Slovník SEO & SEM pojmů

Praha 4. prosince 2013 — Dělá vám potíže orientovat se v řadě zkratek a pojmů, se kterými se můžete setkat v optimalizaci pro vyhledávače (SEO) nebo v marketingu ve vyhledávání (SEM)? Nezoufejte, můžeme snadno pomoci. V online podobě najdete tento slovník (nebo alespoň jeho podstatnou část) na www.effectix.com/cz/seo-slovnik. Pokud v rámci své práce narazíte na nějaké další zkratky či termíny a nenajdete je v přiloženém slovníčku, rádi vám pomůžeme s jejich výkladem.

AdSense

Adsense je služba, jejímž provozovatelem je Google. Nabízí majitelům a provozovatelům webových stránek způsob, jak na svých webech zobrazovat reklamu a za toto dostávat provizi (zpravidla a hlavně pokud na reklamu někdo klikne). Na těchto tzv. partnertnerských webech se poté zobrazují inzeráty služby Google AdWords.

AdWords

Adwords je vysoce cílená reklama placená za proklik. Provozovatelem Adwords je Google. Platíte pouze za klienty kteří kliknou na vaši reklamu. Více viz. PPC.

ALT

Atribut HTML kódu popisující netextový prvek (například obrázek) na stránce. Je to náhradní text za obrázek, který se zobrazí uživatelům, kteří nemohou nebo nechtějí zobrazovat v prohlížeči obrázky. ALT text se také zobrazuje když je obrázek na stránce načítán. ALT by měl být vždy vyplněný a obsahovat popis obrázku.

Anchor text

Text v odkazu, který směřuje na jinou stránku uvnitř webu či ven na jiné stránky. Má určitou váhu pro správné budování sítě zpětných odkazů (linkbuilding), i pro správné vnitřní provázání webu. V anchor textu by měl být text, který výstižně popisuje na jakou stránku odkaz vede. Známým nedostatkem je v tomto případě používání slovních spojení jako jsou např. “více zde”, “zde” atd.

Autorship (Autorství)

Google Authorship (Google autorství) je relativně nová funkce, která se poměrně výrazně projevuje i v organickém vyhledávání Google. V rámci profilů na Google Plus lze propojit různé články, příspěvky nebo texty napříč různými weby s jedním konkrétním autorem. Na autoritu webu má vliv kromě zpětných odkazů i právě autorství. Pokud na Váš web bude směřovat odkaz z autoritativního webu, v očích vyhledávačů získá i Váš web část autority (významu). V případě Google autorství je to podobné. Pokud vlivný autor odkáže na Váš web, případně publikuje na Vašem webu, pomůže to Vašemu webu i v organickém vyhledávání.

Kromě již zmíněných funkcí má Google autorství další výhody. Autor musí hrát s otevřenými kartami. Tím, že se přihlásí k určitému textu, s ním spojí svou identitu na Google Plus. Nemůže vystupovat pod pseudonymy nebo se schovávat za fotografiemi maskotů. Autorem může být pouze jasně identifikovatelná reálná osoba. Google takového autora zároveň odmění přidáním několika specialit do výsledků vyhledávání. U příspěvků, kde je vyplněn autor se zobrazí fotografie autora, jeho jméno a údaj, kolik lidí ho má v kruzích na Google Plus.

Backlink (zpětný odkaz)

Zpětné odkazy, jsou odkazy směřující z jiných stránek na konkrétní web. Jejich zásadní důležitost pro SEO spočívá ve faktu, že jejich počet a relevanci berou vyhledávače jako jedno z důležitých kritérií při řazení ve fulltextu. Jedná se v podstatě o referenci (ostatních webových stránek) na konkrétní subjekt (internetovou stránku). Čím více zpětných odkazů, tím více referencí, tím větší “popularita” na internetu a tím větší šance na první strany ve vyhledávačích. Při linkbuildingu má význam kromě počtu zpětných odkazů také jejich relevance a přirozenost.

Ban (Blacklist, Černá listina)

Stav kdy určitá stránka či stránky (může být i celý web) byl vyhledávačem postižen a odstraněn z výsledů vyhledávání. Většinou pro Black Hat Seo či další nevhodné a podvádějící praktiky. Používá se i termín “zařazení na černo listinu, blacklist”.

