Ve zveřejňování informací o držitelích individuálních licencí brání zákon, ČTÚ připravuje návrh jeho novely

Praha, 24. října 2013 – Z veřejné databáze přidělených rádiových kmitočtů vedené Českým telekomunikačním úřadem lze zjistit údaje o číslech rozhodnutí, kterými byly konkrétní kmitočty přiděleny, a na jak dlouho se tak stalo. Zákon ale v současné podobě neumožňuje ČTÚ zveřejnit, kdo je držitelem individuálního oprávnění. (TZ)

ČTÚ v průběhu měsíce října obdržel dotaz serveru Digizone.cz na to, která společnost získala kmitočtový příděl pro experimentální vysílání DVB-T2 v Přerově. Poté, co ČTÚ s poukazem na ustanovení zákona o elektronických informacích zveřejnění tohoto údaje odmítl, obdržel od Digizone.cz stejnou žádost v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

I tento opakovaný požadavek však musel být zamítnut, o čemž ČTÚ žadatele vyrozuměl. Ustanovení § 15 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích nám totiž nedovoluje informaci o osobě držitele oprávnění poskytnout ani v takovém případě.

Jednou z priorit současného vedení ČTÚ je posílení transparentnosti a zlepšení služeb veřejné správy mimo jiné uvolněním informací, u kterých to právní předpisy dovolují, k veřejnému použití. I proto se ČTÚ připojuje k iniciativě otevřených dat, kterou postupně realizuje.

V kontextu těchto vytyčených cílů ČTÚ vnímá citované ustanovení zákona o elektronických komunikacích jako překonané, a proto hodlá iniciovat jeho novelu.