Telefónica Czech Republic ve třetím čtvrtletí dále posílila svou pozici

Navzdory tvrdému konkurenčnímu prostředí na českém trhu společnost Telefónica v prvních devíti měsících roku dále posílila svou pozici ve všech klíčových segmentech. Společnost potvrzujezískání 117 tisíc nových zákazníků smluvních mobilních služeb. Celkový počet zákazníků mobilních služeb na konci září 2013 dosáhl 5,1 milionu. (TZ)

V dubnu 2013 zjednodušila Telefónica portfolio svých mobilních tarifů a uvedla nové tarify FREE, na které přešla ke konci září již polovina rezidentních zákazníků smluvních služeb. Celkový mobilní hlasový provoz (příchozí hovory + odchozí hovory + odchozí roaming) v síti O2 ve třetím kvartálu meziročněvzrostl o 18 %. Za uplynulých 9 měsíců bylo v síti O2 provoláno celkem 7 909 milionů minut.

Moderní technologie vykazují růst

Telefónica pokračuje i nadále v podpoře prodejů chytrých telefonů, a to zejména díky zavedení služby O2 Mobil, nabídce dat u nových tarifů FREE a Vario a záruce nejlepší ceny na trhu u nejoblíbenějších telefonů.Podíl zákazníků s chytrými telefony tak v síti O2 ke konci září 2013 přesáhl 32 %, což představuje meziroční nárůst o jednu třetinu. I díky tomu se také meziročně zdvojnásobily výnosy z internetu v mobilu. Mezi nejprodávanější chytré telefony ve třetím kvartálu patřily Samsung SIII mini, Huawei Ascend Y300 a Nokia Lumia 520.

O2 TV – radost ovládat

Díky nové platformě O2 TV už nejsou diváci svázáni televizním programem a mohou sledovat jakýkoli pořad či film až 30 hodin po jeho odvysílání. Jen ve třetím čtvrtletí si novou službu zřídilo na 5 tisíc zákazníků. Na konci září 2013 tak počet zákazníků služby O2 TV dosáhl 148 tisíc a vykázal meziročnírůst o 5,6 %.

Češi se už datového roamingu nebojí

I přes ekonomický útlum Češi stále cestují. Podle provozních statistik O2 patří mezi nejnavštěvovanější letní destinace Německo, Slovensko, Chorvatsko, Rakousko a Itálie. Dobré výsledky hlásí především letní (červenec až září 2013) datový provoz, který díky jednorázovým datovým balíčkům vykázal nárůst o 114 % v porovnání s létem 2012.

Investujeme do rozvoje sítí

O2 pokračuje v pokrývání Česka nejrychlejším mobilním internetem LTE. V současnosti je tato technologie k dispozici již více než čtvrtině obyvatel Prahy včetně Letiště Václava Havla a Jesenice u Prahy. Od října je LTE dostupné v Brně, kde pokrývá širší centrum města a také areál Brněnských výstavišť a veletrhů. Technologie LTE nabízí rychlost stahování dat až 75 Mbit/s, odesílání dat až 38 Mbit/s a velmi rychlou odezvu (ping) v řádu 20-25 milisekund.

Meziročně došlo také k nárůstu počtu zákazníků, kteří využívají vysokorychlostní internet xDSL, a to o 1,9 % na 919 tisíc. Technologií VDSL v současné době využívá již 336 tisíc zákazníků, což představuje 41%meziroční nárůst.

Dne 30. října 2013 společnosti Telefónica Czech Republic a T-Mobile Czech Republic podepsaly smlouvu o sdílení stávajících mobilních sítí druhé a třetí generace. Cílem spolupráce je zajištění optimálního pokrytí území České republiky sítěmi 2G a 3G a zvýšení efektivity provozu mobilních sítí obou operátorů. Chystané sdílení sítí tak významně přispěje i ke zkvalitnění poskytovaných mobilních služeb. Smlouva je výsledkem jednání zahájeného v srpnu tohoto roku.