Black Hat SEO

Pojmem Black hat SEO se označují určité postupy „optimalizace“, které jsou v rozporu s pravidly s provozem vyhledávačů (někdy se také používá termín zakázané SEO techniky). Jedná se v podstatě o snahu tvůrce s naprogramovat stránky takovým způsobem, aby vyhledávacího robota “zmátla a oblbla” a zařadil ji ve výsledcích vyhledávání nahoru. V případě použití těchto metod hrozí stránkám od vyhledávače penalizace v podobě například vymazání z indexu na určitou dobu. Mezi známé zakázané techniky patří podstrkování neexistující obsahu, spamování klíčovými slovy, neviditelný text apod.

Cloaking (Maskování)

Cloaking je nedovolená technika SEO, která zpravidla vede k penalizaci od vyhledávače. Spočívá ve vytvířená rozdílných stránek pro vyhledávače od těch, co jsou poté předkládány uživatelům.

Copywriting

Pojmem copywriting se nazývá psaní profesionálního a unikátního obsahu pro webové stránky. Kvalitní a poutavý text je důležitý jak pro vyhledávač, tak pro návštěvníka. Copywriting, tedy sepsání nových textů pro určitý web, se také nazývá služba, kterou nabízí většina firem provádějících SEO optimalizaci.

CPA (Cost Per Acquistion / Action)

Cena za získání (zákazníka, mailové adresy, předplatitele, atd) nebo za aktivitu. Součást případného ROI (návratnost investic) modelu pro vyhodocování SEO či reklamy na Internetu.

 

CPC (Cost Per Click)

Cena za proklik, nejčastěji používan u reklamy na Internetu, kde inzerent platí pouze za to, že někdo na inzerát kliknul.

CPM (Cost Per Mile, Cost Per Thousand)

Cena za tisíc ((zpravidla) zobrazení inzerátu, model placení internetové inzerce, který nehledí na efektivitu. Velmi často je lepší použít CPC neboli placení za proklik.

CTR (Click Through Rate, Míra prokliku)

Procento uživatelů, kteří klikli na zobrazený odkaz či interát z počtu celkového zobrazení.

Duplicitní obsah

Duplicitní obsah označuje v SEO stav, kdy se na dvou stránkách nachází shodný, identický obsah (text na stránce). Nejčastěji duplicitní obsah vzniká pokud URL adresa odkazuje na stránku se stejným obsahem více způsoby (např. http://www.neco.cz a http://www.neco.cz/index.php). Stejný případ duplicitního obsahu se týká i tzv. alias domén (např. http://www.mojefirma.cz a http://www.moje-firma.cz, http://www.mojefirma.eu atd.) Stejně tak ale vzniká duplicitní obsah v případě, kdy někdo zkopíruje již publikovaný text na jiných stránkách a vloží si jej na svůj web. Vyhledávače jsou na duplicitní obsah velice citlivé, protože chtějí uživatelům nabídnout rozdílné (neopakující se) výsledky na zadaný dotaz. Z duplicitních stránek si vyhledávač vybere jednu stránku, kterou považuje za originální (většinou tu, na které se příslušný obsah objevil nejdříve), a zbytek ve výsledcích vynechá.

Geotargeting

Možnost cílení internetových reklamních kampaní na specifický region. Většinou se jedná o doplňující nabídku různých PPC systému či sociálních sítí pro své inzerenty. Cílení na určitý region se také využívá v organickém SEO, zejména v případech kdy téma stránek s regionem přímo souvisí – např. Hotel Praha, Ubytování Jizerské hory atd.

Google Analytics

Google Analytics je profesionální analytický nástroj, který sleduje webové stránky a poskytuje jejímu majiteli přesné a detailní informace ohledně návštěvnosti a návštěvnících stránek. Stačí se pouze registrovat na stránkách Google a poté si nechat vygenerovat měřící kód, který se vkládá do vašich stránek. Následně už jen sledujete statistiky vašich webových stránek, např. návštěvnost odkazů, na jaká klíčová slova navštěvují lidé vaše stránky, jak dlouho lidé na stránkách tráví, jaká placená kampaň se vyplatila a která ne, z jakých lokalit jsou návštěvníci či v případě interneového obchodu, kolik produtků se prodalo za určité obodobí atd.

