

26.

Microsoft

3,2

27.

Facebook

3,2

28.

ProSiebenSat.1

3,0

29.

ITV plc

2,9

30.

Sanoma

2,5

Pozn.: Příjmy z médií zahrnují pouze příjmy pocházející z činností, které podporují reklamu, a týkají se kalendářního roku 2011 nebo případně nejbližšího úplného finančního roku.

* Časové období, kterým se zpráva zabývá

Zpráva se vztahuje k finančnímu roku 2011, což je poslední rok, pro který má ZenithOptimedia k dispozici souvislé údaje o příjmech od všech veřejně kótovaných společností. Údaje o příjmech se rychle mění a žebříček vycházející z příjmů za rok 2012 se bude značně lišit – vyšší pozice v něm obsadí zejména digitální společnosti.

** Definice příjmů z médií

Agentura ZenithOptimedia definuje příjmy z médií jako veškeré příjmy pocházející z podnikatelské činnosti, která podporuje reklamu – televizní vysílání, vydávání novin, internetové vyhledávání, sociální média atd. To zahrnuje nejen příjmy z reklamy, ale také částky získané tímto podnikáním, jako například příjmy z prodeje novin a časopisů nebo příjmy z předplatného placené televize. U veřejně kótovaných společností pocházejí údaje o příjmech z jejich výroční zprávy a účetní závěrky. U soukromě vlastněných společností v tomto seznamu (Advance, Asahi Shimbun, Cox a Yomiuri Shimbun) jsou údaje o příjmech odhady agentury ZenithOptimedia.

Některé společnosti v seznamu působí výhradně v oblasti médií. Jiné jsou firemní giganty, pro něž jsou příjmy z médií jen malou částí celkového obratu. Pro účely žebříčku počítá ZenithOptimedia pouze příjmy z médií. Tak si lze vytvořit jasnou představu o velikosti a vyjednávací síle největších mediálních vlastníků na světovém trhu.