M2M zařízení budou hrát stále větší prim

Na konci roku 2013 bylo ve světě aktivních asi 200 milionů Machine-to-Machine (M2M) zařízení a do roku 2019 by toto číslo mělo vzrůst troj až čtyřnásobně. Uvádí to nejnovější Ericsson Mobility Report. Studie je postavena na průzkumu, kterého se zúčastnilo více než sto mobilních operátorů po celém světě. (TZ)
  • Dnešních 200 milionů M2M zařízení naroste do pěti let na 600 až 800 milionů.

  • Většina M2M zařízení je kompatibilní s technologií GSM, do dvou let však bude dominovat 3G a 4G. V roce 2019 dosáhne LTE podíl 20 %.

  • M2M komunikace ovlivní všechny oblasti našeho života, první změny přijdou v transportu a logistice, energetice a reklamě.

Z těchto údajů je zřejmé, že M2M komunikace čeká v blízké budoucnosti výrazný rozvoj. Příčinou jsou klesající náklady, lepší pokrytí mobilním signálem, dokonalejší rádiové technologie, příznivější prostředí a rozmach aplikací.

Podle studie dnes celosvětový průměr penetrace M2M zařízení představuje přibližně 2 % všech datových připojení. U operátorů, kteří se však na M2M specificky orientují, může však tento podíl dosáhnout až 20 %.

Většina M2M zařízení v aktivní službě je kompatibilní pouze se sítěmi GSM, celosvětově je to podle firmy Ericsson až 64 %. Například v Severní Americe jsou dnes téměř všechny mobilní terminály  3G nebo 4G, přesto však čistě 2G terminály nevymizely. Ty, které zůstaly, fungují už téměř výhradně v rámci M2M. Podobná situace nastane v průběhu dvou až tří let i v západní Evropě.

Právě současná výhradní kompatibilita s GSM u nejlevnějších a nejběžnějších M2M modulů je důvodem, proč se 2G ještě chvíli bude držet nad vodou. GSM drží ve hře i M2M aplikace, které obvykle nevyžadují vysoké síťové rychlosti, ale také dlouhý životní cyklus u některých  M2M zařízení.

Přestože počet M2M zařízení v GSM v absolutním vyjádření stále roste, jejich podíl se do roku 2019 sníží na zhruba 30 %. Podle firmy Ericsson budou už v roce 2016 dominovat u nových terminálů technologie 3G/4G a tři roky nato by měly výraznější podíl na M2M zařízeních získat i technologie LTE. Jejich dnešní jednoprocentní podíl by do té doby měl narůst na více než 20 %.

M2M komunikace zatím představuje jen malý podíl na celkovém datovém provozu – přibližně 0,1 %. Tento podíl však bude stoupat s rozšířením „low latency“ aplikací a dalším rozmachem připojitelné spotřební elektroniky, ať už inovacemi v automobilovém průmyslu, logistice, obecně v dopravě nebo například v reklamě.

Postupné rozšiřování M2M technologií je stále patrnější i u nás. „V M2M komunikaci jsme asi nejdále v elektronickém mýtném, které zatím využívá pevnou datovou síť. M2M je u nás více a více populární např. u lokalizačních technologií, které jsou součástí autoalarmů, u zabezpečovacích systémů v domech či bytech, či různých dálkových ovládání“ říká Jiří Rynt z firmy Ericsson v České republice. „Do budoucna se dá předpokládat další růst v automobilismu, kde půjde v první řadě o systém tísňové komunikace e-call, a dále pak zavádění M2M technologií do inteligentního měření spotřeby energií. V neposlední řadě M2M začne pronikat i do domácností, které jsou stále inteligentnější.“

Podle předpovědi firmy Ericsson bude v blízké budoucnosti v rámci „internetu věcí“ připojené vše, co by mohlo z připojení na síť profitovat. „Takový stav je otázkou několika let. Společnost bude „propojenou“ ve svém nejširším smyslu slova – připojená budou prakticky všechna elektronická zařízení. Vysoká koncentrace M2M technologií usnadní život v mnoha ohledech – ať už v soukromém nebo pracovním životě. Nové potřeby a standardy se samozřejmě odrazí i na změnách v designu a používání komunikačních zařízení,“ uzavírá Jiří Rynt.

Poznámky pro redaktory:

Broadcast room: www.ericsson.com/broadcast_room

Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení fungujících v reálném čase vytváříme propojenou společnost, která nám všem umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v trvale udržitelných společnostech po celém světě. Naši nabídku tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od Ericssonu uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace a naše společnost zajišťuje servis sítí zákazníků s více než 2 miliardami uživatelů.

Působíme ve 180 zemích a zaměstnáváme více než 100 000 pracovníků. Ericsson byl založen v roce 1876 a sídlí ve Stockholmu ve Švédsku. V roce 2011 činily tržby naší společnosti 226,9 miliardy švédských korun (35 miliard amerických dolarů). Ericsson je zapsán na stockholmské burze NASDAQ OMX a newyorské burze NASDAQ.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress