České Radiokomunikace investují desítky milionů do datového centra na Žižkově, kapacita se zvýší čtyřikrát

Praha, 10. června 2014 – České Radiokomunikace v souladu se svou dlouhodobou strategií rozvoje investují více než 50 milionů Kč do svého Datového centra TOWER. Nejmodernější datové centrum Českých Radiokomunikací na pražském Žižkově se díky investici rozrostlo o nové sály, kterých je v tuto chvíli celkem pět. Z původní kapacity 64 racků se celý prostor postupně rozšířil na kapacitu pro 240 racků v plném provozu a další postupně přibývají. (TZ)

„Významná investice 50 milionů korun do rozšíření stávajících prostor odráží rostoucí poptávku našich klientů po dislokaci firemních serverů do vysoce zabezpečených budov mimo sídla jednotlivých společností. Kromě uložení serverů je možné zvýšit zabezpečení kombinací se službou Disaster Recovery, která je jakýmsi pojištěním v případě, že dojde k selhání vlastních serverů. V takovém případě je možné na dálku spustit vše v našem virtualizovaném prostředí,“ uvádí Martin Souček, manažer datových center Českých Radiokomunikací.

Možnosti pro rozšíření datových center o nové prostory popisuje nově zpracovaná studie proveditelnosti, kde se počítá s maximálním vytížením více než 560 racků při zachování nejvyšších nároků na bezpečnost a kvalitu poskytovaných služeb. Právě hledisko bezpečnosti je jednou z největších priorit Českých Radiokomunikací a její datové centrum TOWER je jedním z nejzabezpečenějších objektů svého druhu v Evropě. Přístup k serverům je umožněn pouze oprávněným osobám a to na základě přísné identifikace, mimo jiné i za pomoci biometrických údajů. Přibližně jedna čtvrtina zaměstnanců má bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu, z čehož nezanedbatelný počet pro stupně důvěrné a tajné.

Dispozice technologických prostor žižkovského televizního vysílače, kde DC TOWER sídlí, splňují nejvyšší bezpečnostní standardy z hlediska fyzického, provozního i datového zabezpečení na úrovni objektů strategického významu. Každý sál je stavebně i technologicky oddělenou jednotkou, která je napojena na tři nezávislé zdroje energie a záložní dieselové agregáty. V místnostech je systém hašení inertními plyny, zdvojené podlahy, tepelná i kouřová čidla a dohledové centrum v režimu 24/7. Celá lokalita se nachází mimo zátopovou oblast a v bezletové zóně Prahy.

České Radiokomunikace a.s. (ČRa) jsou leaderem v poskytování digitální infrastruktury. Kromě vysílacích služeb se firma zaměřuje na propojování světa televize, rádia a internetu. Provozuje vlastní datová centra a svým zákazníkům poskytuje špičkový výpočetní výkon. ČRa disponují vlastní optickou páteřní sítí a díky silné vysílací infrastruktuře mohou nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken.