Až 70 % velkých společností chce v příštích třech letech zavést biometrický podpis

Dynamické biometrické podpisy SignoSoft přispívají k vyšší bezpečnosti dokumentů, zrychlují zpracování smluv, zvyšují komfort obsluhy zákazníků a firmám šetří náklady. (TZ)

V následujících třech letech očekávají odborníci masivní nástup používání technologie biometrických podpisů, a to nejen v komerčním sektoru, ale i ve státní správě a samosprávě. Shodli se na tom účastníci odborné konference v hotelu Marriott, která hostila zástupce velkých firem, softwarových odborníků, soudních znalců a dalších specialistů. „Můžeme říci, že zde nechybí zástupce žádného z oborů, kde se pracuje s velkým počtem klientů. Je to logické – rozumné firmy se v dnešní době orientují na dvě věci – úspory nákladů a vyšší komfort pro obchodníky i klienty. A to jsou přesně výhody, které biometrický podpis nabízí,“ konstatoval za organizátory Jiří Mráz, generální ředitel největší české softwarové společnosti Unicorn Systems. Unicorn využívá ve svých systémech technologii SignoSoft, kterou vyvinula společnost Pražská softwarová. Jedná se o nejrozšířenější řešení v oblasti biometrických podpisů na českém trhu, které používá například operátor O2. Řešení SignoSoft je založeno na světových standardech – využívá softwarové komponenty od německé společnosti Softpro a hardware (podepisovací tablety) od japonského výrobce Wacom.

Jak biometrický podpis funguje a proč je o tuto technologii rostoucí zájem? „Toto řešení umožňuje vložit do elektronického dokumentu vlastnoruční digitální podpis, obsahující nejen obrázek podpisu, ale i jeho „skryté“ dynamické charakteristiky. Tím vznikne vlastnoručně podepsaný a zabezpečený elektronický dokument, který je po právní stránce rovnocenný s podepsaným dokumentem papírovým (s listinou). Je možné jej velmi snadno dále zpracovávat a uchovávat. A do dokumentu není možné neoprávněně zasahovat,“ přibližuje výhody řešení SignoSoft Pavel Rousek, jednatel společnosti Pražská softwarová. „Vlastnoruční digitální podpis by měl postupně nahradit běžnou papírovou dokumentaci. Tímto krokem chceme zvýšit rychlost obsluhy, posílit bezpečnost smluv a díky poklesu objemu tisku také přispět k větší ochraně životního prostředí,“ uvedl na dnešní konferenci Aleš Bernášek z O2, který zavádění této technologie ve společnosti řídí.

„Výhodou tohoto řešení je nejen pohodlí pro zákazníky a nižší výdaje, ale i to, že celý proces zpracování dokumentů se výrazně zrychlí. Ocenili jsme i rychlé nasazení a snadnou integraci do našich interních procesů,“ konstatoval na dnešní konferenci Santiago Uriel Arias ze španělské konfederace spořitelen CECA, která sdružuje 12 institucí s 20 tisíci pobočkami a toto „bezpapírové“ řešení na bázi biometrických podpisů je největší v Evropě. „Fakt, že jsme se dokázali v podstatě zbavit ručně podepsaných smluv, pokynů a dokumentů mimo jiné znamená o miliardu papírů ročně méně, což je 6750 tun papíru, neboli 28 Airbusů A380 plně naložených papírem a mimo jiné ušetření 10 km2 lesa každý rok. Úsporu času jsme vyčíslili na plných 45 tisíc hodin práce. V konečném důsledku se jedná o úsporu 40 milionů eur každý rok a investici s návratností 9 měsíců,“ doplnil Uriel.

Právní pohled na biometrické podpisy prezentoval na konferenci Vladimír Smejkal, přední soudní znalec z oboru počítačového práva. „Evropské i naší legislativě dynamický biometrický podpis naprosto vyhovuje a já vidím obrovský potenciál jeho zavedení také do státní správy a samosprávy. Jeho zavedení by odstranilo stávající problémy se složitějším používáním elektronického kryptografického podpisu a jeho certifikáty s omezenou dobou platnosti. To bych považoval za jeden ze zásadních kroků k e-govermentu,“ konstatoval. Bezpečnost biometrických dat a vlastnoručních podpisů komentoval na konferenci Jindřich Kodl, soudní znalec z oboru bezpečnosti informačních systémů a další odborný pohled poskytl i Jan Zimmer, soudní znalec z oboru písmoznalectví: „Zkoumaný podpis si můžeme i s odstupem času přehrát jako zpomalený film. To je velmi užitečná funkce pro hodnocení posloupnosti psacích tahů, pro hodnocení směru a rychlosti psacího pohybu. V tomto ohledu poskytují biometrické podpisy více spolehlivých informací pro zkoumání pravosti, než klasické podpisy psané na papír, u kterých bývá obtížné takové informace spolehlivě zjistit.“ zdůraznil J. Zimmer

„Naše zkušenosti ukazují, že tyto technologie se v současné době chystá zavést většina velkých českých firem. Tomu napomáhá i velký nástup tabletů. Důkazem zájmu je ostatně i dnešní konference, které se účastní přes 100 velkých českých firem z nejrůznějších oborů.

