Již po několikáté pořádá společnost Statsoft sérii bezplatných jednodenních seminářů „Úvod do statistiky v biomedicíně“ pro lékaře a ostatní veřejnost.

Tyto semináře si kladou za cíl provést základní osvětu, jak lze využívat statistické metody v různých oblastech, konkrétně vstup do statistického zpracování dat v oblasti biomedicíny. „ Účastníci se seznámí se základy statistického usuzování a s tím spojenými problémy. Na konkrétních příkladech, za použití programu STATISTICA, si vyzkouší nejpoužívanější statistické metody,“ říká Michaela Modáková, jednatelka společnosti StatSoft s.r.o. Kurz je určen zejména pro ty, kteří se statistické analýze nikdy nevěnovali, nebo s ní začínají. Předpokládané znalosti účastníků jsou pouze běžná obsluha počítače v prostředí Windows. (TZ)

Nejbližší termíny 8. a 14. 1. 2014 v sídle firmy v Praze na Zličíně, přihlášky na semináře jsou přijímány elektronicky na www. Statsoft.cz

Bezplatné semináře jsou pořádány u příležitosti „Roku statistiky“, kterým byl vyhlášen právě letošní rok. „ Obzvlášť v medicíně, považujeme využití statistického softwaru a jeho metod za mimořádně přínosné. Výsledky mohou pomoci optimalizovat léčbu jednotlivých pacientů, zkracovat dobu léčby a tak šetřit nejen pacienty, ale i náklady  spojené s léčbou.  Hojně jsou využívány k dalšímu výzkumu,“ vysvětluje Michaela Modáková.

Dalším odborným seminářem je zpoplatněný dvoudenní kurz Statistika v lékařství (únor, březen 2014) určený těm, kteří ve své práci s medicínským zaměřením potřebují provádět jednodušší statistické analýzy.

Více o nabídce: http://www.statsoft.cz/sluzby/1-kurzy-skoleni/7-kalendar-kurzu/

—————————————————————————————————————-

Program semináře:

Základy práce se softwarem STATISTICA

Úvod do analýzy dat

Principy statistické analýzy dat

Cíle statistického zpracování dat

Popisná statistika

Typy proměnných

Charakteristiky polohy a variability

Vhodná vizualizace dat

Vztah dvou veličin

Normální rozdělení a ověření normality dat

Testování hypotéz

Úvod do testování hypotéz

Jednotlivé kroky testování hypotéz, interpretace výsledků

Příklady použití vybraných testů

Vybrané statistické metody

t-test, základní neparametrické testy, korelační analýza

Přehled statistických metod a jejich využití v oblasti zdravotnictví

Termíny a čas semináře: 8. a 14. 1. 2014

Praha – Zličín, Ringhofferova 115/1, 9:00-16:00

Společnost Statsoft CR s.ro.

je lokálním zastoupením společnosti StatSoft, Inc, jednoho z největších světových poskytovatelů softwaru pro analýzu dat a reportování na světě. Prostřednictvím pražské pobočky poskytuje produkty a služby zákazníkům v České republice a na Slovensku již od roku 1999.

Vlajkovou lodí společnosti je řada softwarových řešení STATISTICA, unikátní nástroj pro analýzu dat a reportování, který si díky svému univerzálnímu využití v jakémkoliv oboru, jako jsou bankovnictví, pojišťovnictví, výroba, energetika, polovodičový průmysl, farmacie, chemický a petrochemický průmysl, přírodní vědy, retail, zdravotnictví,  petrolejářský průmysl, potravinářství, automobilový a těžký průmysl, telekomunikace, výzkum a vývoj a jiné oblasti. StatSoft CR rovněž zajišťuje technickou podporu k, konzultační a poradenské služby a rovněž pořádá pravidelné kurzy pro širokou veřejnost i specializovaná školení pro odborníky v dané oblasti.

www.statsoft.cz