Gray Hat Seo

Techniky SEO na pomezí “nelegálních” (Black Hat Seo) a povolených (White Hat SEO), zpravidla takové, že není zcela jisté zda jsou přijatelné či nepřijatelné pro vyhledávací stroje.

HTML (HyperText Markup Language)

Zkratka pro strukturovaný “jazyk”, ve kterém mohou být tvořeny webové stránky – skládá se ze značek (tag) a samotného obsahu a je srozumitelný hlavně pro prohlížeče a pochopitelně i vyhledávací stroje.

Hyperlink (odkaz, link)

Odkaz je vždy v podobě nějakého textu či obrázku na stránce na který lze kliknout – uživatel se po kliknutí přemístí zpravidla na jinou stránku neb vyvolá nějakou akci. Hyperlinky jsou zásadní součástí Internetu, umožňují se po něm pohybovat. Vyhledávací stroje je používají jako podstatnou část jejich algoritmů.

Inbound marketing (Příchozí marketing)

Marketingová strategie, zaměřující se na zasažení zákazníka obsahem (produktem, službou) na místě, kde ho očekává. Konkrétně spočívá v nabídnutí zákazníkovi zajímavé informace například v této podobě (formě) – blogy, recenze, webináře, SEO, podcasty, prezentace, PR články, odkazy, videa, sociální sítě, …

Indexace

Správná a úplná indexace stránek je jednou z prvotních podmínek pro optimalizaci. Jedná se o stav a počet stránek na konkrétním webu, které vyhledávač zahrnuje do svého indexu. Jen zaindexované stránky poté mohou vyjížďet na klíčová slova. Správnou indexaci lze zajistit přehlednou, textovou navigací stránek nebo vytvořením

Katalog (Catalog, Adresář, Directory)

Předchůdce dnešních vyhledávačů, ručně udržovaný katalogový systém stránek na Internetu. Katalogy stále existuje a v mírné podobě mohou pomoci při získávání zpětných odkazů. Jsou ale také nástrojem Black HAT SEO a řady snah o podvod a mohou i poškodit.

Klíčové slovo (keyword)

Slovo, fráze nebo slovní spojení popisující produkt, služby nebo jiný důležitý obsah webových stránek. Jedná se také o vyhledávací dotaz položený vyhledávači.

Konverze (Conversion)

Konverze, je akce provedená návštěvníkem na stránkách vedoucí k dosažení cíle, který stanovil majitel stránek. Tedy to, proč jsou stránky vytvořeny. Typickým příkladem je koupě produktu v internetovém obchodě. Může se ale jednat například o přečtení článku, stažení souboru nebo shlédnutí určité stránky na webu (například kontaktní údaje na firmu). Detailně, lze konverze sledovat v nástroji Google Analytics.

 

Landing page (cílová stránka)
Landing page neboli cílová stránka je stránka webu na kterou se návštěvník dostane po kliku na reklamní odkazy (například PPC inzerát, newsletter, banner) vedoucí na web z jiných stránek. Landing page bývá často stránka úvodní nebo stránka s konkrétním produktem. Landing page by měla být navržena především tak, aby zajistila webu konverzní akci, čili převést placeného návštěvníka v zákazníka.

Linkbaiting (lákání zpětných odkazů)

Jedná se o jednu z metod linkbuildingu. Linkbaiting je tvroba exkluzivního obsahu na webu za účelem získání zpětných odkazů, a tím zvýšit návštěvnost. Jedná se v podstatě o získání pozornosti. Příkladem může být například kontroverzní článek, rozhovor se známou osobností nebo vytvoření online aplikace (například nějaké vtipné hry).

Linkbuilding (budování sítě zpětných odkazů)

Linkbuilding je tvorba sítě zpětných odkazů vedoucích na konkrétní web.

Linkfarm (odkazová farma)

Stránka nebo skupina stránek s jediným smyslem existence, poskytnutí co největšího počtu zpětných odkazů dalším webů a ovlivnění jejich PageRanku. Odkazové farmy jsou vyhledávači postihované.

