Huawei hlavním partnerem soutěže Nejlepší spolupráce roku 2013

Praha, Česká republika, 23. října 2013 – Společnost Huawei, přední světový dodavatel řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií a koncových zařízení se stala hlavním partnerem soutěže Nejlepší spolupráce roku 2013, která je organizována Americkou obchodní komorou v ČR (AmCham) a Sdružením pro zahraniční investice (AFI) ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a primátora hl. m. Prahy Tomáše Hudečka. (TZ)

Ministr školství Dalibor Štys předal 22. října ocenění nejlepšímu projektu v rámci soutěže Nejlepší spolupráce roku 2013, které získala společnost Tescan a Vysoké učení technické v Brně. Americká obchodní komora v ČR, Sdružení pro zahraniční investice – AFI a Technologická agentura ocenily holografický kamerový mikroskop, který využívá 3D technologii a spolupracovaly na něm obě instituce.

Na druhém místě skončil experimentální letoun VUT 061 TURBO sloužící jako létající laboratoř turbovrtulového motoru TP 100. Třetí místo získala Západočeská univerzita v Plzni a společnosti Doosan Škoda Power s projektem diagnostiky pro odhalení nebezpečných stavů parních turbín. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo v rezidenci pražského primátora za účasti ministra školství Dalibora Štyse.

„Společnost Huawei si jako jedna z nejinovativnějších společností na světě plně uvědomuje klíčovou roli vědy a výzkumu v dnešním ekonomickém prostředí. Spolupráci výzkumné a aplikační sféry, kterou soutěž NEJLEPŠÍ SPOLUPRÁCE ROKU oceňuje, považuji za dlouhodobě přínosnou pro obě zainteresované strany a současně vedoucí ke zvyšování konkurenceschopnosti celé naší ekonomiky,“ uvedl Zbyněk Pardubský, Vice President Public Relations z české pobočky Huawei.

Soutěž Nejlepší spolupráce roku mezi firmami a výzkumnou sférou hodnotila projekty spolupráce pracovních týmů vysokých škol a jejich firemních protějšků za období 1. ledna 2012 – 1. června 2013 na základě zaslaných nominací. Celkem se přihlásilo 23 projektů z různých oborů, od IT, elektroniky, přes biotechnologie, nanotechnologie, optiku, až po letectví, automotive nebo strojírenství. Vítězné projekty byly vybrány na základě rozsahu a dopadu výstupu, jejich finančního objemu a přínosu. Jedním z kritérií hodnocení byl také průběh vzájemné spolupráce. V porotě soutěže zasedli Martin Bunček (Technologická agentura ČR), Jaroslav Doležal (Honeywell), Oldřich Hlavička (MPO), Vít Kavan (MŠMT), Jiří Krechl (CzechInvest), Aleš Laciok (ČEZ), Vladimír Mařík (ČVUT a CertiCon), Petr Maršík (MPO), Jan Slovák (MUNI), Jan Všianský (42angels) a Zbyněk Pardubský (Huawei).

1. místo NSR 2013: TESCAN a VUT Brno / Mikroskop na bázi kamery, který vidí ve 3D („Multimodální holografický mikroskop“)

 

Firma TESCAN, a.s. světový dodavatel rastrovacích elektronových mikroskopů a přidružených aplikací, a Fakulta strojního inženýrství VUT Brno vyvinuly revoluční prototyp mikroskopu na bázi kamerového snímání. Ten umožňuje výzkumníkům přesné měření lokalizace a trajektorie i velmi rychle se měnících zkoumaných objektů – například buněk – ve 3D. Toto zařízení najde využití v biologii i technických oborech. Optický systém mikroskopu je již chráněn českým patentem a evropským patentem a jeho ochrana je dále rozšiřována. Technické řešení získalo evropský patent a firma nyní jedná o udělení patentu na trzích v Rusku a USA. Komerční využití výsledku projektu plánuje Tescan od roku 2015. Licencovaná výroba produktu přinese finanční benefity, ale také aktivní spolupráci studentů s komerčním sektorem, s možností získat pracovní místo ve světově známé firmě. Výzkumný tým Experimentální biofotoniky VUT Brno, který se na vývoji mikroskopu podílel, roste téměř exponenciálním tempem.

