Stále více zákazníků GFI Software přechází na cloudové zabezpečení podnikové elektronické pošty

PRAHA – 12. listopadu 2013 – Společnost GFI Software, přední poskytovatel infrastruktury pro malé a středně velké podniky (SMB), oznámila, že stále více zákazníků přechází na GFI MailEssentials Online, cloudovou verzi řešení pro filtrování podnikové elektronické pošty. Mezi nejčastěji zmiňovanými důvody tohoto kroku je filtrování e-mailů a především zachování obchodní kontinuity, jejíž porušení může v případě jakéhokoliv výpadku e-mailové infrastruktury přivodit organizaci vážné problémy a v krajním případě až finanční ztráty. (TZ)

Podle letošního lokálního průzkumu provedeného mezi prodejními partnery společnosti GFI Česká republika a Slovensko bylo zjištěno, že pokud by organizace chtěly přenést část svého IT do cloudu, pak by nejvíce preferovaly právě filtrování elektronické pošty (65,5 %).  Následoval monitoring dostupnosti IT infrastruktury (51,7 %), zálohování (41,3 %), řízení antiviru (29,3 %), archivace e-mailů (27,6 %), filtrování přístupu k internetu (25,9 %) a nakonec správa softwarových aktualizací (15,5 %).

Elektronická pošta je dnes klíčovým nástrojem každé společnosti, bez které nemůže fungovat. Problémy spojené s fungováním elektronické pošty jsou poměrně časté – odhaduje se, že až třetina všech IT problémů ve firmě se týká e-mailů.  Vedle toho, že neustále narůstá objem spamu, tak také přibývá počet mobilních zařízení, ze kterých se pracovníci připojují do internetu mimo podnikovou síť, a stahují si nefiltrovanou poštu.

„Až donedávna jsme využívali on-premise řešení pro zabezpečení podnikové pošty,“ řekl Ing. Ondřej Čihák, MBA, ze společnosti Euro-tax, spol. s r.o. poskytující daňové a účetní služby. „To ale vyžadovalo neustálou pozornost našeho personálu a hrozilo, že v případě jakéhokoliv výpadku e-mailové infrastruktury bude naše firma odříznutá od elektronické pošty. Přechodem na cloudové řešení GFI MailEssentials Online máme jistotu kontinuity e-mailového provozu a efektivního filtrování pošty, přičemž se náš personál může věnovat důležitějším aktivitám.“

Filtrování pošty v cloudu posílá k zákazníkovi již filtrovanou poštu zbavenou cca 99 % spamů a 100 % virů.  Nastavení je velmi snadné, poštovnímu serveru se ulehčí a IT personál se nemusí starat o upgrady antispamu a antiviru. V případě selhání poštovní infrastruktury fungují antispamové servery v cloudu jako záložní systém, kde se hromadí pošta, ke které mají uživatelé mobilních zařízení přístup přes jednoduché webové rozhraní.

Výhody cloudové služby filtrování pošty jsou tyto:

  • Ulehčuje přetíženému poštovnímu serveru

  • Usnadňuje práci administrátorům

  • Poskytuje záložní přístup k poště v případě výpadku

  • Chrání proti spamu z vlastní sítě

  • Chrání organizaci před umístěním na blacklisty

  • Šetří náklady, jež jsou srovnatelné s cenou softwarové licence na filtrování pošty

„Stále více našich zákazníků chápe, že je třeba změnit zažitý přístup v oblasti zabezpečení elektronické pošty,“ řekl Robert Houser, technický ředitel ve společnosti GFI Česká republika a Slovensko. Především je třeba ušetřit čas administrátorů a uživatelů; čas, který se zbytečně věnuje řešení problémů namísto produktivní práci. Je třeba také ulehčit stárnoucímu poštovnímu serveru a v případě výpadku mít záložní možnost přístupu k poště. Není také nutné neustále řešit, zda firma je či není na blacklistu či nastavení DNS, filtrů, řešit upgrady, přistup k aktualizacím atd., když je možné toto vše přenechat cloudové službě.“

Více informací o GFI MailEssentials Online najdete zde.

O GFI Česká republika a Slovensko

GFI je na českém a slovenském trhu zastoupena pobočkou GFI Česká republika a Slovensko se sídlem v Hradci Králové, jež dodává produkty a řešení GFI prostřednictvím rozsáhlé sítě svých autorizovaných prodejců. Vedle nabídky on-premise řešení koncovým zákazníkům dodává také infrastrukturu poskytovatelům řízených služeb umožňující zvýšit jejich obrat a koncovým zákazníkům využívat výhod cloudových řešení. GFI Česká republika a Slovensko poskytuje také servisní služby a služby technické podpory. Více informací o společnosti naleznete na http://www.gfi.cz.

O GFI

GFI Software je předním softwarovým vývojářem. Malým a středním podnikům nabízí jednotný zdroj řešení pro oblast webové a emailové bezpečnosti, archivace, zálohování a faxování, síťového a bezpečnostního softwaru i hostovaných technologií. Produkty GFI jsou dostupné formou softwaru, v rámci cloud architektury (model SaaS) nebo jako hybridní řešení nabízející to nejlepší z obou těchto modelů. Díky technologiím s řadou ocenění, vstřícné cenové politice a silnému zaměření na požadavky SMB sektoru uspokojuje GFI potřeby produktivity a kontinuity vyžadované podniky po celém světě. Společnost má pobočky v USA, Velké Británii (Londýn a Dundee), Rakousku, České republice, Austrálii, Filipínách, na Maltě a dalších částech světa, které se starají o stovky tisíc instalací. Obchodní model společnosti GFI je postaven na nepřímém prodeji přes partnerský kanál čítající celosvětově tisíce partnerů. Společnost je také Microsoft Gold Certified Partnerem. Více informací o společnosti naleznete na http://www.gfi.com.