Na papíry musíte čekat, mohou být poškozeny, zničeny, falšovány nebo se ztratí. Musíte je seřadit, chránit, skladovat a zabezpečit. To všechno zdržuje obchod, snižuje komfort prodejců i zákazníků a stojí velké peníze,“ shrnul Rousek. Zdůraznil, že z hlediska rozvoje biometrických podpisů je klíčové zapojení společnosti Unicorn Systems, největšího dodavatele informačních systémů a řešení v ČR.

Další trend v oblasti zvyšování efektivity a komfortu obchodních procesů komentoval Vladimír Sitta ze společnosti 3M: „Naše společnost již dlouhodobě vnímá trend západních zemí k přechodu na elektronické dokumenty, které všem jejím uživatelům přináší komfort a úsporu času. Špičková technologie k automatickému získávání dat z osobních dokladů a ověření jejich pravosti pak do světa elektronických dokumentů vnáší navíc tak zásadní pojmy, jako bezpečnost a eliminace chyb. Jsme hrdí na to, že právě 3M z pozice globálního lídra v ID autentizaci, přináší tuto technologii bezpečnostních složek i do civilního sektoru v ČR.“

DYNAMICKÝ BIOMETRICKÝ PODPIS

Místo tradičního podpisu na papír se zákazník podepíše na speciální podložku či tablet, který umí zachytit tlak i rychlost podpisu. Takto vytvořený podpis je neoddělitelně spojen s podepisovaným dokumentem. V okamžiku, kdy zákazník podpis dokončí, je dokument zabezpečen proti jakýmkoli dalším změnám. Podpisová data jsou v dokumentu uložena v zašifrované podobě a jsou tím chráněna proti možnému zneužití. Klíč pro dešifrování podpisových údajů je bezpečně uložen a je přístupný pouze pro potřeby znaleckého zkoumání. Podpis se samostatně nikde neuchovává. Zákazník tedy nemusí mít strach, že by mohl být zneužit.

LEGISLATIVA

Z hlediska legislativy je dynamický biometrický podpis akceptován se stejnou právní validitou jako doposud používaná jediná varianta elektronického podpisu, a to s tajným a veřejným klíčem a kvalifikovaným certifikátem. Z hlediska komunitárního práva je určujícím předpisem Směrnice 1999/93/EC. Z hlediska českého práva je klíčovým zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Podle § 2 zákona jsou elektronickým podpisem “údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené, a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě“ – což je definice, která zahrnuje i dynamický biometrický podpis. V souladu s novým občanským zákoníkem proto můžeme konstatovat, že při právním jednání učiněném elektronickými prostředky lze písemnost elektronicky podepsat i vlastnoručním dynamickým biometrickým podpisem.

Unicorn Systems

Unicorn Systems je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch svých zákazníků. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky, průmyslu, obchodu i veřejného sektoru. Našimi zákazníky jsou přední a největší firmy. Disponujeme detailními znalostmi z celého spektra podnikatelských odvětví. Rozumíme principům jejich fungování, ale i specifickým potřebám svých zákazníků.

Naše rozsáhlé týmy systematicky vzdělávaných odborníků dokonale ovládají všechny v současnosti obvyklé produktové řady, komponenty, technologie, a proto nemáme v podstatě žádná technologická omezení. Přestože při své práci uplatňujeme mnoho revolučních myšlenek, vlastní dodávky řešení podléhají osvědčeným kritériím – kvalita, kvantita, termín a cena.

Tato i další tiskové zprávy Unicorn Systems jsou k dispozici na webových stránkách www.unicornsystems.eu.

Pražská softwarová

Pražská softwarová, s.r.o, působí na trhu informačních technologií od roku 1998 a specializuje se na tvorbu systémů pro finanční instituce a operátory. Mezi dlouholeté zákazníky Pražské softwarové patří Česká spořitelna, Komerční banka, ČMSS, skupina VIG ČR, ISČS, IKS KB, Pioneer Investments, AKAT , Telefonica O2 nebo Vodafone.

Pražská softwarová má dvě dceřiné firmy – SignoSoft se zabývá vývojem technologií pro biometrické podpisy a Games4smart vývojem mobilních aplikací.

www.praguesoft.cz

www.signosoft.com