Long tail (dlouhý ocas)

Jsou úzce zaměřená, konkrétní, delší a méně hledaná slovní spojení. Může se například jednat o zadání přesného názvu výrobku. V SEO se často používá termín “nalézt svůj dlouhý ocas”. Jedná se o techniku, kdy návštěvnost stránek zvyšujeme optimalizací právě na tyto velice konkrétní dotazy vzhledem k tématu stránek. Taková slovní spojení mají velice nízkou návštěvnost a dosažení první strany ve vyhledávačích je tak výrazně jednodušší než u obecných slov. Tato metoda má klíčový význam při optimalizaci rozsáhlejších portálu či internetových obchodů.

Mapa webu (xml sitemap)

Mapa webu i XML sitemap jsou jedna a ta samá věc sloužící ke stejnému účelu – k lepší orientaci na stránkách. Mapa webu je tvořena pro návštěvníky, XML sitemap pro vyhledávací roboty. Obě, v rozdílných podobách informují o tom, jaké jednotlivé stránky a podstránky se na webu nacházejí a jaká je jejich URL adresa. Aby vyhledávač bral XML sitemap v potaz, musí být umístěná v kořenovém adresáři webové prezentace.

Meta značky (Meta Tags)

Meta tagy jsou značky obsahující informace v HTML kódu, specifikující různé vlastnosti www stránky. Určují například v jakém kódování stránky jsou. Pro SEO mají určitou důležitost meta tagy description (lze s ním tvořit Snippet na Googlu) a robots (určuje vyhledávačům jaké stránky mají indexovat). Tato metadata jsou umístěna v hlavičce stránky mezi tagy <head> a </head>.

Podstatné meta značky jsou například DESCRIPTION (popis stránky), KEYWORDS (klíčová slova stránky), ROBOTS (určení jak mají se stránkou pracovat roboti).

Mrtvý odkaz (broken link, dead link)

Mrtvý odkaz (též se používá označení broken, rozbitý, odkaz) je takový odkaz, který již neukazuje na funkční webovou stránku. Pro vyhledávače je dobré podobné odkazy na webu nemít.

Nadpis (Hx)

Nadpisy (v HTML kódu označovány h1, h2, h3, h4, h5 a h6), jsou další důležitý on page SEO faktor webové stránky. Textu v nadpisu dává vyhledávač větší váhu než obyčejnému textu. Samotný text na stránce by měl být vhodně strukturován, aby čtenáře nenudil. Ideální jsou krátké věty, krátké sloupce a seznamy, vše osazeno jednotlivými nadpisy. Dlouhý text návštěvníky nudí, proto co mohou přeskočit – přeskočí.

Návštěvník (Visitor)

Návštěvník webu je v zásadě prohlížeč, který na web vstoupil, určitý čas na něm zůstane a provede nějaké akce (prohlédne si jednu či více stránek, může nakoupit, vyvolat další aktivity). Návštěvník se po určité době může objevit na webu znovu, ale nemusí být jasné, že jde o téhož člověk a jeho návštěvy se poté počítají znovu a znovu. Pokud je možné návštěvníky identifikovat, lze počítat unikátní návštěvníky, ti by potom měli odpovídat skutečným unikátním lidem, kteří web navštívili.

U sledování návštěvnosti je nutné vědět ,že návštěvy a návštěvníci jsou v zásadě způsobované prohlížeči, za kterými stojí unikátní lidé (návštěvníci). A obecně platí, že jeden člověk může používat řadu prohlížečů, stejně jako jeden prohlížeč může být používán více lidmi.

Obsahová strategie (Content Strategy)

Dejte Vašim návštěvníkům něco navíc. Proč by měli nakoupit u Vás? Proč by se do Vašeho e-shopu nebo na Váš web měl zákazník vrátit? Originální a zajímavý obsah je hodnota, která se může stát Vaší konkurenční výhodou.

Obsahová strategie je jedním z pilířů obsahového marketingu (content marketing). Dobře vymyšlená obsahová strategie musí být zacílena na relevantní publikum (vaší cílovou skupinu). Nejde o to tvořit nějaký obsah, ale obsah, který bude pro potenciální zákazníky přínosem. To je hlavním úkol obsahové strategie – zjistit, jaký typ obsahu je pro relevantní publikum důležitý, jakými způsoby lze takovýto obsah tvořit a jak s ním dál pracovat.

