Řady Business Leaders Forum posílila společnost Huawei Technologies

Praha, 1. října 2013 – Platforma pro společensky odpovědné firmy Business Leaders Forum (BLF) navázala spolupráci se společností Huawei Technologies. Členem BLF se také staly například European Leadership & Academic Institute (ELAI) nebo Nano Energies.   (TZ)

„Jsme velmi rádi, že se nám povedlo navázat spolupráci právě s Huawei Technologies,“ říká Iva Petříčková, výkonná ředitelka Business Leaders Forum a dodává, „Huawei se totiž velmi silně zasazuje o vývoj v souladu s principy udržitelného rozvoje a je jednou z nejaktivnějších organizací v celoevropské platformě CSR Europe.“

Novým členem Business Leaders Forum se také stala společnost Nano Energies, společnost prosazující cestu k energetické soběstačnosti, svobodě a větší nezávislosti na současném energetickém systému. Jako první v naší zemi obchoduje výhradně s elektřinou z obnovitelných zdrojů, kterou přivádí do firem a domácností po celé České republice.

„Je nám ctí přivítat do naší rozrůstající se rodiny nově ještě vzdělávací institut European Leadership & Academic Institute (ELAI) a společnost Strollering ® zabývající se inovativním projektem cvičení rodičů s dětmi.“ doplňuje Petříčková.

O Business Leaders Forum

Business Leaders Forum (BLF) je platformou pro společensky odpovědné podnikatele, kterým záleží na lidech a prostředí, v němž působí. Pomáhá firmám naplňovat principy společenské odpovědnosti (CSR), pořádá setkání firemních leaderů, inspiruje vysokoškolské studenty a ukazujeme přínosy CSR. Společenské odpovědnosti firem se věnuje už 20 let. Členy BLF jsou české firmy a české pobočky nadnárodních firem.