Prague Convention Bureau uspořádalo networkingovou snídani na téma „Proč a jak kandidovat na mezinárodní kongres do Prahy“

Praha, 23. června 2014 – Ve čtvrtek 19. června se v hotelu InterContinental uskutečnila další vzdělávací a networkingová snídaně na téma „Proč a jak kandidovat na mezinárodní kongres do Prahy“, kterou v rámci svého Ambassador programu uspořádalo Prague Convention Bureau. Tentokrát se s účastníky o své bohaté zkušenosti s pořádáním mezinárodních odborných kongresů a konferencí podělil prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., přednosta Kliniky nefrologie 1. LF Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Akce, jež byla uspořádána ve spolupráci s Czech Convention Bureau za podpory Letiště Praha, se konala pod záštitou náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Václava Novotného. (TZ)

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. díky svým aktivitám na poli pražského kongresového průmyslu získal v rámci slavnostního oceňování kongresových velvyslanců, které každoročně organizuje Prague Convention Bureau, již řadu ocenění. Jedním z jeho nejvýznamnějších počinů je úspěšná organizace 48. kongresu Evropské ledvinové asociace a Evropské asociace dialýzy a transplantace ERA-EDTA, který se v Praze konal v roce 2011 a přilákal více než 10 tisíc delegátů z celého světa. Jednalo se tak doposud o největší kongres v historii Kongresového centra Praha.

„Při kandidatuře na kongres či konferenci je nezbytné, aby měla destinace nejen kvalitní kongresové centrum, infrastrukturu a služby na velmi vysoké úrovni, ale hlavně aby byla kandidatura zaštítěna odborníkem, který má dobré postavení v rámci mezinárodní komunity daného oboru.“ podotkl prof. Vladimír Tesař.„Vytváření kontaktů v mezinárodní sféře trvá v případě úspěchu minimálně 10 let. Také naše cesta k úspěšnému pořádání kongresu ERA-EDTA v roce 2011 nebyla snadná a krátká.“

Důležitá je podle něj také určitá historická kontinuita v rámci daného oboru a následné předávání pomyslného štafetového kolíku následníkům, což není vždy jednoduché. V tomto směru poukázal na významné osobnosti české nefrologie, jakými byli např. prof. Jan Brod či prof. Albert Válek, kteří byli ve své době celosvětově uznávanými odborníky ve svém oboru. Onen pomyslný štafetový kolík však v tomto případě předán nebyl, bylo tedy nutné v devadesátých letech začít budovat kontakty znovu.

„Cesta k získávání velkých významných mezinárodních kongresů vede přes úspěšné hostování akcí menšího rázu, které tak přilákají do destinace opinion leadery. Ti jsou pro budoucí získání významnější akce klíčoví.“ říká prof. Vladimír Tesař. „Zvládne-li pak destinace úspěšně zorganizovat danou akci, pravděpodobnost, že se tato akce po několika letech vrátí na dané místo, je vysoká.  Je to běh na dlouhou trať! Nesmí však chybět nadšení pro danou věc a energie,“ uzavírá.

Hlavním posláním networkingových akcí v rámci Ambasador programu PCB je neformální cestou seznámit potenciální kongresové velvyslance s významem pořádání mezinárodních kongresů jak pro jejich obor, tak pro samotnou destinaci, stejně jako s možnostmi podpory ze strany Prague Convention Bureau a Czech Convention Bureau.  Cílem těchto akcí je pozitivně motivovat tyto odborníky, aby se aktivně zapojili do práce v rámci mezinárodních asociací a snažili se některé ze světových či evropských kongresů v rámci svého oboru získat do Prahy.