Off Page SEO

Je souhrn veškerých faktorů optimalizace, které nejsou přímou součástí stránek. Off page faktory (například kvalita zpětných odkazů, hodnoty ranků) nemohou být přímo upravovány majitelem stránek, ale dají se upravovat nepřímým způsobem (viz. linkbuilding).

On Page SEO

Je souhrn veškerých faktorů optimalizace, které jsou přímou součástí stránek. Tyto prvky mohou být majitelem webu přímo upravovány. Jedná se například o text stránky, nadpisy, titulek, meta tagy a navigaci a architekturu stránek.

Pagerank

Pagerank někdy také uváděný zkratkou PR, je algoritmus společnosti Google na zjišťování nebo určování důležitosti webové stránky. Určitou hodnotu page ranku má každá stránka webu. Hodnota Pageranku může být od nuly do deseti přičemž stupnice je logaritmická. Přesný algoritmus výpočtu není znám, je však jisté, že v něm silně převažují off page faktory. Přesná hodnota pageranku stránek je tajná, ale její přibližnou hodnotu lze zjistit pomocí ukazatele Google toolbar pagerank. Není však v žádném případě pravda, že Google řadí výsledky vyhledávání dle velikosti Pageranku.

Penalizace

Postižené stránky či celého webu za Black HAT SEO prakticky či za jiné snahy po podvádění a manipulaci. Od snížení umístění vy vyhledávání až po kompletní odstranění (blaclisting) z výsledků vyhledávání.

Použitelnost webu (web usability)

Použitelnost webu je soubor pravidel vylepšujících interakci návštěvníka s webovou stránkou. Zvyšuje srozumitelnost a přehlednost webu. Použitelnost webu se zaměřuje především na následující faktory:

• Snadná a bezproblémová orientace návštěvníka na stránkách.

• Návštěvník se dokáže rychle a bez průtahů dostat k požadovaným informacím, které hledá.

• Návštěvník webu může snadno, zřetelně a bez problému plnit cíle, pro které je web vytvořen (objednávka, registrace, povědomí o firmě nebo značce, vyhledání infromace atd.)

• Vyhnout se problémům při nákupním procesu v internetových obchodech.

• Zajistit návštěvníkovi příjemný uživatelský prožitek.

PPC (Pay Per Click)

PPC (Pay Per Click), jinými slovy platba za proklik je velmi dobře měřitelná a cílená reklama. Alfa a omega Pay Per Clicku tkví v tom, že inzerent za tento druh reklamy zaplatí až ve chvíli, kdy nabila účinnost. Což znamená, že inzerent platí až poté, kdy na reklamu někdo klikne. Výhoda oproti jinému druhu zviditelnění je ta, že má klient naprostou kontrolu nad svými výdaji, tedy že zaplatí tolik prokliků, kolik jich bylo ve skutečnosti provedeno. PPC je jedním ze základních prvků SEM.

Prohlížeč (browser)

Prohlížeč je program, který umožňuje prohlížení WWW (World Wide Web). Tento program umožňuje zjednodušeně komunikaci s HTTP serverem a zpracování přijatého kódu (HTML, XHTML apod.), který zformátuje a zobrazí danou webovou stránku. Do kategorie oblíbených a velmi používaných prohlížečů patří Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera či Safari.

Proklik (Click Through)

Kliknutí na odkaz či inzerát, ať už ve vyhledávači či na weboé stránce. Po kliknutí se uživatel ocitá na “landing page” (vstupní stránce).

Remarketing

Remarketing je metoda cílení internetové reklamy na určitou předem definovanou skupinu, která již přišla do kontaktu s Vaším produktem (např. návštěvou webu). Mezi základní strategie remarketingu patří oslovování všech skupin (uživatelů), skupin návštěvníků určitých kategorií webu či oslovování s vyloučením současných zákazníků.

Pokud nechcete ztrácet návštěvníky, kteří již Váš e-shop navštívili, je remarketing jedním z nejlepších nástrojů, kterým se jim připomenete. Lidem, kteří už jednou byli na Vašem e-shopu, se po určitou dobu budou zobrazovat reklamy na Váš obchod.

