Ness Czech s.r.o. převzal provoz části IT služeb pro OVAK a.s.

Praha – 19. března 2014 – Ness Czech s.r.o., globální poskytovatel komplexních řešení a business služeb v oblasti informačních technologií, převzal formou částečného outsourcingu provoz infrastrukturních IT služeb informačních systémů společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.). Cílem čtyřleté dohody je zajistit bezproblémový a bezpečný provoz infrastrukturních IT služeb. Společnosti OVAK a.s., která zajišťuje vodohospodářské služby pro Ostravu a okolí, to umožní efektivnější využití prostředků IT a optimalizaci nákladů na jeho provoz. Pro Ness je to další zákazník v jeho dlouhodobě strategické oblasti outsourcingu a poskytování inovativních IT služeb. (TZ)

„Každou firmu, která se rozhodne pro outsourcování IT služeb, to ovlivňuje v dlouhodobém horizontu. Do značné míry přesouváte zodpovědnost na externí firmu, a tak si musíte být jisti jejími odbornými i morálními kvalitami. S Nessem spolupracujeme už víc než osm let, takže tento aspekt nám odpadl a soustředili jsme se na optimální nastavení outsourcingového vztahu. Očekáváme samozřejmě ekonomický a technický přínos – lepší využívání prostředků IT, efektivnější provoz při vyšší kvalitě IT služeb, ale také třeba měření výkonnosti a sledování trendů,“ říká Miroslav Hranitzký, vedoucí oddělení informatiky OVAK a.s.

Ness Technologies patří na českém IT trhu mezi významné outsourcingové partnery (IDC 2013: TOP 4/aplikační outsourcing). Společnosti OVAK a.s. nyní garantuje provoz a zajištění infrastrukturních IT služeb, zahrnujících správu databáze např. ekonomického softwaru, správu operačních systémů, lokální PC sítí i notebooků. Vodohospodářům tak odpadla řada starostí s podporou IT Služeb a můžou se soustředit na činnosti, které jsou předmětem jejich podnikání a zdrojem zisků.

„OVAK a.s. ocenil rychlé, efektivní převzetí a náběh outsourcingového režimu. Zhodnocujeme tak naše zkušenosti z řady dalších projektů a dlouhodobého zaměření na tento typ služeb. Výsledkem jsou flexibilní servisní modely, které dokážeme maximálně přizpůsobovat zákazníkům,“ říká Karol Kubeczka, ředitel sektoru Utilitity & Manufacturing společnosti Ness Technologies. „Poskytujeme zajímavou kombinaci vyspělého technologického provedení a návratnosti investic. Také proto se na nás 85 % klientů obrací opakovaně nebo je našimi stálými zákazníky,“ dodává Kubeczka.

Ness dlouhodobě spolupracuje s OVAK a.s. i na jiných projektech, například v oblasti podpory finančního (ERP) a manažerského informačního systému (DWH).

O Ness Technologies

Společnost Ness Technologies je globálním partnerem v oblasti business procesů a technologií. Řešení a služby pokrývají všechny vertikály i procesy v podnikání jejích zákazníků – softwarové inženýrství, systémovou integraci, vývoj aplikací, poradenství a distribuci software. Své služby staví na dlouhodobě budovaných a ověřených kompetencích, včetně nabídky outsourcingu, near shore i off shore dodávek. Se 7000 zaměstnanci v pobočkách v Severní Americe, Evropě, Izraeli a Indii má Ness potřebnou sílu a invenci pro realizaci obchodních i technologických cílů svých zákazníků ve více než 20 zemích. Ness spojuje výhody globálního know-how a místních odborných i obchodních znalostí. Na českém trhu patří k leaderům v oblasti business a IT služeb. Tým 600 odborníků v Praze, Brně a Ostravě je strukturován tak, aby byl vždy blízko zákazníkům a jejich potřebám. Více na www.ness.com/cz

O společnosti OVAK a.s.

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.) vznikla v roce 1992 a jejími hlavními akcionáři jsou francouzská společnost SUEZ Environnement a statutární město Ostrava. Posláním společnosti je zajistit plynulou dodávku kvalitní pitné vody, zabezpečovat odkanalizování a následné čištění odpadních vod a zároveň svou činností přispívat k ochraně životního a sociálního prostředí města Ostravy. OVAK a.s. provozuje a pečuje o svěřená vodohospodářská zařízení a zajišťuje jejich rozvoj v souladu s potřebami rozvoje Ostravy. Více na www.ovak.cz