Budoucnost QR kódů spočívá v okamžité zpětné vazbě od zákazníků. Uvítalo by ji až 70 % z nich.

Praha 3. 4. 2014 – QR kódy odhalují svůj další potenciál. Téměř 70 % zákazníků si dokáže představit ohodnotit prostřednictvím QR kódu kvalitu služeb, které momentálně používají. Hlavní přednost QR kódů – snadnou a rychlou formu interakce – dosud oceňovali především specialisté marketingové komunikace. Jak ale ukazují výsledky sociologického průzkumu společnosti InsightLab, QR kódy mají velký potenciál zprostředkovat rychlou interakci rovněž opačným směrem. (TZ)

QR kódy zprostředkují zpětnou vazbu od zákazníků

Výsledky sociologického výzkumu jsou vůči využití QR kódů pro provádění průzkumu zákaznické spokojenosti více než slibná. 68 % internetové populace by uvítalo možnost hodnotit pomocí QR kódů kvalitu poskytovaných služeb. Firmy, značky a provozovatelé služeb mohou díky QR kódu získat cennou zpětnou vazbu, a to přímo od svých zákazníků, v okamžiku, kdy se službou či produkty přicházejí do styku.

QR kódy zjistí zákaznickou spokojenost přímo v dotčeném čase a místě

Míst, na kterých mohou firmy získat hodnotnou zpětnou vazbu přímo od lidí, kteří službu v daném čase používají, je celá řada. Nejčastěji si lidé dokáží představit hodnocení kvality služeb při návštěvě restaurací a barů (56 %), obchodů (31 %) a úřadů (22 %). Pozadu by nezůstalo ani hodnocení služeb MHD (16 %), bankovních ústavů (11 %) nebo provozovatelů kinosálů (10 %).

QR kódy jsou evidentně jednoduchou, uživatelsky přívětivou a finančně nenáročnou cestou, jak získat aktuální přehled o spokojenosti svých reálných zákazníků. Napovídá tomu koneckonců i zkratka Quick Response, doslova přeložitelná jako rychlá odpověď.

Výsledky výzkumu předložila společnost InsightLab, specialista na zákaznické komunity a inovativní výzkum, která metodou internetového výzkumu CAWI monitorovala znalost a používání QR kódů. Výzkum probíhal na reprezentativním výběrovém souboru internetové populace starší 15 let. Do výzkumu bylo kvótním výběrem zahrnuto 500 respondentů.

O výzkumné agentuře InsightLab

Společnost InsightLab je výzkumná agentura přinášející v oblasti výzkumu trhu inovativní řešení a nejmodernější výzkumné nástroje. Na český trh etablovala celosvětově se rozvíjející výzkumné komunity – nákladově efektivní výzkumnou metodu s velkým potenciálem, která poskytuje potřebnou vazbu značkám a marketérům v online i offline světě. Pro realizaci výzkumných záměrů vyvinula společnost InsightLab vlastní aplikaci pro správu a vedení výzkumných komunit a rozvíjí další osvědčené nástroje pro online kvantitativní a kvalitativní sběr dat. Vedle výzkumných komunit realizuje také internetové, mobilní, SMS, QR výzkumy trhu a další.

Twitter verze:

Jaký je potenciál QR kódů? Dle výzkumu @InsightLabcz je to hodnocení kvality služeb. (infografika) http://insightlab.cz/qr-kody-jaky-maji-potencial/ #vyzkumtrhu

Odkaz na článek online:

http://insightlab.cz/qr-kody-jaky-maji-potencial/

Příloha – Infografika:

http://insightlab.cz/?p=397