ICT UNIE identifikovala problémy bránící výstavbě přístupových sítí pro vysokorychlostní internet a navrhla možná řešení

Praha, 6. 3. 2014 – Podle ICT UNIE, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, brání efektivnímu budování vysokorychlostních přístupových sítí nové generace v ČR řada překážek. Výstavba sítí je tak velmi nákladná nebo trvá příliš dlouho. ICT UNIE současně zformulovala návrhy, jak lze uvedenou problematiku účinným způsobem řešit. Patří sem např. změny v právních a technických normách, rozvoj výstavby společné infrastruktury (sdílených sítí) či nastavení vhodné dotační politiky. Dostatečné rozšíření rychlého internetu pro občany i podnikatelskou sféru je nezbytným předpokladem dalšího rozvoje digitální ekonomiky v Česku. (TZ)

Problémy přetrvávají mj. v nejednotných pravidlech přípravných jednání pro stavby elektronické infrastruktury (územní řízení a vznik věcného břemene), nedostatečném územním plánování a dlouhých lhůtách projednání návrhů na vydání územního rozhodnutí a vypořádání nesouhlasných stanovisek nebo neúměrných finančních nárocích obcí za využívání veřejných prostranství. Neexistuje např. metodika výpočtu výše úhrady za omezení vlastnických práv. Celkově v této oblasti chybí jasná deklarace veřejného zájmu.

Důležitými kroky pro usnadnění výstavby sítí budou podle expertů ICT UNIE úpravy zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Vytvoření metodických pokynů pro stavební úřady pomůže specifikovat a zjednodušit postupy související se stavbami elektronických komunikací. Evidenci veškeré stávající infrastruktury, kterou lze pro telekomunikační sítě použít (např. kabelovody, kolektory, topné kanály apod.), je vhodné soustředit do tzv. registru pasivní infrastruktury.

Strategický dokument „Digitální Česko 2.0 – Cesta k digitální ekonomice“, který vznikl na ministerstvu průmyslu a obchodu a v loňském roce jej schválila vláda ČR, si v souladu se záměry Evropské unie vytyčil cíl spočívající v masivnějším rozšíření vysokorychlostního internetu. Konkrétně má být v České republice do roku 2020 zajištěn přístup k internetu o rychlosti 100 Mb/s pro alespoň polovinu domácností a připojení o rychlosti 30 Mb/s dostupné všem obyvatelům. Budování přístupových sítí nové generace – nezbytné pro splnění uvedeného cíle – je však v tuzemsku dosud velmi pomalé.

Proto ICT UNIE sestavila expertní skupinu, která se problematikou výstavby vysokorychlostních sítí koncepčně zabývá. Identifikaci hlavních překážek a návrhy jejich řešení přináší poziční dokument ICT UNIE „Digitální Česko 2.0: Výstavba vysokorychlostních přístupových sítí“. (Elektronická verze brožury je ke stažení ZDE.)

ICT UNIE je profesní sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací i dalších podnikatelských a vzdělávacích subjektů, jehož cílem je zvýšit vnímání důležitosti zavádění a využívání moderních informačních technologií ve společnosti, včetně vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací v České republice jako nezbytného předpokladu pro fungování informační společnosti. Ve svých aktivitách navazuje na činnost Sdružení pro informační společnost (SPIS) a Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS). ICT Unie má více než osmdesát firemních členů. Podrobnější informace viz www.ictu.cz