Obrázek: Navržený design holografického mikroskopu (TESCAN a VUT Brno)

Pro obě vedoucí instituce je význam spolupráce značný. Firma TESCAN vstoupila realizací tohoto projektu do nové oblasti působení, pro VUT Brno je realizovaný transfer zase dlouhodobým potvrzením efektivní spolupráce s komerčními partnery. Významně projektu přispěl Ústav molekulární genetiky, který svými zkušenostmi s biologickými technikami přinesl vývojovému týmu nový pohled na zkoumanou problematiku a především možnost získávat zkušenosti modelového uživatele. Po VUT Brno bude tento ústav prvním pracovištěm, kde bude prototyp holografického mikroskopu instalován a na denní bázi využíván.

2. místo NSR 2013: První brněnská strojírna Velká Bíteš a VUT Brno / Létající laboratoř pro testování turbovrtulové pohonné jednotky („Létající laboratoř turbovrtulového motoru TP 100“)

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., významný producent v oblasti leteckého průmyslu a turbostrojů v rámci České republiky i mezinárodním měřítku, a Letecký ústav Fakulty strojního inženýrství VUT Brno ve spolupráci s JIHLAVAN-airplanes, s.r.o. a Air Jihlava – service s.r.o.vyvinuly experimentální letoun VUT 061 TURBO sloužící jako létající laboratoř turbovrtulového motoru TP 100. Letoun slouží k ověřování (zkoušení) turbovrtulové pohonné jednotky. V projektu je v širokém rozsahu použita měřící technika jak pro měření a záznam provozních parametrů motoru, tak i letových údajů letounu jako celku. Na vyvinuté létající laboratoři je možné v budoucnu operativně zkoušet a verifikovat nově vyvinuté komponenty a modifikace motoru, které zvýší jeho užitné vlastnosti a tím i konkurenceschopnost a prodejnost. V rámci prodeje motoru TP100 se předpokládá, že celý objem výroby bude určen na export, čemuž nasvědčuje i dosavadní zájem potenciálních zákazníků, jak výrobců létajících prostředků (organizací), tak i ze strany jednotlivců, kteří chtějí využít předností turbovrtulového motoru oproti pístovému v podobě nízké hmotnosti, použití snadno dostupného leteckého petroleje

JET-A1 jako paliva a udržení výkonu motoru i ve vyšších letových hladinách. První dodávka motoru směřovala k zákazníkovi do Spojených států amerických.

Obrázek: Létající laboratoř turbovrtulového motoru TP100 (První brněnská strojírna Velká Bíteš a VUT Brno)

Mezi zapojenými subjekty spolupráce dochází k významnému transferu know-how a používaných technologií v oblasti měření a zkoušení ale i v oblasti vyhodnocení a interpretace naměřených dat. To

umožní rozšířit úhel pohledu jednotlivých specialistů o nové poznatky a vnímat tak souvislosti

v širším kontextu. Poznatky budou následně využity při kontaktu se zákazníky a technické podpoře při realizaci jejich projektů. První brněnská strojírna Velká Bíteš například uvádí, že bez zkušeností z projektu VUT 061 TURBO by velmi obtížně realizoval technickou podporu vzdálenému zákazníkovi ze Spojených států amerických.  Společnosti podílející se na realizaci projektu plánují nadále intenzivně spolupracovat při zajišťování expetrimentálních letů a dalšího vývoje pohonných jednotek z rodiny motorů TP100. Současně partneři plánují spolupráci při realizaci a zkoušení dalších nových produktů

společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.