Přehled finančních výsledků

Celkové konsolidované provozní výnosy se v prvních devíti měsících 2013 snížily meziročně o 5,8 %na 35 579 mil. Kč. Provozní výnosy bez zahrnutí vlivu nižších terminačních poplatků, které nemají přímý dopad na provozní zisk, klesly meziročně o 1,7 %.

Telefónica nadále profituje z orientace na datový provoz, ve kterém vzrostly meziročně výnosy z mobilních datových služeb (bez zahrnutí SMS a CDMA) o 26,5 %. Ve třetím čtvrtletí vykázaly výnosy z mobilních dat meziroční nárůst o 35,8 %.

Finanční ukazatel OIBDA (provozní zisk před zahrnutím finančních nákladů, zdaněním, odpisy a amortizací) poklesl v prvních devíti měsících 2013 meziročně o 9,3 %.

Výše volných peněžních toků se v období leden až září 2013 zvýšila meziročně o 6,7 % na 7 466 mil. Kč.

Výnosy na Slovensku vykázaly další pozitivní vývoj a v prvních třech kvartálech roku 2013 vzrostly meziročně o 9,4 % na 155 mil. EUR. Provozní výnosy bez zahrnutí vliv nižších terminačních poplatků, které nemají přímý dopad na provozní zisk, vzrostly meziročně o 20,7 % na 171 mil. EUR.

KLÍČOVÉ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE

Finanční ukazatele

Finanční ukazatele 01-09/2012 01-09/2013 Meziroční změna
Výnosy 37 824 mil. 35 654 mil. -5,7 %
Provozní náklady -22 910 mil. -21 786 mil. -4,9%
Provozní zisk OIBDA 15 470 mil. 14 034 mil. -9,3 %
OIBDA marže 41% 39,4 % -1,5 p.b.
Volné peněžní toky 6 998 mil. 7 466 mil. 6,7 %

Provozní ukazatele

Počet zákazníků mobilních služeb 01-09/2012 01-09/2013 Meziroční změna
Tarifní zákazníci 3 140 tis. 3 195 tis. + 1,7 %
Zákazníci s předplacenou kartou 1 884 tis. 1 880 tis. – 0,2 %
Celkem 5 024 tis. 5 075 tis. + 1 %
Chytré telefony 01-09/2012 01-09/2013 Meziroční změna
Podíl chytrých telefonů v síti O2 24,7 % 32,2 % + 7,5 p.b.

O společnosti Telefónica Czech Republic

Telefónica Czech Republic je předním integrovaným telekomunikačním operátorem na českém trhu. V současnosti provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek, což z ní činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb na světě. Nabízí nejucelenější nabídku hlasových a datových služeb v České republice. Mimořádnou pozornost věnuje využití růstového potenciálu především v datové a internetové oblasti. Společnost provozuje nejrozsáhlejší pevnou a mobilní síť včetně sítí 3. generace – datovou síť CDMA a síť UMTS, která umožňuje přenos dat, hlasu, obrazu a videa. Jak první operátor v České Republice spustila LTE (Long Term Evolution), síť 4. generace mobilní komunikace, která umožňuje nejrychlejší mobilní internet současnosti. Telefónica Czech Republic je také předním poskytovatelem ICT služeb v zemi.

O společnosti Telefónica

Společnost Telefónica je z hlediska tržní kapitalizace jednou z největších telekomunikačních firem na světě. Své obchodní aktivity zaměřuje především na služby pevné a mobilní telefonie, přičemž za klíčový nástroj k rozvoji obojího považuje širokopásmové připojení. Společnost ve významném rozsahu působí celkem v 25 zemích světa a počet jejích zákazníků dosahuje 312 milionů. Její zastoupení se soustřeďuje na Španělsko, Evropu a země Latinské Ameriky, kde realizuje svou růstovou strategii. Telefónica je 100% soukromá společnost, akcie společnosti jsou kotované na burze v Madridu a dalších burzách a dělí se o ně více než 1,5 miliónu přímých akcionářů.