Téměř 90 % začínajících podnikatelů financuje svůj byznys z vlastních peněz. S půjčkou u banky většinou neuspějí

Většina začínajících českých projektů (89 %) není finančně náročných na prvotní investice, a tak si je dokáží podnikatelé z velké části ufinancovat sami. Ty projekty, které již vyšší investice potřebují, jsou nejčastěji spolufinancovány rodinou, případně dalšími investory. Naopak jen 5 % začínajících projektů je financováno skrze půjčky od bankovních a nebankovních institucí. To vyplývá z výzkumu agentury bside, který si nechala zpracovat advokátní kancelář CEAG. (TZ)

Velká část podnikatelů podnikajících zejména v oblasti poskytování služeb dokáže rozjezd svého byznysu ufinancovat samo. Mnohé start-upy ve svých počátcích ani výraznou finanční investici nepotřebují. „Naopak, některé startupy význam peněz přeceňují. Peníze samotné nejsou to nejdůležitější. Mnohdy jsou cennější zkušenosti někoho z oboru, kontakty a možnost poradit se s někým, kdo si obchodní zkušeností prošel. To je ideální kombinace – peníze a zkušenosti, neboli smart money, po česku chytré peníze,“ říká Margareta Křížová, partnerka CEAG.

Někteří podnikatelé, zejména ti, kteří potřebují zpočátku zainvestovat do projektu větší finanční obnos, uvádí, že banka se obvykle k jejich potřebě půjčky nestaví příliš přívětivě. V případě, že si neporadí sami, se tedy obrací spíše na svou rodinu a přátele (11 %). Nicméně půjčky ať už od banky nebo od rodiny slouží převážně, jako doplňkový zdroj přijmu. Většinu si totiž start-upisté zvládnou uhradit ze svého.

               

 

Start-upy, které by se rozhodly spolupracovat s investorem, by nejvíce uvítaly jeho roli coby aktivního partnera, tedy někoho, kdo jim pomůže projekt rozjet. Začínající podnikatelé také od investora očekávají podporu v oblasti marketingu a získání důležitých kontaktů. „I proto je důležité se investora zeptat hned na začátku, co kromě peněz od něj může podnikatel očekávat. V jakém oboru má zkušenosti a kolik času bude ochoten rozjíždějícímu byznysu věnovat. Není horší investor, než ten, který položí peníze na stůl a přijde se po roce či dvou zeptat, jak jste mu je zhodnotili,“ doplňuje Křížová.

Ochota spolupracovat s investorem

Při získávání informací se start-upisté obracejí hlavně na internet (74 %), mnozí z nich však uvádějí, že informace získané touto cestou jsou mnohdy zavádějící a nejednoznačné. Mnohem větší přínos spatřují v setkávání se a komunikací s lidmi, kteří již podobnou zkušeností prošli nebo mají v této oblasti jednoduše více zkušeností (44 %). Specifickým zdrojem informací jsou také sdílené prostory, ve kterých začínající podnikatelé působí a mohou tak využívat rozsáhlou informační podporu od spřátelených projektů.

 

O průzkumu:

Unikátní průzkum Mapování trhu začínajících podnikatelů v České republice vznikl ve spolupráci advokátní kanceláře a poradenské společnosti  CEAG a průzkumné agentury bside. Pro výzkumné účely bylo osloveno více než sto společností, které vznikly nejdříve před pěti lety. Tyto společnosti byly podrobeny kvalitativnímu a kvantitativnímu šetření.