Ačkoliv si 79 % organizací myslí, že jim big data pomohou zefektivnit rozhodování, jedna třetina nemá žádný plán, jak je využít

PRAHA, 16. prosince 2013: Tři čtvrtiny dotázaných firem, konkrétně 76 %, vnímá investice do technologií jako strategickou cestu k dosažení stanovených cílů. S tímto zjištěním přišel celosvětový výzkum společnosti EMC® . V něm byli dotazováni pracovníci s rozhodovací pravomocí v oblasti IT z 50 zemí na to, jaké výzvy a příležitosti mohou podle nich podnikům přinést technologie big data a s nimi spojená transformace IT – a související dovednosti. Celkem se ho zúčastnilo více než 10 700 vedoucích pracovníků a ředitelů firem a IT oddělení, technických architektů, datových specialistů a správců úložišť a infrastruktury z řady firem. (TZ)

„Nebylo pro nás žádným překvapením, že tři ze čtyř firem považují IT za klíčový faktor k dosažení svých cílů v příštích dvou letech – IT prostě dokáže firmám pomoci v ekonomicky složité době nacházet efektivnější řešení a zároveň představuje platformu pro inovace produktů i zákaznických služeb. Naopak překvapující bylo, že celá třetina firem vůbec neuvažuje o implementaci řešení pro big data. Očekáváme, že toto se v krátké době změní s tím, jak jednotlivci i firmy stále častěji uslyší o transformačních přínosech dosažitelných právě prostřednictvím analytických technologií big data. Průzkum nám také připomenul, že chtějí-li organizace naplno využít výhod transformace IT, musejí spolu s transformací lidí a procesů od základu proměnit také technologickou vrstvu,“ řekla k výsledkům Helene Barnekowová, senior viceprezidentka, World Wide Field & Partner Marketing, EMC Corporation

Průzkum také přinesl odpovědi na otázku, proč chtějí firmy transformovat svá IT prostředí. Mezi důvody patří především zlepšení obchodních procesů, inovace produktů a řešení a podpora tzv. zákaznického zážitku. 68 % dotázaných se také shoduje, že z technologického pohledu jsou dnes podniky vybaveny tak, aby zvládly většinu důležitých obchodních priorit, ale že největší překážky dnes leží v oblasti firemní kultury.

Průzkum si také všímal oblasti big data. Právě big data přinášejí jasné zlepšení rozhodovacích procesů a mají významný vliv na konkurenční odlišení a schopnost odvracet rizika. 79 % dotázaných firem uvedlo, že big data povedou k lepšímu obchodnímu rozhodování. Česko mírně zaostává za průměrem, neboť pozitivně se vyjádřilo 64 % dotázaných. Ještě hůře na tom jsou české podniky v oblasti analýzy získaných dat. Pouze 8 % respondentů získalo díky využití analytických technologií big data výhodu oproti konkurenci. V celosvětovém měřítku to je však čtyřikrát víc. 36 % dotázaných uvedlo, že využitím big data získalo konkurenční výhodu. Více než polovina respondentů (56 %) také souhlasí s tím, že technologie big data budou zcela zásadní při odhalování kybernetických útoků a ochraně proti nim.

Na druhé straně jsou firmy, které se k technologii big data staví skepticky: Téměř jedna třetina (29 %) dotázaných společností zatím nemá žádné plány implementace technologií big data. Zatímco rozpočet (76 %) byl zmiňován jako nejdůležitější faktor pro celkové obchodní rozhodování, nejčastěji uváděným důvodem pro omezené přijímání technologií big data byla skutečnost, že neexistuje jasné obchodní zdůvodnění ani prokazatelná návratnost investice (35 %), big data nejsou považována za relevantní pro podnikání respondentů (23 %) a firemní kultura není na big data připravena (22 %).

S výsledky průzkumu na celosvětové úrovni a také na úrovni jednotlivých zemí se můžete podrobněji seznámit na adrese.

http://www.emc.com/campaign/global/forum2013/survey.htm

O společnosti EMC

Společnost EMC Corporation je globálním lídrem, který umožňuje firmám a poskytovatelům služeb transformovat jejich každodenní fungování a poskytovat IT jako službu. Základem této transformace je cloud computing. Prostřednictvím inovativních produktů a služeb společnost EMC urychluje přechod ke cloud computingu, a napomáhá tak IT oddělením ukládat, spravovat, chránit a analyzovat jejich nejcennější aktiva – informace – dynamičtějším, důvěryhodnějším a nákladově efektivnějším způsobem.

Společnost EMC Czech Republic je tuzemskou pobočkou americké společnosti EMC Corporation, vedoucí světové firmy v oblasti produktů, služeb a řešení pro ukládání a správu informací. V České republice je EMC zastoupena od roku 1999 a mezi její klienty patří mimo jiné přední české telekomunikační společnosti a finanční instituce. Informace o produktech a službách společnosti EMC naleznete na adrese www.emc.com.