Dynamický remarketing v systému PPC AdWords posunuje toto cílení o další úroveň. Klasický remarketing si pamatuje, že konkrétní člověk navštívil Váš e-shop a bude mu předkládat reklamy, které ho budou upomínat na to, že si chtěl „něco“ koupit na Vašem e-shopu.

Dynamický remarketing rozpozná, jaký produkt si návštěvník prohlížel. Podle toho mu bude nabízet konkrétní produkty. Navštíví-li tedy někdo obchod s elektrem a bude hledat televizi, dynamický remarketing mu nebude nabízet ledničky ani pračky ale právě televize. Dynamicky generované bannery Další výhoda oproti klasickému remarketingu spočívá v tom, že Google AdWords v rámci dynamického remarketingu automaticky vytváří bannery s produkty. Odpadá tedy nutnost platit grafika, který by musel bannery ručně tvořit.

Responsivní design (Reponsive Design)

Přístupy na web pomocí dotykových telefonů a tabletů tvoří na konci roku 2013 nezanedbatelné procento z celkového počtu návštěv (podívejte se na data projektu Doba Webová z roku 2012). Způsob zobrazení webu a jeho ovládání se na těchto zařízeních značně liší od klasických stolních počítačů nebo notebooků. Web určený pouze pro klasické počítače je na tabletech a dotykových telefonech špatně ovladatelný. V minulosti některé společnosti vytvářeli kopie svých mateřských webů, které byly určené pro mobilní zařízení.

Z hlediska SEO, se nejedná o ideální krok, protože obsah je na obou verzích webu totožný a z hlediska vyhledávačů se jedná o duplicitu. Mnohem lepší varianta je tzv. responzivní web design.

robots.txt

Textový soubor umístěný v kořenovém adresáři webové prezentace obsahující zakódovanou informaci zda vyhledávací robot smí stránky indexovat. V tomto souboru lze vyhledávacímu robotovi zakázat indexaci určitých podstránek nebo celých adresářů.

RTB (Real-time bidding)

RTB je poměrně nová metoda nákupu a prodeje display reklamy (bannery) v reálném čase formou aukce, včetně velmi častých možností detailního a přesného cílení (také probíhajícího v reálném čase).

S-rank (Seznam rank)

S-rank neboli Seznam rank je obdoba Pageranku od Seznamu. Opět se jedná o hodnocení důležitosti stránky. S-rank stránky nabývá hodnot o nuly do sta. Na hodnotu S-ranku mají vliv on page i off page faktory, ale stejně jako u pageranku, i zde je rozhodující počet a kvalita zpětných odkazů. S-rank je jeden z mnoha faktorů podle kterého řadí Seznam výsledky ve vyhledávání. Jeho vysoké číslo však samo o sobě dobré pozice ve fulltextu nezaručí.

SEM (Search Engine Marketing)

SEM je zkratka z anglického Search engine marketing, což se dá volně přeložit jako marketing ve vyhledávačích. Jedná se o soubor úkonů sloužících k propagaci, viditelnosti a zlepšení webové stránky a její kvality, a to jak v placených (PPC, reklamní bannery, inzerce) tak bezplatných výsledcích vyhledávání ve vyhledávačích (organické SEO). Cílem je zvýšení cílení návštěvnosti a zvýšení počtu konverzních akcí ze strany návštěvníka.

SEO (Search Engine Optimization)

SEO (Search Engine Optimization) je způsob jak vytvořit nové, či upravit stávající webové stránky nejlépe tak, aby obsah i tvar byly vhodné pro automatizované zpracování pro internetové vyhledavače. Účelem SEO je získat ve výsledném hledání ve vyhledávačích pro webové stránky vyšší pozice, které přesně odpovídají náplni daných webových stránek. Souhrn těchto optimalizačních snah se nazývá také termínem organické SEO.

SERP (Search Engine Results Page)

SERP je načtená stránka po zadání klíčového slova s výsledkem vyhledávání internetového vyhledavače. Tato stránka obvykle obsahuje více druhů výsledků hledání. Jsou to především přirozené výsledky a placené výsledky vyhledávání. Na této stránce je rovněž možné umístit tzv. kontextovou reklamu, viz. PPC.

Sklik

klik je reklamní PPC systém ve vyhledávání na Seznamu. Služba, která je v provozu od roku 2005, ale už nyní je to nejpoužívanější PPC systém na českém trhu.

Skrytý text (Hidden Text)

Praktika Black HAT SEO spočívá v uvedení textu na webové stránce, který uživatelé nevidí ale vyhledávače ano. Dnes již nepoužívaná a zbytečná prakticka, která snadno vedla k penalizaci webů.

SMO (Social media optimization)

SMO je zkratka pro Social Media Optimization – optimalizace pro sociální sítě. Jedná se o relativně nový název popisující techniky optimalizace nikoliv pro vyhledávače, ale pro komunitní a sociální weby (Facebook, Twitter). Jedná se v podstatě o vytváření publicity obsahu Vašeho webu pomocí sociálního média. Z Metod SMO lze jmenovat záložkování, přidávání RSS zdrojů či vedení kampaně přímo na Facebooku či Twitteru. Hiearichicky, SMO spadá pod SEM.

Tapetování první strany vyhledávání

Tapetování první strany vyhledávání je technika používaná v SEM mající za úkol podpořit povědomí o značce ve vyhledávačích. Jde o metodu nepřímého ovlivnění výsledku vyhledávání při zadání názvu firmy (stránek, projektu, produktu). Cílem “tapetování” je, aby první strana obsahovala stránky a informace poskytující značce dostatečné a kvalitní promo.

Titulek (značka TITLE)

Značka HTML kódu v hlavičce stránky, který vyhledávače ve výsledku vyhledávání zobrazují jako název stránky. Titulek, takzvaně “TUTKE” by měl vyzývat samotného návštěvníka k návštěvě vyhledaných klíčových slov, která se mu zobrazila ve vyhledavači. Efektivní a správné titulky na stránkách jsou základem kvalitního on-page SEO.

URL / URI (adresa)

URL zkratka pro Uniform Resource Locator je velice zjednodušeně řečeno “cesta”, spojení symbolů s formulovaným složením, které slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací, např. dokument, či služba na internetu. Například URL je http://www.effectix.com/cz/url-adresa

Vnitřní odkaz (internal link)

Vnitřní odkaz naopak od zpětného odkazu slouží k odkazování uvnitř webové stránky, např. na úvodní stránku (homepage). Pokud jsou správně nastaveny vnitřní odkazy, stránka získává plusové body.

Vyhledávač

Vyhledávač pomáhá najít na internetu webové stránky, pomocí zadání relevantních klíčových slov do rozhraní vyhledavače. Na základě zadaného klíčového slova, které nejvíce charakterizuje hledanou informaci obratem vyhledávač vypisuje seznam odkazů na stránky, které hledané informace obsahují. Účelem vyhledávačů je přinést uživateli při odpovědi na dotaz co nejvíce relevantní informace.

Vyhledávací robot (search engine, crawkel, spider, vyhledávací stroj)

Vyhledávací robot je software, který vyhledávač používá k prozkoumání a procházení jednotlivých stránek a zasílání informací o stránkách zpět vyhledávačům. Ti je pak zahrnou do svého indexu (viz. indexace stránek) Vyhledávací roboti bývají někdy nazývání spider (pavouk) nebo crawler (lezoun).

Výstrižek (snippet)

Snippet nebo výstřižek je vyhledávačem automaticky generovaný úryvek z vašich stránek, který se ve výsledcích vyhledávání (SERP) zobrazuje jako popisek stránky. Na Googlu lze snippet a jeho znění ovlivnit vhodně vyplněným meta tagem description. Poutavým textem ve Snippetu lze částečně zvýšit proklik na stránku a zvětšit tak její návštěvnost.

O společnosti Effectix.com

Effectix.com, s.r.o. zajišťuje pro rozsáhlé portfolio svých klientů služby v oblasti efektivního internetového marketingu. Od výroby webových stránek nebo internetových obchodů, přes SEO až po následnou propagaci a zviditelnění firem na Internetu. Poskytuje komplexní servis v internetové oblasti s jasným zaměřením na maximalizaci okamžitých prodejních výsledků. S nadstandardním klientským servisem pracuje pro malé, střední i velké firmy.