3. místo NSR 2013: Doosan Škoda Power a ZČU Plzeň / Diagnostika pro odhalení nebezpečných stavů parních turbín („Výzkum a vývoj prototypu diagnostického systému pro detekci a lokalizaci rubbingu na parních turbínách“)

Hlavním řešitelem projektu byla Západočeská univerzita v Plzni, spoluřešitelem byla společnost Doosan Škoda Power s.r.o. Zařízení funguje jako diagnostický systém, který umožňuje online monitorování parních turbín, jehož účelem je detekce kontaktu mezi rotorem a statorem turbíny (rubbing) a následná lokalizace místa kontaktu. To umožňuje odhalit nechtěné a často nebezpečné stavy turbíny a částečně rozpoznat i důvody těchto stavů. Zavedení, instalace a využití této diagnostiky je přitom v současné době velmi aktuální v souvislosti s výstavbou nových výrobních bloků a s modernizací stávajících bloků parních turbín. Vyvinutý systém je celosvětově unikátní, protože v existujících diagnostických systémech používaných na turbosoustrojích v ČR i zahraničí je tato forma vyhodnocení, lokalizace a detekce rubbingu v uvedeném rozsahu nedostupná. Výsledky projektu byly prezentovány na několika světových konferencích, prototyp diagnostického systému byl vysoce oceněn špičkovými zahraničními odborníky. O vyvinutý systém projevilo zájem již několik významných globálních firem.

Obrázek: Vizualizace diagnostického systému pro detekci a lokalizaci rubbingu na parních turbínách (Doosan Škoda Power a ZČU Plzeň)

O soutěži Nejlepší spolupráce roku

V oblasti spolupráce firem se školami a výzkumnými institucemi existují v České republice značné rezervy. Zvyšování povědomí odborné i široké veřejnosti a masmédií o významu spolupráce vysokých škol/výzkumných organizací se soukromým sektorem a o praktických dopadech transferu výzkumných poznatků do praxe je jednou z cest, jak tento segment v rámci České republiky dále rozvíjet. Za tímto účelem je realizován projekt Nejlepší spolupráce roku mezi firmami a výzkumnou sférou.

Projekt Nejlepší spolupráce roku je organizován Americkou obchodní komorou v ČR (AmCham) a Sdružením pro zahraniční investice (AFI) ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a primátora hl. m. Prahy Tomáše Hudečka. Partnery projektu jsou Erste Corporate Banking, Huawei, ICT Alliance, HP, 3M. Supporting partnery jsou AC&C Public Relations, CzechInvest, Česká inovace, Jihomoravské inovační centrum a Rozvojové projekty Praha. Mediálními partnery projektu jsou Mladá fronta E15 a Profit.

Projekt Nejlepší spolupráce roku má za úkol oceňovat a podporovat spolupráci mezi vysokými školami a aplikační sférou v oblasti výzkumu a vývoje vedoucího k inovacím.

Pro více informací navštivte: www.spolupraceroku.cz

O společnosti Huawei

Výrobky a služby Huawei se používají ve více než 140 zemích a slouží více než třetině světové populace. Huawei rovněž po celém světě založila více než 20 výzkumných a vývojových center, mimo jiné ve Spojených státech, Německu, Švédsku, Rusku, Indii a Číně. Spotřebitelská divize patří mezi tři hlavní divize společnosti Huawei. Nabízí řadu výrobků, mezi něž patří mobilní telefony, mobilní širokopásmová zařízení, domácí zařízení, cloudy a chipsety pro spotřebitele. Huawei Consumer Business Group má více než 20 let bohatých zkušeností v sektoru informačních a komunikačních technologií (ICT), rozsáhlou globální síť, velmi rozsáhlé globální provozovny a partnery. Cílem této divize je prostřednictvím společnosti Huawei přinášet nejnovější technologie spotřebitelům, nabízet celý svět možností a vytvářet mimořádné zážitky pro lidi na celém světě.

Pro více informací navštivte Huawei na consumer.huawei.com/cz.

Aktuální informace ze světa Huawei Device naleznete denně aktualizované na:

Facebook – CZ/SK: www.facebook.com/HuaweideviceCZSK

Twitter: www.twitter.com/HuaweiDevice YouTube: www.youtube.com/user/HuaweiDeviceCo

Flickr: www.flickr.com/photos/Huaweidevice