Rh+ marketing pořádá první akreditované rekvalifikační kurzy marketingu v Brně

27. března 2014, Brno – PR agentura Rh+ marketing získala akreditaci na rekvalifikační kurzy obor marketing pro oblast Brno. Vůbec první kurz tohoto typu na Moravě proběhne od 26. května do 12. června 2014. Kurz bude realizovaný za podpory Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. (TZ)

Rekvalifikační kurz povedou zkušení kantoři z FMK UTB ve Zlíně a odborníci z PR agentury Rh+ marketing. „Díky sedmičlennému lektorskému týmu můžeme zaručit vysokou úroveň a profesionalitu kurzu,“ upřesňuje jednatelka agentury Rh+ marketing Radka Hošková. Garantem kurzu je ředitelka Ústavu marketingových komunikací Ing. Mgr. Olga Jurášková, Ph.D., která bude přednášet Public Relations.

Osnova kurzu zahrnuje komplexně marketingový mix s důrazem na moderní trendy v oblasti Public Relations a internetového marketingu. Kurz je určený pro zaměstnance firem, kteří se chtějí dále vzdělávat v marketingu, pro absolventy středních a vysokých škol, kteří nemohou najít zaměstnání ve vystudovaném oboru, pro evidované na úřadu práce. Je vhodný pro všechny, kteří chtějí najít uplatnění v marketingu. Rozsah kurzu je 100 h.

Během jednoho roku Rh+ marketing plánuje realizovat rekvalifikační kurzy i v Ostravě. „Chceme dát možnost co největšímu počtu lidí naučit se nový a zajímavý obor,“ doplňuje Hošková.

Akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na obor marketing získala agentura 21. 1. 2014 pro oblast Brno. Platnost akreditace je tři roky.

O agentuře Rh+ marketing

PR agentura, která se zaměřuje na budování vztahů s veřejností, internetový marketing, interní komunikaci ve firmě a také auditem firemní strategie. Pořádá školení a rekvalifikační kurzy z oblasti marketingové komunikace. Agentura vznikla v roce 2011.