Je bezpečnost poslední bariérou v masovém využívání mobilních zařízení?

Podle aktuálního průzkumu společnosti KPMG International ve spolupráci s Forrester Research se uživatelé chytrých telefonů stále ve zvýšené míře zabývají otázkou mobilní bezpečnosti. Téměř 62 procent z nich má v souvislosti s užíváním tzv. smartphonů strach z krádeže identity, celých 41 procent se obává komerčního zneužití soukromých informací. A stejné úvahy musí samozřejmě řešit i firmy, jejichž data jsou ještě citlivější a pro útočníky cennější. (TZ)

„Od uvedení prvního komerčního chytrého telefonu na trh uplynulo sice jen sedm let, přesto se mezitím smartphone stal pro mnohé z nás nepostradatelným nástrojem v osobním i pracovním životě. Navzdory nesporným přínosům chytrých telefonů dnes musíme ve zvýšené míře vnímat i otázku bezpečnosti dat uživatelů, kteří jsou v podstatě neustále připojeni k internetu. Zvyšující množství citlivých údajů, jež přes své telefony sdílí, ohrožují nejen soukromí, ale mnohdy i finanční data jejich uživatelů,“ varuje Jan Krob, Senior Manager, Poradenství v oblasti IT, KPMG Česká republika.

Osobní komunikace v mobilních zařízeních převládá

Celosvětové srovnání ukazuje, že uživatelé chytrých telefonů, kteří jsou neustále připojeni na internet, svá mobilní zařízení nadále nejvíce využívají k osobní komunikaci. Z ostatních aktivit dále zmiňují zábavu, nicméně k posunu směrem vzhůru dochází i v osobních financích a vyřizování pracovních e-mailů.

 

Zdroj: Srovnávací internetový průzkum společnosti Forrester Research, 2. a 3. čtvrtletí roku 2012.

Základna respondentů: USA 53 427, Kanada, 4 463, Pevninská Čína 1 810, Indie 1 938, Austrálie 948, Brazílie 1 818, Velká Británie 2 948, Německo 3 616, Španělsko 2 048 připojených dospělých (18+), kteří mají alespoň jeden aktivní mobilní telefon.

Citlivá firemní data tečou soukromými mobily

Pro firmy se potenciální riziko neustále zvětšuje, protože se mobilní zařízení stávají nedílnou součástí pracovního prostředí a často se využívají pro vzdálený přístup k citlivým firemním datům. Hrozbu navíc umocňuje současný trend BYOD (Bring Your Own Device), kdy firmy vyzývají své zaměstnance, aby si pořídili vlastní smartphony a používali je k pracovním účelům. Díky tomu se do firemních sítí připojuje velké množství nových zařízení, s přístupem k mnohdy citlivým firemním datům. Z průzkumu vyplynulo, že mobilní telefon tímto způsobem používá 62 procent zaměstnanců, v případě tabletů jde o 52 procent respondentů. „A právě tyto aktivity, společně s ne vždy bezpečným chováním jejich uživatelů na mobilních zařízeních, způsobují, že firmy částečně ztrácejí kontrolu nad ochranou svých dat. Firmy na těchto zařízení zpravidla vynucují možnost vzdáleného smazání dat a jejich šifrování, tato opatření sama o sobě však zdaleka neposkytují dostatečnou úroveň bezpečnosti dat na koncových zařízeních, jakou dnes nabízejí bezpečnostní řešení například u běžných PC,“ upozorňuje Jan Krob.

Technologie nápor útoků zatím nezvládají

Služby a produkty v oblasti mobilní bezpečnosti jsou celosvětově spíše na začátku, ale nepochybně přinesou řadu nových příležitostí jak pro poskytovatele telekomunikačních a IT služeb, tak pro jejich zákazníky. „Bezpečnost jako bariéra v masovém používání chytrých telefonů se naopak může stát příležitostí pro hardwarové inovace, end-to-end služby v oblasti zabezpečení mobilních zařízení a jejich implementace pro koncové zákazníky,“ predikuje Jan Krob a dodává: „Klíčovou roli bude hrát i partnerská spolupráce. Telekomunikační ani technologické firmy totiž nemohou poskytovat komplexní řešení, aniž by nespolupracovaly s klienty, poskytovateli služeb i mezi sebou navzájem. V dohledné době tak můžeme očekávat boom podobných uskupení i na našem trhu.“

 

O průzkumu

Společnost KPMG International zkoumala ve spolupráci s firmou Forrester Research současné trendy v rámci mobilní bezpečnosti a některé klíčové ukazatele budoucího úspěchu v tomto sektoru s cílem identifikovat a vymezit nové příležitosti pro telekomunikační a technologické firmy. Analýzu poskytli vedoucí pracovníci z KPMG v USA, Velké Británii, Německu a Austrálii. Analýza Mobile security: from risk to revenue je součástí širšího projektu sítě poradenských společností KPMG, který se zaměřuje na zkoumání nově vznikajících příležitostí v oblasti mobilních technologií, a doplňuje seriál článků publikovaných firmou každé dva týdny pod hlavičkou Mobilní evoluce na internetové adrese kpmg.com/mobile.

Praha 23. ledna 2014

Společnost KPMG Česká republika zahájila svou činnost v roce 1990, kdy byla v Praze otevřena první kancelář. V současné době má 760 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Liberci a Ostravě. KPMG Česká republika poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva. Z 620 odborných pracovníků je 29 partnerů, 27 statutárních auditorů, 96 certifikovaných účetních a 65 daňových poradců. V KPMG Česká republika působí celkem 22 kvalifikovaných zahraničních odborníků.

KPMG je celosvětová síť poradenských společností poskytujících služby v oblasti auditu, daní a poradenství.

V jejích členských společnostech pracuje více než 145 000 pracovníků ve 152 zemích. Nezávislé členské společnosti sítě KPMG jsou přidružené ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Každá členská společnost celosvětové sítě KPMG je právně samostatná a oddělená jednotka a tak se označuje.