IFS Aplikace 8 přinášejí vylepšené projektové řízení

IFS, globální společnost vyvíjející podnikové aplikace, oznamuje uvedení nových a vylepšených funkcí pro řízení projektu v produktu IFS Aplikace 8. Tato verze obsahuje výkonné funkce pro globální řízení projektu, projektových financí a kontroly výkonů – vše plně integrované v rámci prostředí IFS Aplikací. (TZ)

V současném ekonomickém klimatu musí společnosti nabízet prvotřídní kvalitu za co nejnižší cenu v nejkratším možném čase. To platí zejména v odvětvích založených na projektech, kde výkonnost projektu a schopnost předpovědět projektová rizika a přesný zisk patří mezi několik nejdůležitějších faktorů konkurenceschopnosti.

Rozpočet

IFS Aplikace 8 zahrnují plnou podporu pro rozpočetnictví a prognózu v několika měnách. Různé měny jsou automaticky převáděny do měny pro vykazování hlavního projektu. Tím dochází k eliminaci nepřesných a časově náročných ručních výpočtů.

Nákup

Vylepšený proces změnového řízení nákupních objednávek umožňuje lepší kontrolu jednotlivých verzí nákupních objednávek, pokud se potřeby zákazníka nebo návrh nákupního oddělení v průběhu projektu změní. IFS Aplikace 8 zahrnují také významné zlepšení procesu schvalování nákupu. Radikálně zjednodušená logika umožňuje nové role a pozice v rámci organizace a zahrnuje možnost delegování odpovědnosti za schválení.

Poruchy, výpadky a opravy

IFS Aplikace 8 představují nový standard v oblasti řízení projektu a obsahují novou funkci pro struktury nákladů na poruchy a opravy, která poskytuje vedoucím projektu hierarchický přehled všech úrovní nákladů spojených s projektem. Tato funkce je doplněna o strukturu přerušení práce, kterou lze použít ke sledování pracovního postupu v různých fázích projektu. Kontroloři nákladů na projekt mohou nyní spravovat náklady na projekt pomocí principů shora dolů nebo zdola nahoru napříč náklady i strukturami přerušení práce. Také je možné sledovat, kolik pracovních hodin bylo pro každou nákladovou položku vykázáno, takže investoři projektu získají podrobný přehled času i nákladů vynaložených na opravy a výpadky projektu.

„Společnost IFS chápe, že úspěch každého projektu závisí na rychlém zpřístupnění všech relevantních informací o celém projektu v jednom plně integrovaném systému. S naším řešením mohou vedoucí projektu sledovat velké nadnárodní projekty s různými měnami, geografickým umístěním a legislativami. To zaručuje řízení a přesné předpovědi v průběhu celého jeho životního cyklu. Tato nová funkce byla vyvinuta v úzké spolupráci s našimi zákazníky, IFS Aplikace 8 proto představují skutečně nejlepší podnikové řešení ověřené praxí,” říká Zdeněk Fous, výkonný ředitel IFS Czech a IFS Slovakia.

O společnosti IFS

IFS je veřejně obchodovaná společnost (OMX STO: IFS) založená v roce 1983, která vyvíjí, dodává a implementuje systém IFS Applications™, plně integrovanou sadu aplikací pro plánování podnikových prostředků založenou na technologii SOA. Společnost má více než 2 000 zákazníků ve více než 50 zemích a soustředí se na sedm hlavních odvětví: letectví a obranu, technické služby a telekomunikace, strojírenství, zpracovatelský průmysl, automobilový průmysl, maloobchod a velkoobchod, stavební průmysl a správu služeb. Přímé zastoupení IFS pro Českou republiku, společnost IFS Czech s. r. o. se sídlem v Praze, bylo založeno v roce 2000 spolu se zastoupením na Slovensku IFS Slovakia s.r.o. se sídlem v Žilině. Od r. 2001 v ČR rovněž jako distributor a implementační partner IFS působí významný český systémový integrátor, společnost ALTEC a.s. V současné době mají všechny tyto společnosti k dispozici více než 80 odborníků, kteří zajišťují lokalizaci, dodávku a implementaci produktů IFS na českém a slovenském trhu. Více informací naleznete na www.IFSWORLD.com a www.ALTEC.cz.